Er wordt geen audio meer afgespeeld na het installeren van de geluidskaart Sound Blaster Live!

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL313022
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
U hoort geen geluid op een computer met Windows XP en een Sound Blaster Live!-geluidskaart van Creative Labs.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als gevolg van een conflict tussen de afspeelconfiguratie van het geluidskaartstuurprogramma en de instellingen in de volumeregeling van Windows XP. U kunt namelijk zowel in de software van de geluidskaart als in de volumeregeling van Windows XP aangeven of een analoge of digitale uitvoer moet worden gebruikt. De gekozen uitvoer moet echter op beide locaties identiek zijn.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door als volgt de uitvoerinstelling in Windows XP te wijzigen van digitaal in analoog:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Entertainment aan en klik op Volumeregeling.
 2. Kies in Volumeregeling Geavanceerde volumeregelingen in het menu Opties.
 3. Klik op Geavanceerde opties in het dialoogvenster De volgende volumeregelingen weergeven.
 4. Schakel het selectievakje Alleen digitale uitvoer uit en klik vervolgens op Sluiten.
OPMERKING: als het selectievakje Alleen digitale uitvoer was uitgeschakeld vóór het bijwerken van het stuurprogramma, moet u de functie nu inschakelen en het afspelen van audio testen.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Een update voor het stuurprogramma dat bij Windows XP hoort kunt u downloaden van de website Windows Update. Op dit moment is de versie Windows Driver Model V. 5.1.2601.0 for the Sound Blaster Live! beschikbaar. Ga naar de volgende website van Microsoft om het bijgewerkte stuurprogramma te downloaden en te installeren:Als u een handelsversie gebruikt van de Sound Blaster-geluidskaart, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden van de Sound Blaster-website: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan daarom ook niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Creative levert op dit moment de volgende Sound Blaster-geluidskaarten met stuurprogramma's die compatibel zijn met Windows XP:
 • Sound Blaster Audigy
 • Sound Blaster Live! Value 5.1
 • Sound Blaster PCI 512
 • Sound Blaster PCI 16, Vibra128 en AudioPCI
 • Sound Blaster PCI 128
 • Sound Blaster PCI Compact (CT5808)
Het bijgewerkte stuurprogramma installeren:
 1. Klik in het Configuratiescherm opPrestaties en onderhouden klik vervolgens op het pictogram Systeem.
 2. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Hardware en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Klik opBesturing voor geluid, video en spelletjes.
 3. Klik op Creative SB Live!, open het tabblad Stuurprogramma en klik op Stuurprogramma bijwerken.
 4. Klik in de wizard Updates voor hardware op Geavanceerd, klik opIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik op Volgende.
 5. Klik opNiet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installerenen klik op Volgende.
 6. Klik op Diskette.
 7. In het dialoogvenster Installeren vanaf diskette typt u in het vakBestanden van fabrikant kopiëren vande naam en de locatie voor het gedownloade stuurprogramma, zoals C:\Drivers\751204, en klikt u op OK.
 8. Klik achtereenvolgens op OK, Voltooien en Sluiten.
 9. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
OPMERKING: neem contact op met de fabrikant als u hulp nodig hebt bij het installeren van stuurprogramma's voor een Sound Blaster-geluidskaart die u kunt downloaden van de Creative-website.

Na het installeren van de Sound Blaster-software, moet u mogelijk als volgt de optie Alleen digitale uitvoer uitschakelen voor de mixer van de Sound Blaster Live!:
 1. Start de mixer van de Sound Blaster Live!
 2. Klik op het pictogram Creative in de linkerbovenhoek (het kleine pictogram).
 3. Klik op Advanced Control . Er wordt een rood plusteken weergegeven over de mixer.
 4. Schakel de optie Alleen digitale uitvoer uit.
Als u de geluidskaart Sound Blaster Live! Value 5.1 gebruikt, is het bovendien misschien nodig de software voor het apparaat opnieuw te installeren nadat u bent overgestapt op Windows XP.

OPMERKING: neem contact op met de fabrikant als u hulp nodig hebt bij het werken met de audiomixer van de Sound Blaster-kaart of het installeren van de software.

Als u een Gateway-computer hebt met de OEM-versie van de Sound Blaster, moet u mogelijk het bijgewerkte stuurprogramma installeren dat beschikbaar is op de Gateway-website. U kunt ook kijken of de basisversie (3510.0.0.0) van het Sound Blaster Live! Value-stuurprogramma op de Gateway-website geschikt is voor de Sound Blaster Live! Value 5.1-geluidskaart.

Dit is het adres van de Gateway-website:Bezoek de support-site van Gateway om het exacte model van het audioapparaat te controleren (u moet hiervoor beschikken over uw klantnummer en het serienummer van de computer met het probleem). Neem contact op met de fabrikant als u niet weet welk stuurprogramma u moet downloaden voor uw Gateway-computer. Gateway levert ook een hulpprogramma waarmee u het merk en model van de geluidskaart in uw Gateway-computer kunt vaststellen. Dit hulpprogramma kunt u downloaden van de volgende Gateway-website:OPMERKING: neem contact op met de fabrikant als u vragen hebt over dit hulpprogramma.

Als u de Boston Acoustic-luidsprekers van de Gateway-computer gebruikt, moet u wellicht de digitale uitvoer inschakelen. In de volgende situatie moet u de digitale uitvoer zeker inschakelen:

Na het installeren van Windows XP en de vereiste geluidsstuurprogramma's, komt er geen geluid uit de Boston Acoustic 7500 Surround Sound-luidsprekers. Wanneer u echter een koptelefoon aansluit op de geluidskaart of een analoge luidsprekerset gebruikt, hoort u wel geluid.

De digitale uitvoer inschakelen:
 1. Klik op het pictogram Sound Blaster Live! in het systeemvak.
 2. Klik op Open Audio HQ.
 3. Klik op het pictogram Speakers.
 4. Schakel de optie Digital Output Only uit.
 5. Controleer of u nu wel geluid hoort uit de luidsprekers.
Als u meer informatie wilt over de Boston BA735-luidsprekers, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
302710 Boston BA735 Speakers Do Not Work After Windows XP Upgrade
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
304778 Previously Installed SBLive Accessories Don't Work After Upgrade
307918 Procedure: Bronnen voor het oplossen van geluidsproblemen in Windows XP
295318 List of Sound and Gameport Drivers in Windows XP
310126 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
no sound
Eigenschappen

Artikel-id: 313022 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:11:57 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhw kbprb kbsound KB313022
Feedback