Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Vermeldingen verwijderen uit het vak Computer van Verbinding met extern bureaublad

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Definitie van het Microsoft Windows Register
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u vermeldingen kunt verwijderen uit het vak Computer van Verbinding met extern bureaublad.
Meer informatie
WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Nadat u het hulpprogramma Verbinding met extern bureaublad hebt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen met een andere computer, wordt de naam van de computer waarmee u bent verbonden toegevoegd aan het vak Computer van Verbinding met extern bureaublad. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk op een later tijdstip dezelfde computer selecteren. Met het hulpprogramma Verbinding met extern bureaublad kunt u echter niet de lijst met computers wissen of een of meer vermeldingen uit het vak Computer verwijderen.

Vermeldingen verwijderen van de client voor verbinding met extern bureaublad onder Windows

U kunt vermeldingen verwijderen uit het vak Computer in de client voor verbinding met extern bureaublad onder Windows door de Register-editor te starten en vervolgens op de onderstaande registersleutel te klikken:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
De vermeldingen worden aangeduid met MRU-nummers en worden weergegeven in het rechterdeelvenster. Als u een vermelding wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de vermelding en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Vermeldingen verwijderen uit de client voor Verbinding met extern bureaublad op de Mac

U kunt vermeldingen verwijderen uit het vak Computer in de client voor verbinding met extern bureaublad op de Mac door het bestand Gebruikers:Gebruikersnaam:Bibliotheek:Voorkeuren:Microsoft:RDC-client:Recente servers te verwijderen.

Opmerkingen

De lijst met alle doelverbindingen (met inbegrip van eerdere verbindingen) is opgeslagen in de vorm van een MRU-nummer in de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
De eerste verbinding krijgt de waarde MRU0 en bij elke nieuwe verbinding wordt deze waarde met één opgehoogd. De MRU-waarde kan een FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) of een IP-adres bevatten van de computer waarmee u verbinding wilt maken. Bijvoorbeeld:
MRU0 REG_SZ 192.168.16.60
MRU1 REG_SZ computer.domain.com
rdc terminal
Eigenschappen

Artikel-id: 312169 - Laatst bijgewerkt: 03/03/2003 14:39:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Remote Desktop Connection Client for Windows 1.0, Microsoft Windows Verbinding met extern bureaublad voor Macintosh

  • kbhowto kbui KB312169
Feedback