Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De computer schakelt de stand-bymodus niet in als het profiel voor Energiebeheer de standby-modus pas na 45 minuten of langer inschakelt

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL310601
Symptomen
Als het profiel in Energiebeheer zo is ingesteld dat de computer de stand-bymodus pas na 45 minuten of langer moet inschakelen, is het mogelijk dat de stand-bymodus na verloop van 45 minuten of langer niet wordt ingeschakeld.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen als de computer is aangesloten op de netspanning en de tijd voor het inschakelen van de stand-bymodus is ingesteld op 45 minuten of langer. Als de computer is aangesloten op de netspanning en als deze ongeveer 30 minuten niet in gebruik is geweest, begint Taakplanner met het uitvoeren van de onderhoudstaken voor het systeem. Hierbij wordt de timer voor inactiviteit opnieuw ingesteld op nul. Als u de tijd voor het inschakelen van de stand-bymodus op 45 minuten of langer instelt, wordt Taakplanner om de 30 minuten opnieuw gestart. Hierbij wordt de timer voor inactiviteit telkens op nul ingesteld. Hierdoor kan de computer de stand-bymodus niet inschakelen.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie moet de volgende (of latere) bestandskenmerken hebben:
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  -------------------------------------------------------  26.11.01 13:59 5.1.2600.21 250.368 Mstask.dll  26.11.01 13:59 5.1.2600.21 9.728 Mstinit.exe  26.11.01 13:59 5.1.2600.21 158.720 Schedsvc.dll  26.11.01 13:50 5.1.2600.21 155.136 Srsvc.dll				
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows XP Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Nadat u deze hotfix hebt toegepast, kan de stand-bymodus om de 3 dagen ongeveer 15 minuten worden uitgesteld, als de tijd, totdat de stand-bymodus wordt ingeschakeld langer is dan 15 minuten. Windows plant enkele onderhoudstaken, wanneer het systeem inactief is en op de netspanning is aangesloten. Sommige achtergrondtaken kennen een hoog CPU- en schijfgebruik, hetgeen zorgt voor vertragingen met betrekking tot het inschakelen van de stand-bymodus.

Programma's en services van derden worden mogelijk uitgevoerd tijdens perioden waarin het systeem niet actief is. Deze programma's en services vergen mogelijk meer dan 10 procent van het CPU- en/of schijfgebruik. Dit zorgt ervoor dat het inschakelen van de stand-bymodus wordt uitgesteld.

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over een verwant onderwerp:
899975 Windows XP schakelt de stand-bymodus niet in na verloop van de periode die in het profiel in Energiebeheer is ingesteld (Het Engels)
Nadat u deze hotfix hebt toegepast, wordt Taakplanner opgestart wanneer uw computer gedurende ongeveer 15 minuten niet actief is geweest. Het systeem plant de onderhoudstaak voor het systeem wanneer er voldoende tijd overblijft om de taak te voltooien, zonder dat de timer voor inactiviteit opnieuw op nul wordt ingesteld.

Taakplanner controleert of het systeem niet actief is. Het systeem wordt geacht niet actief te zijn wanneer gedurende de laatste 10 minuten:
 • de gebruiker niets heeft ingevoerd.
 • het CPU- en schijfgebruik lager was dan 10 procent.
 • het systeem niet op accustroom werkt.
 • er geen presentatieprogramma's (zoals diavoorstellingen of films) wordt uitgevoerd.
Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, maakt de service om de 3 minuten een momentopname voor eventuele nieuwe taken die op het systeem worden uitgevoerd. Wanneer er geen nieuwe taken worden uitgevoerd, is de service gereed om taken in de wachtrij te plannen. Deze kunnen worden uitgevoerd wanneer het systeem niet actief is. Wanneer er een taak in de wachtrij is geplaatst, voert Taakplanner desbetreffende taak uit. De timer voor inactiviteit van het systeem, wordt niet nadrukkelijk door Taakplanner gewijzigd.

Wanneer de geplande taak wordt uitgevoerd en deze lange tijd meer dan 10 procent van het CPU- en schijfgebruik in beslag neemt, wordt er via de thread Kernel-mode System Idle Detection geconstateerd dat het systeem niet inactief is, waarna de timer voor inactiviteit opnieuw op nul wordt ingesteld. Dit zorgt ervoor dat het inschakelen van de stand-bymodus wordt uitgesteld.

De volgende taken worden mogelijk in de wachtrij geplaatst en kunnen worden gepland wanneer het systeem niet actief is:
 • De taak Schijfindeling:

  Wanneer u de computer opstart, wordt deze taak in de wachtrij geplaatst, zodat deze kan worden uitgevoerd wanneer het systeem niet actief is. Wanneer de service Taakplanner het uitvoeren van deze taak plant, wordt het register door Windows gecontroleerd, zodat kan worden nagegaan wanneer de taak Schijfindeling voor het laatst is uitgevoerd. Wanneer de taak in de afgelopen 3 dagen niet is uitgevoerd, wordt het proces voortgezet. Als dat niet het geval is, wordt het proces afgebroken. Wanneer het proces wordt voortgezet, wordt bepaald of er veel wijzigingen zijn opgetreden in de schijfindeling sinds de laatste keer dat deze taak is uitgevoerd. De taak wordt opnieuw in de wachtrij geplaatst, nadat 32 processen op het systeem zijn gemaakt. De bestanden die in de scenariobestanden in de map Windows\Prefetch staan, worden gebruikt om belangrijke indelingswijzigingen op te sporen. Deze scenariobestanden bevatten informatie over de bestanden die worden gebruikt tijdens het starten van programma's en het opstarten van de computer. Dit zijn de bestanden die zorgen voor een optimale schijfindeling. Wanneer het proces wordt voortgezet, wordt de schijfindeling bijgewerkt. Dit kan leiden tot een CPU-of schijfgebruik dat groter is dan 10%. Wanneer het gebruik toeneemt, wordt deze wijziging gedetecteerd via de thread Kernel-mode System Idle Detection, waarna de timer voor inactiviteit van het systeem opnieuw op nul wordt ingesteld. Dit zorgt ervoor dat het inschakelen van de stand-bymodus wordt uitgesteld.
 • De taak Systeemherstel
 • De taken Hulpservice en Gegevensverzameling
Windows XP is zo ontworpen dat onderhoudstaken automatisch worden uitgevoerd ter verbetering van de prestaties en de betrouwbaarheid. Wanneer uw computer op de netspanning is aangesloten en niet actief is, wordt deze door Windows XP niet onmiddelijk uitgeschakeld. In plaats daarvan voorziet het besturingsysteem in de mogelijkheid om gedurende een aantal minuten onderhoudstaken voor het systeem uit te voeren. Deze systeemonderhoudstaken omvatten de optimalisatie van de vaste schijf voor betere prestaties (bijvoorbeeld sneller opstarten) en het voorbereiden van automatische systeemherstelpunten ter verbetering van de betrouwbaarheid. Deze taken vertragen het uitschakelen (stand-by) van de computer niet langer dan 15 minuten. Deze taken worden niet uitgevoerd als de computer op accustroom werkt. Deze taken worden gewoonlijk uitgevoerd op het moment dat de computer voor het eerst niet actief is nadat u deze hebt opgestart. Deze taken dragen ertoe bij dat de prestaties en betrouwbaarheid van de computer ook na een langdurig gebruik gehandhaafd blijven.
Eigenschappen

Artikel-id: 310601 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:18:04 - Revisie: 3.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsysadmin kbwinxpsp1fix KB310601
Feedback