Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Ondersteuning voor Oost-Aziatische talen voor Word 2002 installeren onder Windows 98 en Windows ME

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL311016
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
U kunt deze stapsgewijze richtlijnen gebruiken om Oost-Aziatische taalondersteuning te installeren en configureren in Microsoft Word 2002 op computers met Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME).

In dit artikel worden de installatie- en configuratievereisten aangegeven en wordt vermeld hoe u Oost-Aziatische talen in Word 2002 kunt typen, bewerken en de spelling en de grammatica ervan kunt controleren.

Opmerking De Oost-Aziatische talen omvatten vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Japans en Koreaans.

Terug naar begin

Vereisten

Als u teksten in een Oost-Aziatische taal wilt typen en bewerken in Word, moet u het volgende doen:
 • Windows configureren voor de desbetreffende taal.

  -en-

 • Word zodanig configureren dat u in die taal kunt typen.
Terug naar begin

Voor Windows

Windows 98 en Windows ME zijn niet voorzien van de bestanden die u nodig hebt om te typen in een Oost-Aziatische taal. Als u het besturingssysteem wilt configureren zodat u kunt typen in een Oost-Aziatische taal, installeert u de Input Method Editor (IME) en het taalpakket voor de gewenste taal. Vervolgens configureert u het toetsenbord om in die taal te typen.

Terug naar begin

Voor Word 2002 (of Office XP)

Als u alleen de spelling en grammatica van tekst in verschillende talen hoeft te controleren, kunt u de Engelse of Nederlandse versie van Office XP (of Word 2002) en de Microsoft Office-taalprogramma's installeren.

Als u de meertalige functies van Office nodig hebt, kunt u een gelokaliseerde versie van Office XP of de Engelse of Nederlandse versie van Office XP met het Multilingual User Interface Pack installeren.

Terug naar begin

Voordelen

Voordelen van een gelokaliseerde versie

Als uw organisatie de gehele gelokaliseerde functionaliteit nodig heeft, evenals de extra voorzieningen die beschikbaar zijn in bepaalde gelokaliseerde versies, is het raadzaam de gelokaliseerde versie te gebruiken. Elke gelokaliseerde versie omvat ten minste twee sets taalprogramma's voor de talen die u waarschijnlijk zult gebruiken. Als u de ondersteuning wilt uitbreiden naar meer dan 40 talen, kunt u de Office-taalprogramma's toevoegen aan elke gelokaliseerde versie. Als u meer informatie wilt over gelokaliseerde versies van Office XP, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Terug naar begin

Voordelen van Office-taalprogramma's

Voor meer informatie over Office-taalprogramma's kunt u de volgende Microsoft-website bezoeken:Terug naar begin

Voordelen van Office XP met het Multilingual User Interface Pack

Als Microsoft Office XP met het Multilingual User Interface Pack wordt gebruikt, wordt het voor een grote multinational waar meerdere talen worden gehanteerd, gemakkelijker om Office XP te installeren. Omdat Office XP voor elk Office-programma een uitvoerbaar bestand bevat dat voor elke taal hetzelfde is, hoeven IT-beheerders alleen maar één aangepaste installatie te maken voor gebruikers in alle landen/gebieden. Omdat het Multilingual User Interface Pack voorzien is van Office-taalprogramma's, kunnen gebruikers documenten maken en bewerken in meer dan 40 talen. Multinationals kunnen Office XP met het Multilingual User Interface Pack gebruiken om mobiele gebruikers en anderen in staat te stellen werkstations te gebruiken onafhankelijk van hun taal, en om centrale algemene helpdesks in staat te stellen de taalinterfaces op hun computerschermen aan te passen aan die van hun klanten. Sommige dialoogvensters en schermen worden mogelijk niet weergegeven in de opgegeven taal.

Opmerking Office XP met het Multilingual User Interface Pack is alleen beschikbaar via de bulklicentieprogramma's Open License, Select en Enterprise Agreement. Deze combinatie is niet verkrijgbaar in de winkel. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het Multilingual User Interface Pack voor uw multinational:Terug naar begin

CONFIGURATIE

Deze sectie bevat een stapsgewijze procedure om Windows en Word 2002 (Office XP) zodanig te configureren dat u tekst in verschillende talen kunt typen.

Terug naar begin

Stap 1: Word 2002 (of Office XP) installeren

Installeer Word 2002 (of Office XP) op uw Windows 98- of Windows ME-computer (als dat nog niet is gebeurd).

Terug naar begin

Stap 2: het toetsenbord toewijzen aan de taal

U kunt pas in een andere taal typen als u het toetsenbord geconfigureerd hebt voor die taal. Als u bijvoorbeeld Chinese tekens wilt typen, moet u het toetsenbord zodanig configureren dat het net zo functioneert als een gelokaliseerd toetsenbord. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Installeer het Language Pack voor de gewenste taal. Het Language Pack werkt met de Global Input Methode Editor (IME) van Office XP. U moet het Language Pack installeren als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
  • U werkt niet met Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XP.

   -en-
  • U hebt geen gelokaliseerde versie van het besturingssysteem.
  1. Download het Language Pack dat u wilt installeren. De Language Packs zijn beschikbaar op de volgende websites van Microsoft:
  2. Klik op Downloaden. Als wordt gevraagd of u het bestand wilt openen of opslaan, klikt u op Opslaan.
  3. Nadat het bestand naar de vaste schijf is gedownload, dubbelklikt u op het bestand om het te installeren.
  -en-

 2. Installeer de Microsoft Global IME voor Office XP. De Office-taalversies vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Japans en Koreaans zijn voorzien van IME's voor de desbetreffende taal. Als u een andere taalversie van Office XP gebruikt, kunt u de Global IME downloaden en installeren voor de gewenste extra taal. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Download de gewenste Global IME. De Global IME's voor de Oost-Aziatische talen zijn beschikbaar op de volgende websites van Microsoft:
  2. Als wordt gevraagd of u het bestand wilt openen of opslaan, klikt u op Opslaan.
  3. Dubbelklik op het bestand om het te installeren.
  4. Als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Ja.

   Opmerking Nadat u het Language Pack en de Global IME hebt geïnstalleerd, kunt u typen en bewerken in Oost-Aziatische talen. Het toetsenbord voor de taal wordt voor u geïnstalleerd en geconfigureerd. Dit wordt bovendien als optie weergegeven op de talenbalk.
  -en-

 3. Controleer of het juiste toetsenbord is geïnstalleerd. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Wijs in het menu Start de optie Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Tekstservices.
  3. Open het tabblad Instellingen. Controleer of de gewenste taal wordt weergegeven in de sectie Geïnstalleerde services. Als het gewenste toetsenbord niet is geïnstalleerd, klikt u op Toevoegen om dat alsnog toe te voegen.
  Nadat u het toetsenbord hebt geconfigureerd, kunt u de invoertaal selecteren op de taalbalk.

  Als u meer informatie wilt over de taalbalk, klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u taalbalk in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.
Als u meer informatie wilt over het inschakelen van ondersteuning voor meerdere talen in Windows 98 en Windows ME, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
141306 Ondersteuning voor meerdere talen inschakelen in Windows 2000
Terug naar begin

Stap 3: de Microsoft Office-taalprogramma's installeren

Als u de spelling en de grammatica van tekst in een andere taal wilt controleren, moet u de taalprogramma's voor die taal installeren. Hiertoe volgt u de methode die op uw situatie van toepassing is.

Terug naar begin

Methode 1: de Microsoft Office-taalprogramma's installeren en configureren

Met de Office-taalprogramma's kunt u de spelling en grammatica controleren in een Word-document met verschillende talen.

Ga als volgt te werk om Office-taalprogramma's te installeren:
 1. Plaats de cd met Office-taalprogramma's in het cd-rom-station of het dvd-rom-station.
 2. Klik op Uitvoeren in het menu Start.
 3. Typ in het vak Openen het volgende:
  cd-station:\Ptksetup.exe
  waarbij cd-station de aanduiding is van het station met de cd met taalprogramma's.

  U kunt ook klikken op Bladeren om het bestand te selecteren en te openen.
 4. Klik in de wizard voor het installeren van de taalprogramma's bij het type installatie op Aangepast.
 5. Selecteer de taalprogramma's die u wilt installeren en klik op Alle onderdelen uitvoeren vanaf deze computer.
 6. Volg de instructies op het scherm om de taalprogramma's te installeren.
Terug naar begin

Methode 2: het Multilingual User Interface Pack installeren en configureren

Als u menu's, dialoogvensters en Help-bestanden wilt weergeven in een Oost-Aziatische taal, moet u het Multilingual User Interface Pack en een gelokaliseerde versie van Windows 98 of Windows ME installeren. Wanneer u het Multilingual User Interface Pack installeert, worden tevens de taalprogramma's geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk om het Multilingual User Interface Pack voor de gewenste taal te installeren:
 1. Plaats de eerste cd van het Multilingual User Interface Pack in het cd-rom-station of dvd-rom-station.
 2. Klik op Uitvoeren in het menu Start.
 3. Typ in het vak Openen het volgende:
  cd-station:\Lpksetup.exe
  waarbij cd-station de aanduiding is van het station met de cd met het Multilingual User Interface Pack.
 4. Volg de instructies op het scherm om de taal te installeren.

  Opmerking Als de taal die u wilt configureren niet wordt weergegeven, leest u het bestand LPKRead.htm op de cd met het Multilingual User Interface Pack. Mogelijk worden bepaalde talen niet weergegeven bij het Setup-programma. U moet dan een aantal speciale stappen uitvoeren om deze taal alsnog te installeren.
Terug naar begin

Stap 4: Microsoft Office-taalinstellingen configureren

 1. Wijs Programma's aan in het menu Start, wijs Microsoft Office-hulpprogramma's aan en klik op Microsoft Office XP-taalinstellingen.
 2. Open het tabblad Ingeschakelde talen. Controleer of de gewenste taal wordt weergegeven in de lijst Ingeschakelde talen.
 3. Open het tabblad Gebruikersinterface als dat beschikbaar is en voer de volgende stappen uit.

  Opmerking Het tabblad Gebruikersinterface is alleen beschikbaar als het Multilingual User Interface Pack is geïnstalleerd.
  • Selecteer in de lijst Menu's en dialoogvensters weergeven in de taal waarin u de menu's en dialoogvensters wilt weergeven.
  • Klik in de lijst Help weergeven in op de taal waarin u de Help-bestanden wilt weergeven.
Terug naar begin

Stap 5: Word instellen op automatische taaldetectie

Voer de volgende stappen uit om Word zodanig in te stellen dat de taal van de tekst automatisch wordt gedetecteerd:
 1. Start Microsoft Word.
 2. Wijs in het menu Extra de optie Taal aan en klik op Taal instellen.
 3. Schakel het selectievakje Taal automatisch bepalen in en klik op OK.
Word kan de spelling en grammatica nu automatisch bepalen en controleren in de taal die u hebt geïnstalleerd tijdens de installatie van de Office-taalprogramma's.

Terug naar begin


Referenties
Voor meer informatie over gelokaliseerde versies van Office XP, Multilingual User Interface Packs en taalprogramma's kunt u de volgende website van Microsoft bezoeken:Terug naar begin

Eigenschappen

Artikel-id: 311016 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:04:16 - Revisie: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbdownload KB311016
Feedback