Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Opstartdiskettes voor Windows XP Setup downloaden

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Zorg dat Windows XP wordt uitgevoerd met Service Pack 3 (SP3) als u beveiligingsupdates voor Windows wilt blijven ontvangen. Raadpleeg deze Microsoft-webpagina voor meer informatie:De ondersteuning voor bepaalde versies van Windows wordt beëindigd

Inleiding
U kunt opstartdiskettes van Windows XP Setup alleen downloaden van de website van Microsoft. We stellen de Setup-opstartdiskettes beschikbaar zodat u het Setup-programma kunt uitvoeren op computers die niet vanaf een cd kunnen worden opgestart. Als uw computer wel kan opstarten vanaf een cd of vanaf een installatie op het netwerk, adviseren we u ten zeerste die installatiemethoden te gebruiken.

Nieuwe producten zullen geen ondersteuning meer bieden voor installatie vanaf Setup-opstartdiskettes. Voor de installatie van nieuwe Microsoft-besturingssystemen is het noodzakelijk dat een computer kan opstarten vanaf het cd-station of dat via PXE wordt opgestart van het netwerk. Ga voor meer informatie over het gebruik van opstarten via PXE naar de webpagina Vereisten voor RIS en PXE op de Microsoft TechNet-website.

Vervangende media verkrijgen

Als u Windows XP binnen de afgelopen 30 dagen hebt gekocht, kunt u het programma waarschijnlijk terugbrengen naar de winkel en vervangende media krijgen op basis van de garantievoorwaarden van Microsoft. Raadpleeg de verpakking voor informatie over de garantievoorwaarden van Microsoft.

In de VS kunt u ook contact opnemen met de Microsoft Order Desk, op nummer (800) 360-7561, en een vervangende diskette bestellen. U kunt ook contact opnemen met de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging. Als u wilt weten welke Microsoft-vestiging voor u het gemakkelijkst bereikbaar is, gaat u naar de volgende Microsoft Worldwide-website.

Wanneer moeten de Setup-diskettes worden gedownload?U downloadt de Setup-diskettes als alle volgende omstandigheden van toepassing zijn:
  • U installeert een nieuwe, volwaardige handelsversie van Windows XP.

    Opmerking Als u een upgrade van Windows XP wilt installeren, hebt u de Setup-diskettes niet nodig.
  • U hebt een werkend cd-station maar u kunt de computer niet opstarten vanaf de cd-rom.
  • U kunt de computer wel opstarten vanaf een diskettestation.
Opmerking De installatie-cd-rom van Windows XP is een opstartschijf die kan worden gebruikt om Windows op te starten. Wanneer u de installatie-cd-rom van Windows XP gebruikt om de computer op te starten, kunt u de systeemsoftware herstellen met behulp van de herstelconsole van Windows. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314058 Beschrijving van het hulpprogramma Herstelconsole van Windows XP

Stappen om de Setup-diskettes te downloaden, te maken en te gebruiken

Er zijn zes Windows XP Setup-opstartdiskettes. U hebt de bestanden en stuurprogramma's op deze diskettes nodig om toegang tot het cd-rom-station te krijgen en het Setup-proces te starten.

Stap 1: Het Setup-disketteprogramma downloadenDownload de versie van de Setup-diskettes die overeenkomt met uw versie van de cd-rom van Windows XP. De versie wordt weergegeven op de cd-rom en geeft aan of er een servicepack is opgenomen.


Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Ga naar de volgende Microsoft-websites voor informatie over de verschillende versies van de Setup-opstartdiskettes die beschikbaar zijn om te downloaden:

Stap 2: Het Setup-disketteprogramma uitvoeren om Setup-diskettes te makenWanneer u de Setup-diskettes hebt gedownload, beschikt u over één groot programmabestand. Wanneer u het gedownloade bestand uitvoert, worden de bestanden uitgepakt en wordt het volgende bericht weergegeven:
Dit programma maakt de Setup-opstartdiskettes voor Windows XP. U hebt 6 lege, geformatteerde HD-diskettes nodig om deze opstartdiskettes te kunnen maken.

Geef op waar de installatiekopieën naartoe moeten worden gekopieerd:
Typ de stationsaanduiding voor het diskettestation (meestal is dit A). Nadat u de stationsaanduiding voor het diskettestation hebt getypt, verschijnt het volgende bericht:
Plaats een van de diskettes in station stationsletter. Dit wordt de Windows XP Setup-opstartdiskette.

Druk op een willekeurige toets als u klaar bent.
Wanneer u op een toets drukt, wordt het bestand uitgepakt en worden de bestanden gekopieerd. Plaats desgevraagd een lege diskette in het station totdat alle zes de diskettes zijn gemaakt. Als het proces wordt onderbroken, moet u het programmabestand opnieuw uitvoeren om de diskettes te maken.

Voorzie elke diskette van een etiket met het nummer dat door het programma is toegewezen aan de diskette. U moet de diskettes in de juiste volgorde gebruiken tijdens het uitvoeren van Setup.

Stap 3: Uw computer met behulp van de eerste Setup-diskette opstarten om met de nieuwe installatie van Windows XP te beginnenNadat u alle zes de diskettes hebt gemaakt, plaatst u de eerste diskette in het diskettestation en start u de computer opnieuw op. De computer moet zodanig zijn ingesteld dat de computer vanaf het diskettestation kan opstarten. Wellicht moet u hiervoor de BIOS-instellingen van de computer wijzigen.

Setup wordt gestart. Plaats de volgende diskette wanneer dit wordt gevraagd. U moet de cd-rom van Windows XP gebruiken om het Setup-proces te voltooien.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack voor Windows XP op cd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het recentste servicepack voor Windows XP verkrijgen
Ga naar de webpagina Windows XP Service Pack 3 - ISO 9660-cd-kopiebestand om het Windows XP Service Pack 3 - ISO 9660-cd-kopiebestand te verkrijgen.
Aanvullende informatie
setup-diskettes opstartdiskettes
Eigenschappen

Artikel-id: 310994 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:04:12 - Revisie: 6.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbaccctrl atdownload kbhowto kbenv kbsetup KB310994
Feedback