Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Flight Simulator: het foutbericht "Scenery Read Error" verschijnt wanneer u een vlucht probeert te starten

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL312463
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Bij het starten van een vlucht in Microsoft Flight Simulator 2000 kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:
The file scenery.cfg is missing or damaged. Please reinstall Flight Simulator 2000 to restore or repair the file. Flight Simulator will now exit.
-of-
Scenery Library Object Not Found
Bij het starten van een vlucht in Microsoft Flight Simulator 2002 kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:
scenedb\cities\anchor\capitolscenery in scenery area 071 not found
-of-
Scenery Read Error:
Attempting to open a non-existent directory
-of-
scenery.cfg file error. <pad en bestand achtergrond> scenery area <gebied> not found
waarbij <pad en bestand achtergrond> het pad en bestand en <gebied> het betreffende gebied is.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als de installatieprocedure voor Flight Simulator beschadigd is.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door het programma en de programmamap te verwijderen en het programma vervolgens opnieuw te installeren in de modus voorschoon opstarten. Hiertoe gebruikt u de volgende methoden, in de aangegeven volgorde.

Verwijder Flight Simulator

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.OPMERKING: als op uw computer Microsoft Windows XP is geïnstalleerd, klikt u op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

 2. : als op uw computer Microsoft Windows XP is geïnstalleerd, klikt u op Dubbelklik op Software.
 3. : als op uw computer Microsoft Windows XP is geïnstalleerd, klikt u op Dubbelklik op het tabblad Installeren en verwijderen opMicrosoft Flight Simulator 2000ofMicrosoft Flight Simulator 2002en verwijder het programma volgens de aanwijzingen op het scherm.

Verwijder de map FS2000 of FS2002

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:
  "c:\Program Files\Microsoft Games" (inclusief de aanhalingstekens)
 3. Klik op OK.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de map FS2000 of FS2002 in het dialoogvenster Microsoft Games en klik op Verwijderen.
 5. Sluit het dialoogvenster Microsoft Games.

Voer een schone start uit

Gebruik hierbij de voorgeschreven procedure voor uw versie van Windows.

Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten

Microsoft Windows 98

Gebruik het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) om een schone start uit te voeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:msconfigen klik op OK.
 3. Klik op Selectief op het tabblad Algemeen en schakel de volgende selectievakjes uit:
  • Bestand Config.sys laden
  • Bestand Autoexec.bat laden
  • Bestand Winstart.bat laden (indien aanwezig)
  • Bestand Win.ini laden
  • Onderdelen van groep Opstarten laden
 4. Klik op OK. Start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Raadpleeg voor meer informatie over het schoon opstarten van Windows 98 het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten

Installeer het programma opnieuw

Plaats cd-rom 1 van het Flight Simulator-pakket in het cd-rom- of dvd-rom-station van de computer en volg de aanwijzingen om het programma te installeren.

Beperk de gebruikte hoeveelheid RAM

Hiertoe volgt u de methode die op uw configuratie van toepassing is:

Methode 1: Microsoft Windows XP

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:msconfigen klik op OK.
 3. Klik op het tabblad Boot.ini in het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie.
 4. Klik op Geavanceerde opties.
 5. Schakel het selectievakje /MAXMEM= in, typ850(of een lager getal) en klik op OK.
 6. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
 7. Start de computer opnieuw op als dit wordt gevraagd.

Methode 2: Microsoft Windows NT 4.0 en Microsoft Windows 2000

 1. Meld u als beheerder aan bij Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows 2000.
 2. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 3. Typ in het vak Openen het volgende:cmden klik op OK.
 4. Ga naar de hoofdmap van de systeempartitie, dat wil zeggen, de partitie waarop Boot.ini, Ntdetect.com en NTLDR zich bevinden. (Doorgaans is dit de partitie C:\.) Typ bijvoorbeeldc: en druk op ENTER. Typcd\en druk op ENTER.
 5. Typattrib -a -h -s boot.inien druk op ENTER.
 6. Typcopy boot.ini boot.oud.

  OPMERKING: hierdoor wordt een reservekopie gemaakt van het bestand Boot.ini met de naam Boot.oud.
 7. Typedit boot.inien druk op ENTER.
 8. Gebruik de pijltoetsen om naar het einde van het gewenste ARC-pad onder [operating systems] te gaan.
 9. Typ /MAXMEM=256.

  Het ARC-pad kan er als volgt uitzien:

  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /MAXMEM=256, enzovoort.
 10. Druk op ALT+B en vervolgens op P.
 11. Druk op ALT+B en vervolgens op A.
 12. Typattrib +a +s +h boot.inien druk op ENTER.
 13. Typexiten druk op ENTER.
 14. Start de computer opnieuw op.
Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de optie MAXMEM in Windows:
108393 MAXMEM Option in Windows NT BOOT.INI File

Methode 3: Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows 98

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:msconfigen klik op OK.
 3. Klik op de knop Geavanceerd in het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie.
 4. Schakel in het dialoogvenster Probleemoplosser - geavanceerde instellingen het selectievakjeGeheugen beperken totin en kies de gewenste optie.
 5. Klik tweemaal op OK.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
msgame scenery.cfg
Eigenschappen

Artikel-id: 312463 - Laatst bijgewerkt: 04/10/2003 08:03:44 - Revisie: 2.0

Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition

 • kberrmsg kbimu kbprb KB312463
Feedback