Vaststellen van de processorsnelheid

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe de processorsnelheid wordt gemeld in Windows XP.
Meer informatie
Het onderdeel Systeem van het Configuratiescherm gebruikt voor het vaststellen van de processorsnelheid de waarde voor currentspeed en niet de waarde voor maxspeed. Desondanks kan in het venster Systeemeigenschappen een verkeerde kloksnelheid voor de processor worden weergegeven.

Vanaf januari 2002 wordt in Windows XP de waarde voor currentspeed gebruikt in plaats van de waarde voor maxspeed. De reden hiervoor is dat de maxspeed-waarde inconsistente resultaten oplevert voor de kloksnelheid van de processor.

Het is mogelijk dat de processorsnelheid direct na het opstarten niet juist is. De snelheid wordt correct weergegeven zodra een programma processortijd benut.

In sommige laptopcomputers is het BIOS zodanig ingesteld dat het processorverbruik moet worden beperkt (throttling) om oververhitting, overbelasting of een te hoog stroomverbruik te voorkomen.

De currentspeed-instelling controleren:
  1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Prestaties en onderhoud.
  2. Klik op Informatie over de computer weergeven. Op het tabblad Algemeen wordt de processorsnelheid (in MHz) weergegeven onder Computer.
De maxspeed-instelling controleren:
  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
  2. De snelheid (Maxspeed) van de processor wordt in MHz weergegeven in het venster Systeeminfo, in de rechterkolom van Systeemoverzicht, onder Processor.
Opmerking In de systeeminformatie die wordt weergegeven in Systeembeheer wordt altijd de Maxspeed-waarde gemeld.

Als u op Start klikt, vervolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aanwijst en dan op Systeeminfo klikt, wordt de juiste processorsnelheid weergegeven (bijvoorbeeld 797 MHz = 800 MHz). Nadat u het programma Systeeminfo hebt gestart, wordt in het venster Systeemeigenschappen van het Configuratiescherm de juiste processorsnelheid weergegeven. Als u dit venster echter direct opent na het opstarten van de computer, wordt een verkeerde snelheid weergegeven.
Eigenschappen

Artikel-id: 312104 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:08:26 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbui KB312104
Feedback