Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van het hulpprogramma Systeembestandscontrole (Sfc.exe) van Windows XP en Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 222471.
Samenvatting
In dit artikel wordt het hulpprogramma Systeembestandcontrole (Sfc.exe) beschreven. Dit is een opdrachtregelprogramma dat wordt gebruikt met de functie Windows Bestandsbeveiliging (WFP).
Meer informatie
Met het hulpprogramma Systeembestandcontrole kan een beheerder alle beveiligde bestanden scannen om de versie ervan te controleren. Als tijdens deze controle wordt vastgesteld dat een beveiligd bestand is overschreven, wordt het bestand vervangen door de juiste versie van het bestand. Deze versie wordt opgehaald uit de cachemap (%Systemroot%\System32\Dllcache) of de Windows-installatielocatie. De cachemap wordt eveneens gecontroleerd door Systeembestandcontrole en wordt zo nodig bijgewerkt. U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om Systeembestandcontrole te kunnen uitvoeren. Als de cachemap wordt beschadigd of onbruikbaar wordt, kunt u de opdracht sfc /scannow, sfc /scanonce of sfc /scanboot gebruiken om de inhoud te herstellen.

Syntaxis van het hulpprogramma Systeembestandscontrole

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
 • /Scannow: met deze opdracht worden alle beveiligde systeembestanden meteen gescand en worden onjuiste versies vervangen door juiste Microsoft-versies. U moet hiervoor beschikken over de oorspronkelijke Windows-installatiebestanden.
 • /Scanonce: met deze opdracht worden alle beveiligde systeembestanden eenmaal gescand als u de computer opnieuw opstart. Met deze opdracht hebt u mogelijk toegang tot de bronbestanden van de Windows-installatie nodig als u de computer opnieuw opstart. Wanneer u deze opdracht uitvoert, wordt de DWORD-waarde SfcScan op 2 ingesteld in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: met deze opdracht worden alle beveiligde systeembestanden elke keer als u de computer opstart gescand. Met deze opdracht hebt u mogelijk elke keer als u de computer opstart toegang nodig tot de bronbestanden van de Windows-installatie. Als u deze opdracht uitvoert, is de DWORD-waarde van SfcScan in de volgende registersleutel ingesteld op 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: met deze opdrachten wordt gescand met de standaardinstellingen (er worden geen beveiligde bestanden gescand als u de computer opstart). De standaardcachegrootte wordt niet teruggezet als u deze opdracht uitvoert. Deze opdracht is gelijk aan de schakeloptie /Enable in Windows 2000.
 • /Purgecache: met deze opdracht wordt het cachebestand verwijderd en worden alle beveiligde systeembestanden meteen gescand. U moet hiervoor beschikken over de oorspronkelijke Windows-installatiebestanden.
 • /Cachesize=x: met deze opdracht wordt de grootte van het cachebestand ingesteld op x MB. De standaardgrootte van de cache is 50 MB. Voor deze opdracht dient u de computer opnieuw op te starten en de opdracht /purgecache uit te voeren om de grootte van de cache aan te passen. Met deze opdracht wordt de DWORD-waarde SfcQuota ingesteld op x in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Als u meer informatie wilt over de functie Windows Bestandsbeveiliging, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
222193 Beschrijving van de functie Windows Bestandsbeveiliging van Windows 2000
compatguidechange wfp sfp switches tool
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 310747 - Laatst bijgewerkt: 07/04/2013 12:22:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbinfo KB310747
Feedback