Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De account Eigenaar wordt weergegeven als Onbekende account in Profielen op computers met Windows XP Home Edition

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Als u Setup uitvoert op computers met Windows XP Home Edition wordt de account Eigenaar niet correct verwijderd. De account Eigenaar wordt weergegeven als 'Onbekende account' wanneer u profielen weergeeft op de computer. De map Eigenaar wordt ook niet verwijderd, omdat het profiel niet wordt verwijderd. Er kunnen zich ook andere problemen voordoen als een account Eigenaar wordt gebruikt of gemaakt tijdens het resterende gedeelte van Setup of van de Out of Box Experience (OOBE).
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat de OOBE-programmacode tijdens Setup de account Eigenaar niet verwijdert.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Bestandsgegevens

De Engelstalige versie van deze correctie moet de volgende of latere bestandskenmerken hebben:
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  ------------------------------------------------------  12-dec-2001 18:54 5.1.2600.22 532.992 Msobmain.dll  19-okt-2001 10:20        169.576 Msobshel.htm				

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows XP Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Als u Sysprep uitvoert, maakt dit proces een nieuwe site voor de bestaande gebruikersaccount. Op zichzelf is dit geen probleem. Het kan echter gebeuren dat een programma de bestaande beveiligings-id's (Security Identifiers, SID's) gebruikt als sleutel voor de codering en decodering van gegevens (zoals de service Protected Storage). Nadat de SID tijdens het Sysprep-proces is gewijzigd, zijn de gebruikte SID's niet meer correct.

Dit probleem doet zich niet voor op computers met Microsoft Windows XP Professional omdat hierbij tijdens Setup de Administrator-account wordt gebruikt. Het probleem doet zich evenmin voor op computers met Windows XP Home Edition, als u de naam Eigenaar niet als standaardgebruiker gebruikt. Nadat u de correctie uit dit artikel hebt geïnstalleerd, verwijdert OOBE de account Eigenaar voordat de procedure wordt afgerond.

Opmerking: Bestaande gegevens in de map Eigenaar van de Eigenaar en Administrator worden gekopieerd naar de standaardgebruikersmap en daarna verwijderd.
Eigenschappen

Artikel-id: 312131 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:17:09 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB312131
Feedback
l>ml>