Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm wijzigen in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de vernieuwingsfrequentie van uw beeldscherm in Windows XP aanpast.

Terug naar begin

De vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm wijzigen

  1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Vormgeving en thema's en klik op Beeldscherm.

    U kunt ook met de rechtermuisknop op het bureaublad klikken en vervolgens klikken op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Instellingen en klik op Geavanceerd.
  3. Open het tabblad Beeldscherm en selecteer de gewenste vernieuwingsfrequentie.
Opmerking
  • De standaardinstelling voor de vernieuwingsfrequentie is 60 Hertz (HZ). Het is echter mogelijk dat uw beeldscherm een hogere waarde ondersteunt. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor informatie over de instellingen die uw beeldscherm ondersteunt.
  • Als u een hogere vernieuwingsfrequentie gebruikt, kunt u de flikkersnelheid van het beeldscherm verminderen. Als u echter een te hoge vernieuwingsfrequentie voor het beeldscherm opgeeft, is het mogelijk dat het onbruikbaar wordt en dat de hardware wordt beschadigd.
  • Het wijzigen van de vernieuwingsfrequentie heeft invloed op alle gebruikers die zich aanmelden bij de computer.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 311403 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:05:52 - Revisie: 1.5

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB311403
Feedback