Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Foutcode: 0x80070002' meldt een probleem met het controleren van de licentie na een upgrade op een Dell-computer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Bij het starten van Microsoft XP wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Als gevolg van een probleem kan Windows de licentie voor deze computer niet nauwkeurig controleren. Foutcode: 0x80070002.
Oorzaak
Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
 • De standaardbeveiligingsprovider in Windows XP is gewijzigd.
 • De aanduiding van het systeemstation is gewijzigd.
Het probleem met betrekking tot de beveiligingsprovider is gemeld voor Dell-computers waarop de Dell Assistant-software is geïnstalleerd.

Opmerking Dit probleem kan worden veroorzaakt door alle software die de standaard beveiligingsprovider wijzigt en is niet beperkt tot Dell-computers of de Dell Assistant-software.
Workaround
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk om dit probleem te verhelpen.

Stel de standaard beveiligingsprovider in Windows XP opnieuw in

Als u de standaardbeveiligingsprovider in Windows XP opnieuw wilt instellen, moet u de relevante registersleutels uit het Windows-register verwijderen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer op. Druk tijdens het opstarten op F8 om de computer op te starten in de veilige modus.
 2. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
 3. Verwijder de volgende registersleutels uit het Windows-register:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. Sluit de Register-editor af.
 5. Start de computer opnieuw op.

Stel de stationsaanduiding van het systeemstation opnieuw in

Gebruik de Register-editor om de stationsaanduiding van het systeemstation weer op de oorspronkelijke waarde te zetten. Bewerk de volgende registersleutel om de waarde voor het systeemstation te wijzigen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Voor meer informatie en voor de exacte procedure voor het wijzigen van de stationsaanduiding van het systeemstation, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
223188De aanduiding van het systeem- of opstartstation terugzetten in Windows
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 310794 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:05:00 - Revisie: 3.2

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kberrmsg kbnofix kbregistry kbenv kbprb kb3rdparty KB310794
Feedback