Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht tijdens installatie van Windows XP: Het bestand 'Asms' op Windows XP Professional-cd-rom is nodig

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL311755
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Bij het installeren van Microsoft Windows XP kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
[Benodigde bestanden]

Het bestand 'Asms' op de Windows XP Professional-cd-rom is nodig. Typ het pad naar het bestand en klik op OK.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als Setup niet kan communiceren met het cd-rom-station.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met behulp van de methode die voor uw computer van toepassing is.

Vaste schijf met FAT of FAT32

Als de vaste schijf is geformatteerd met het bestandssysteem FAT of FAT32, gaat u als volgt te werk:
 1. Gebruik een opstartdiskette met cd-rom-stuurprogramma's van Microsoft Windows 98 Tweede editie of Microsoft Windows ME om de computer opnieuw op te starten.
 2. Kopieer het hulpprogramma Xcopy.exe van de cd-rom met Windows 98 Tweede editie, de cd-rom met Windows ME of de vaste schijf naar de Windows-opstartdiskette. Gebruik hierbij de juiste methode voor uw besturingssysteem.

  Cd-rom met Windows 98 Tweede editie

  Plaats de cd-rom met Windows 98 Tweede editie in het cd-rom- of dvd-rom-station, typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER. cd-rom is de stationsaanduiding van het cd-rom- of dvd-rom-station:
  c:
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Cd-rom met Windows Millennium Edition (ME)

  Plaats de cd-rom met Windows ME in het cd-rom- of dvd-rom-station, typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER. cd-rom is de stationsaanduiding van het cd-rom- of dvd-rom-station:
  c:
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Vaste schijf

  Typ bij de opdrachtprompt, de volgende regels, waarbij station de stationsaanduiding is van de vaste schijf waarop Windows is geïnstalleerd. Druk na elke regel op ENTER:
  c:
  copy station:\windows\smartdrv.*
  copy station:\windows\xcopy*.*
 3. Verwijder de cd-rom met Windows ME en plaats de cd met Windows XP Professional in het station.
 4. Kopieer de map I386 met alle submappen naar de vaste schijf. Typ hiertoe de volgende regels bij de opdrachtprompt, waarbij cd-rom de stationsaanduiding van het cd-rom-station en station de stationsaanduiding van de vaste schijf is en druk na elke regel op ENTER:
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 station:\i386 /e
 5. Start de computer opnieuw op en start Setup opnieuw.
 6. Wanneer het foutbericht wordt weergegeven, klikt u op Bladeren en typt u het pad naar de map I386 op de vaste schijf.

  Opmerking Mogelijk wordt u diverse keren gevraagd de locatie van deze map op te geven. Als Bladeren niet beschikbaar is, gaat u naar de sectie 'Vaste schijf met NTFS'.

Vaste schijf met NTFS

Als de vaste schijf is geformatteerd met NTFS en u voert een upgrade uit van een eerdere versie van Windows, gebruikt u een van de volgende methoden.

Methode 1

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Wanneer het foutbericht wordt weergegeven, drukt u op SHIFT+F10 om een opdrachtsessie te starten.
 2. Typ regedit.exe en druk op ENTER.
 3. Klik op HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. Klik in het menu Bestand op Component laden en laad vervolgens %Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Wanneer u wordt gevraagd een naam op te geven, typt u Test.
 6. Zoek de volgende sleutel en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Verwijder de registersleutels UPPERFILTERS en LOWERFILTERS.
 8. Herhaal stap 6 en 7 voor de overige ControlSet#-sleutels onder de testcomponent.
 9. Klik op Bestand en vervolgens op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
 10. Als het pad in het foutbericht de juiste stationsaanduiding is voor het cd-rom-station, klikt u op OK om door te gaan met Setup.
 11. Als het foutbericht opnieuw wordt weergegeven, kan Setup het cd-rom-station niet goed lezen of is de padinformatie onjuist. In dat geval moet u de computer opnieuw opstarten en verdergaan met Setup.

Methode 2

Als u Regedit.exe niet kunt starten vanaf de opdrachtprompt en u beschikt over een andere partitie op de vaste schijf waarin u Windows kunt installeren, gaat u als volgt te werk:
 1. Installeer Windows in de andere partitie.
 2. Start de nieuwe versie van Windows en start vervolgens Regedit.exe.
 3. Voer de stappen in methode 1 uit, maar laad de component System.sav vanuit de oorspronkelijke Windows-map.

Methode 3

Als u niet de handelsversie van de cd met Windows XP (met een hologram) gebruikt maar bijvoorbeeld een 'gebrande' cd, probeert u Setup uit te voeren vanaf een handelsversie van de Windows XP-cd met hologram. U kunt dit controleren door de computer op te starten met de herstelconsole en de map C:\$win_nt$.~ls te bekijken. Kijk of de map Asms aanwezig is. Als deze map ontbreekt of de bestanden erin nul bytes groot zijn, is de cd-rom niet correct gebrand.

Voor meer informatie over het gebruik van de herstelconsole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307654 Procedure: De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
Eigenschappen

Artikel-id: 311755 - Laatst bijgewerkt: 12/20/2005 16:42:58 - Revisie: 5.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbregistry kberrmsg kbprb kbsetup KB311755
Feedback
dy>