Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL311073
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een Windows-opstartdiskette kunt maken om toegang te krijgen tot een computer met een Intel x86-processor waarvan het opstartsysteem is beschadigd.

OPMERKING: de procedure voor RISC-computers is anders en komt niet aan de orde in dit artikel.

Met de Windows-opstartdiskette kunt u toegang krijgen tot een station waarop het Windows NT-bestandssysteem (NTFS) of het bestandssysteem FAT (File Allocation Table) is geïnstalleerd. Met de procedures in dit artikel kunt u de volgende opstartproblemen omzeilen:
 • Beschadigde opstartsector.
 • Beschadigde MBR (Master Boot Record).
 • Virusinfecties.
 • NTLDR of Ntdetect.com ontbreekt of is beschadigd.
 • Onjuist stuurprogramma Ntbootdd.sys.
 • De opstartdiskette kan ook worden gebruikt om op te starten vanuit de schaduw van een verbroken mirror, hoewel u daartoe het bestand Boot.ini mogelijk dient te wijzigen.
De Windows-opstartdiskette kan niet worden gebruikt voor de volgende problemen:
 • Onjuiste of beschadigde apparaatstuurprogramma's die in de Windows-systeemdirectory zijn geïnstalleerd.
 • Opstartproblemen die optreden na het scherm waarop wordt aangegeven dat het besturingssysteem is geladen.
Om deze problemen te omzeilen of op te lossen, voert u de noodhersteldiskette uit, laadt u de meest recente geldige controleset of installeert u Windows zonodig opnieuw.

Een Windows-opstartdiskette maken

De Windows-diskette moet de bestanden NTLDR (of Setupldr.binin Windows NT 3.5), Ntdetect.com, Boot.ini en het juiste apparaatstuurprogramma voor het vaste-schijfstation bevatten.

OPMERKING: de bestanden NTLDR, Ntdetect.com en Boot.ini zijn meestal ingesteld op de bestandskenmerken Systeem, Verborgen en Alleen-lezen. U hoeft deze kenmerken niet opnieuw in te stellen om ervoor te zorgen dat de diskette correct werkt.In het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base vindt u meer informatie over de structuur van het bestand Boot.ini:
102873 BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
Gebruik een van de volgende methoden om een Windows-opstartdiskette te maken:

Methode 1: u hebt geen toegang tot een computer waarop Windows wordt uitgevoerd.

 1. Maak met behulp van de opdracht diskcopy een kopie van de eerste Windows Setup-diskette en verwijder vervolgens alle bestanden van de nieuwe diskette.
 2. Kopieer de bestanden Ntdetect.com en NTLDR van de map i386 op de cd-rom naar de nieuwe diskette.
 3. Wijzig de naam van het bestand NTLDR in 'Setupldr.bin'.
 4. Maak een bestand Boot.ini.

  Het volgende voorbeeld geldt voor een SCSI-station met één partitie waarop Windows NT is geïnstalleerd in de map \WINNT. De precieze waarde van de sectie [operating systems] is afhankelijk van de configuratie van het Windows-systeem dat u wilt opstarten:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Als de computer wordt opgestart vanaf een vaste IDE-, EIDE- of ESDI-schijf, of een SCSI-adapter zonder ingebouwde BIOS, vervangt u scsi(0) door multi(0).

  OPMERKING: ook als u Windows NT 3.5 of 3.51 gebruikt en het systeem vanaf het eerste of tweede SCSI-station wordt opgestart, kunt u scsi(0) door multi(0) vervangen.
 5. Als u scsi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, kopieert u het correcte apparaatstuurprogramma voor de SCSI-controller die op de computer wordt gebruikt. Wijzig de naam ervan in Ntbootdd.sys. Als u multi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, hoeft u dit niet te doen.
 6. Start de computer op met behulp van de diskette en meld u aan bij Windows.

Methode 2: u hebt toegang tot een computer waarop Windows wordt uitgevoerd.

 1. Formatteer een diskette met behulp van het daarvoor bestemde hulpprogramma van Windows.
 2. Kopieer NTLDR van de installatie-cd van Windows, de installatiediskette van Windows of van een computer waarop dezelfde versie van Windows wordt uitgevoerd als op de computer die u met de opstartdiskette wilt opstarten. Mogelijk moet u dit bestand uitpakken vanuit het bestand NTLDR._ door de volgende opdracht op de opdrachtregel te typen:
  expand ntldr._ ntldr
 3. Kopieer het bestand Ntdetect.com naar de diskette.
 4. Maak een bestand Boot.ini of kopieer het bestand van een computer waarop Windows wordt uitgevoerd en pas het bestand vervolgens aan aan de computer waartoe u toegang wilt. Het volgende voorbeeld geldt voor een SCSI-station met één partitie waarop Windows NT is geïnstalleerd in de map \WINNT. De precieze waarde van de sectie [operating systems] is afhankelijk van de configuratie van het Windows-systeem waartoe u toegang wilt:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Als de computer wordt opgestart vanaf een vaste IDE-, EIDE- of ESDI-schijf, vervangt u scsi(0) door multi(0).

  OPMERKING: ook als u Windows NT 3.5 of 3.51 gebruikt en het systeem vanaf het eerste of tweede SCSI-station wordt opgestart, kunt u scsi(0) door multi(0) vervangen.
 5. Als u scsi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, kopieert u het correcte apparaatstuurprogramma voor de SCSI-controller die op de computer wordt gebruikt. Wijzig de naam ervan in Ntbootdd.sys. Als u multi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, hoeft u dit niet te doen.
 6. Start de computer op met behulp van de diskette en meld u aan bij Windows.

Methode 3: u gebruikt Windows NT versie 3.51.

 1. Formatteer een lege 3,5-inch diskette van 1,44 MB in Windows NT 3.51.
 2. Kopieer Ntdetect.com en NTLDR naar de nieuwe diskette.
 3. Maak het bestand Boot.ini met de volgende regels:

  OPMERKING: dit voorbeeld is bedoeld voor een SCSI-station met één partitie waarop Windows NT in de standaarddirectory C:\Winnt35 is geïnstalleerd.
     [boot loader]   timeout=30   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35   [operating systems]   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"
 4. Start de computer op met behulp van de diskette en meld u aan bij Windows.

Probleemoplossing

U kunt een of meer van de volgende problemen ondervinden wanneer u de computer probeert op te starten met de Windows-opstartdiskette:
 • Als het pad dat naar de systeembestanden verwijst onjuist is of een stationsaanduiding bevat, kan er een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:
  Windows kan niet worden gestart vanwege een probleem met betrekking tot de opstartconfiguratie van ARC-firmware: de ARC-naam voor HAL en systeempaden is niet correct gegenereerd. Raadpleeg de documentatie bij Windows (TM) voor meer informatie over de ARC-configuratie. U vindt ook meer informatie in de documentatie bij de hardware. Het opstarten is mislukt.
 • Als er een onjuist SCSI-stuurprogramma is geselecteerd of als het bestand Ntbootdd.sys niet aanwezig is, kan er een bericht van de volgende strekking worden weergegeven:
  Windows kan niet worden gestart vanwege een probleem met de hardwareconfiguratie van de vaste schijf. De geselecteerde opstartdiskette kan niet worden gelezen. Controleer het opstartpad en de schijfhardware. Raadpleeg de documentatie van Windows (TM) voor meer informatie over de hardwareconfiguratie van de schijf. U vindt ook meer informatie in de documentatie bij de hardware. Het opstarten is mislukt.
repair tshoot smallbiz
Eigenschappen

Artikel-id: 311073 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:04:25 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB311073
Feedback