Het dynamisch updatepakket voor Windows XP implementeren

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL312110
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het dynamisch updatepakket voor Windows XP implementeert.
Meer informatie
U kunt updates voor Windows XP downloaden van het Internet en deze implementeren via Windows XP Setup. Deze updates betreffen eventuele problemen, bijgewerkte stuurprogramma's en vervangende bestanden. Het updateproces wordt gestart wanneer u tijdens het uitvoeren van Windows XP Setup klikt opJa, de bijgewerkte bestanden van Setup downloaden (aanbevolen). In een bedrijfsomgeving kan een beheerder de updates downloaden en deze implementeren, zodat niet elke client een verbinding met het Internet nodig heeft voor het downloaden van de updates.

Als u meer informatie wilt over het dynamische updatepakket van Windows XP en het adres waarvan u het pakket kunt downloaden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
311220 Description of the Dynamic Update Feature in Windows XP Setup
Er bestaan twee verschillende versies van het dynamische updatepakket voor Windows XP. Er is één versie voor Windows XP Professional (die wordt uitgepakt in de map IP) en één versie voor Windows XP Home Edition (die wordt uitgepakt in de map IC). U moet voor elke versie een aparte updatemap maken. De pakketten bevatten een of meer van de volgende bestanden:
 • Updates.cab: vervangingsbestanden
 • Upginfs.cab: bijgewerkte INF-bestanden voor upgrades vanaf Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows 95
 • Winnt32.cab: correcties voor het bestand Winnt32.exe
 • Duasms.cab: assemblagecorrecties
 • Drvx.cab: bijgewerkte stuurprogramma's
Nadat u het dynamische updatepakket voor Windows XP hebt gedownload, bereidt u als volgt een map voor:
 1. Pak de bestanden uit in een map, bijvoorbeeld de map c:\DU. Nadat u dit hebt gedaan, moet u twee mappen hebben. De bestanden voor Windows XP Professional worden uitgepakt in de map IP en de bestanden voor Windows XP Home Edition in de map IC.
 2. Voer vanaf de cd met Windows XP de volgende opdracht uit:winnt32.exe /duprepare:pad naar de bestanden van het dynamische updatepakket. In het voorbeeld zou u in stap 1 de opdrachtwinnt32.exe /duprepare:c:\duuitvoeren.
 3. Nadat de map is voorbereid, kopieert u de inhoud naar een andere map en deelt u de map waarnaar u de inhoud hebt gekopieerd.
 4. Voer de volgende opdracht uit op de computer waarop u Setup wilt uitvoeren:winnt32.exe /dushare:\\servernaam\sharenaam..

  OPMERKING: in plaats van de opdracht winnt32.exe /dushare te gebruiken, kunt u ook de volgende vermelding toevoegen aan het bestand Unattend.txt:
  [Unattended]
  Dushare=\\servernaam\sharenaam
Het dynamische updatepakket voor Windows XP werkt alleen als u een upgrade uitvoert die wordt geïnitialiseerd door Winnt32.exe. De upgrade werkt niet met Winnt.exe, en evenmin als u opstart vanaf de cd-rom, vanaf diskettes, RIS-installaties en Winnt32.exe-installaties die worden gestart vanuit WINPE.

Tijdens Setup worden de bijgewerkte Setup-bestanden gekopieerd naar de map WINDIR\Setupupd. Bijgewerkte stuurprogramma's worden alleen geïnstalleerd als er geen ingebouwd Windows XP-stuurprogramma aanwezig is.

U kunt het bestand Winnt32.log gebruiken voor het oplossen van problemen met het dynamisch updatepakket voor Windows XP. Bij een juiste installatie wordt de volgende informatie weergegeven:
The command line is: <"\\testserver\xppro\i386\WINNT32.EXE" /unattend /dushare:\\ncsetupts\du_update>Main module path: <\\testserver\xppro\i386\WINNT32U.DLL>Loaded upgrade module: <\\testserver\xppro\i386\WINNTUPG\NETUPGRD.DLL>SrcToDest: 1955 bytes/msec HDtoHD: 8994 bytes/msecUpgrade only = NoUpgrade allowed = YesSource SKU = 1Source SKU = Microsoft Windows XP ProfessionalCurrent installed SKU = 4Current installed SKU = Microsoft Windows XP ProfessionalCurrent Version = 2600DUInfo: Enter Winnt32DuProcessFilesDUInfo: Source=\\testserver\du_updateDUInfo: Analyzing package \\testserver\du_update\updates.cab...DUInfo: Package \\testserver\du_update\upginfs.cab ignored on NT platformsDUWarning: Could not open INF file \\testserver\du_update\guidrvs.inf (rc=2)DUInfo: No drivers found in \\testserver\du_update\dudrvsDUInfo: Leave Winnt32DuProcessFiles (1)DUInfo: Enter Winnt32DuUninitializeDUInfo: Leave Winnt32DuUninitializeDUInfo: DynamicUpdate was completed successfullyThroughput src - dest is 1955 bytes per msecThroughput HD - HD is 8994 bytes per msec352967168 bytes copied, should take 226 SecNTCOMPAT: Using \\testserver\du_update\winnt32\COMPDATA\NTCOMPAT.INF
Eigenschappen

Artikel-id: 312110 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:08:33 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool kbenv kbsetup KB312110
Feedback