Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Configuratie van de map Mijn documenten

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
De map Mijn documenten is een onderdeel van het gebruikersprofiel dat gebruikt wordt als uniforme locatie voor het opslaan van persoonlijke gegevens. De map Mijn documenten is standaard een map in het gebruikersprofiel die wordt gebruikt als standaard opslaglocatie voor opgeslagen documenten.

Als u beheerder bent, kunt u mapomleiding in een groepsbeleid gebruiken om de locatie van de map Mijn documenten zodanig te wijzigen dat deze op een netwerkshare wordt geplaatst. Wanneer gebruikers documenten opslaan in de map Mijn documenten, worden deze in feite opgeslagen op een toegewezen netwerklocatie waarvan door de beheerder back-ups kunnen worden gemaakt.
Meer informatie
Het pad naar de map Mijn documenten wordt opgeslagen in de volgende registersleutel, waarbij volledig pad naar opslaglocatie het pad naar de opslaglocatie is:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Naam: Personal
Type: REG_SZ
Gegevens: volledig pad naar opslaglocatie
Elke wijziging ten opzichte van de standaardinstelling wordt vastgelegd op de volgende locatie (en tevens wordt het hiervoor vermelde pad bijgewerkt):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Naam: Personal (Persoonlijk)
Waardetype: REG_SZ
Gegevens: volledig pad naar opslaglocatie
Als u de map Mijn documenten omleidt met mapomleiding via groepsbeleid, is het pad bij deze waarde opgegeven en is de optie om de locatie te wijzigen van de map Mijn documenten niet aanwezig wanneer u de eigenschappen bekijkt van de map Mijn documenten.

De opslaglocatie van de map Mijn documenten wijzigen

Wanneer de eigenschappen van de map Mijn documenten (het bureaubladpictogram) worden weergegeven en er is geen groepsbeleid opgezet om de map om te leiden, kunt u het pad naar de map Mijn documenten wijzigen en de inhoud van de oude locatie verplaatsen naar de nieuwe locatie:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Mijn documenten (op het bureaublad) en klik op Eigenschappen.
 2. Typ in het vak Doel het nieuwe pad naar de map Mijn documenten of klik op Verplaatsen om de gewenste map te selecteren en desgewenst een nieuwe map Mijn documenten te maken. Als het getypte pad niet bestaat, wordt u gevraagd te bevestigen dat u een nieuwe map wilt maken.
 3. Klik op Ja om bestanden te verplaatsen van de oude locatie van Mijn documenten naar de nieuwe locatie of klik op Nee als u deze bestanden niet wilt verplaatsen. Als u op Nee klikt, worden de bestanden op de oude locatie niet verwijderd. Ze zijn echter na de wijziging niet meer zichtbaar in de map Mijn documenten.

Het standaardpad van Mijn documenten herstellen

Als het huidige pad van Mijn documenten onjuist of niet meer beschikbaar is, kunt u de optie Standaardinstellingen herstellen gebruiken om het standaardpad te herstellen:

OPMERKING: Deze optie wordt niet weergegeven als mapomleiding via groepsbeleid wordt toegepast op deze map.
 1. Klik met de rechtermuisknop op Mijn documenten (op het bureaublad) en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op Standaardinstellingen herstellen.

  De volgende registerwaarde bepaalt de standaardlocatie op basis van het profiel van de gebruiker en hieraan wordt '\Mijn documenten' toegevoegd om een volledige pad te vormen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\gebruikers-id

  Naam: ProfileImagePath
  Type: REG_EXPAND_SZ
  waarbij gebruikers-id de desbetreffende gebruikers-id is.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 310746 - Laatst bijgewerkt: 01/08/2014 17:23:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbinfo kbui KB310746
Feedback