Na het opnieuw installeren, herstellen of upgraden van Windows XP kunnen gegevens verloren gaan

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
OPMERKING: De informatie in dit artikel geldt alleen voor computers waarop Windows XP vooraf is geïnstalleerd door de computerfabrikant.
Symptomen
Bij het opnieuw installeren, herstellen of upgraden van Windows XP kunnen gegevens verloren gaan die zijn opgeslagen in de map All Users, evenals standaardprogrammasjablonen en instellingen die zijn opgeslagen in de map Standaardgebruiker. Er kunnen bovendien snelkoppelingen uit het menu Start, items uit de groep Opstarten, evenals documenten, afbeeldingen of muziekbestanden uit de map Gedeelde documenten zijn verdwenen.

Dit probleem kan optreden nadat u een van de volgende acties hebt uitgevoerd op een computer waarop Windows XP vooraf is geïnstalleerd door de computerfabrikant (OEM - Original Equipment Manufacturer):
 • U hebt Windows XP opnieuw in dezelfde map geïnstalleerd door te klikken op Upgrade (aanbevolen) nadat u Winnt32.exe hebt uitgevoerd of door te klikken op de koppeling Windows XP installeren in het scherm 'Welkom bij Microsoft Windows XP' dat verschijnt nadat u de cd-rom met Windows XP in het station hebt geplaatst. Dit wordt ook wel 'in-place upgrade' of 'in-place installatie' genoemd.
 • U kunt Windows XP herstellen door de computer op te starten vanaf de cd-rom met Windows XP, op ENTER te drukken om Windows XP in te stellen en vervolgens op R te drukken om de geselecteerde installatie te herstellen.
 • U hebt een upgrade naar de handelsversie van Windows XP Professional uitgevoerd vanuit een installatie van Windows XP Home Edition die vooraf was geïnstalleerd door de computerfabrikant.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als het bestand undo_guimode.txt aanwezig is in de map Windows\System32 op de vaste schijf waarop Windows XP vooraf door de computerfabrikant is geïnstalleerd en u een van de acties uitvoert die worden beschreven in de sectie 'Symptomen' verderop in dit artikel. Het bestand Undo_guimode.txt wordt gemaakt door de wizard die wordt uitgevoerd wanneer u een computer waarop Windows XP vooraf door de fabrikant is geïnstalleerd, de eerste keer opstart.

Opmerking Het bestand undo_guimode.txt wordt door OEM Out-of-Box Experience (OOBE) gemaakt, terwijl dat niet hoort te gebeuren. Dit bestand dient alleen te worden gebruikt door Setup in GUI-modus wanneer Setup opnieuw wordt gestart. Nadat OOBE dit bestand heeft gemaakt en Setup de upgrade uitvoert, detecteert Setup dit bestand en wordt ervan uitgegaan dat het bestand Setup opnieuw start. Als gevolg worden de profielen verwijderd die eerder in dit artikel zijn vermeld.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
U kunt dit probleem oplossen door de ontbrekende gegevens en programmasnelkoppelingen terug te zetten vanaf een back-up.

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel om te voorkomen dat dit probleem zich herhaalt:
312369 You May Lose Data or Program Settings After Reinstalling, Repairing, or Upgrading Windows XP
Een update van de OEM Preinstall Kit (OPK) waarmee dit probleem wordt opgelost, is aan computerfabrikanten verstrekt.

Deze update is ook verkrijgbaar bij Microsoft Product Support Services.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Bestandsgegevens

De Engelstalige versie van deze correctie moet de volgende (of recentere kenmerken) bestandskenmerken hebben:
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  -----------------------------------------------------  08-11-2001 09:12 5.1.2600.19 927.232 Syssetup.dll				

Meer informatie
Deze hotfix werkt alleen correct in een OEM Preinstallation-omgeving als u de hotfix op de bronmap van de installatie (i386) toepast voordat u het besturingssysteem installeert. Als u dit niet doet, maakt de originele versie van het bestand syssetup.dll het bestand \Windows\System32\Undo_GUImode.txt en doen zich dezelfde symptomen voor als die aan het begin van dit artikel zijn beschreven.

Voer de volgende stappen uit om de hotfix toe te passen op de bronmap van de installatie:
 1. Wijzig de naam van het hotfix-pakket in een bestandsnaam met de 8.3-notatie.

  Daartoe typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt, waarbij q###### het Q-nummer is van het Knowledge Base-artikel dat aan de hotfix is gekoppeld, en drukt u op Enter:
  ren q######_wxp_spx_x86_enu.exe q######.exe
  Opmerking: U moet de naam van het hotfix-bestand wijzigen omdat Windows XP Setup geen lange bestandsnamen herkent.
 2. Maak een tijdelijke map waarin u de uitgepakte inhoud van het hotfix-pakket opslaat.

  Daartoe typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt, waarbij q###### de naam van het hotfix-pakket is, en drukt u op Enter.
  md c:\q######
 3. Pak de bestanden uit het hotfix-pakket uit. Daartoe typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt, waarbij q###### de naam van het hotfix-pakket is, en drukt u op Enter.
  q######.exe /x
 4. Wanneer u wordt gevraagd naar de map waarin u de bestanden wilt uitpakken, typt u de volgende regel en drukt u op Enter:
  c:\q######
 5. Gebruik een teksteditor, bijvoorbeeld Kladblok, om het bestand \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Dosnet.inf te openen.
 6. Voeg de volgende regels toe aan het bestand dosnet.inf, sla het bestand op en sluit het.
  [OptionalSrcDirs]
  svcpack
 7. Verwijder het bestand svcpack.in_ uit de map i386 en verwijder alle originele bestanden die zijn vervangen door de bestanden in de hotfix.
 8. Kopieer de vervangende bestanden uit de tijdelijke hotfix-map naar de map i386. Daartoe typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt, waarbij q###### de naam van het hotfix-pakket is, en drukt u op Enter:
  copy c:\q######\syssetup.dll c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\syssetup.dll
 9. Maak een map Svcpack in de map \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386.
 10. Gebruik een teksteditor, bijvoorbeeld Kladblok, om in de map \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386 een nieuw bestand svcpack.inf te maken dat de volgende regels bevat:
  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  BuildNumber=2600
  MajorVersion=5
  MinorVersion=1

  [SetupData]
  CatalogSubDir="i386\svcpack"

  [ProductCatalogsToInstall]
  sp1.cat

  [SetupHotfixesToRun]
  q###### -q -n -z
  waarbij q###### de naam van het hotfix-pakket is.
 11. Kopieer het bestand sp1.cat van de map c:\q######\Update naar de map C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  Daartoe typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt, waarbij q###### de naam van het hotfix-pakket is, en drukt u op Enter:
  copy c:\q######\update\sp1.cat c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\sp1.cat
 12. Kopieer het bestand Q######.exe naar de map C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  Daartoe typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt, waarbij q###### de naam van het hotfix-pakket is, en drukt u op Enter:
  copy q######.exe c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\q######.exe
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows XP Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
kbSetup
Eigenschappen

Artikel-id: 312368 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:09:53 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB312368
Feedback