Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Hoe Microsoft Word automatiseren met Visual Basic een nieuw document maken

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:313193
Samenvatting
In dit stapsgewijze artikel wordt beschreven hoe u een nieuwe maken document in Word met behulp van automatisering in Visual Basic.

Voorbeeldcode

De voorbeeldcode in dit artikel wordt gedemonstreerd hoe u de volgende:
 • Alinea's met tekst en opmaak invoegen.
 • Zoeken en wijzigen van verschillende bereiken binnen een document.
 • Tabellen invoegen, tabellen en tabellen met vullen gegevens.
 • Een grafiek toevoegen.
Een nieuw Word-document maken met behulp van automatisering in Visual Basis, als volgt:
 1. Maak een nieuw standaard-EXE-project in Visual Basic. Formulier1 Standaard wordt gemaakt.
 2. Op deProjectmenu, klikt u opVerwijzingen, klik op een van de volgende opties en klik vervolgens opOK:
  • Office Word 2007, klikt u opMicrosoft Word 12. 0 Object Library.
  • Voor Word 2003, klikt u opMicrosoft Word 11. 0 Object Library.
  • Word 2002, klikt u opMicrosoft Word 10. 0 Objectbibliotheek.
  • Word 2000, klikt u opMicrosoft Word 9. Objectbibliotheek.
 3. Voeg een CommandButton-besturingselement toe aan Form1.
 4. Voeg de volgende code aan de gebeurtenis Click van Opdracht1:
    Dim oWord As Word.Application  Dim oDoc As Word.Document  Dim oTable As Word.Table  Dim oPara1 As Word.Paragraph, oPara2 As Word.Paragraph  Dim oPara3 As Word.Paragraph, oPara4 As Word.Paragraph  Dim oRng As Word.Range  Dim oShape As Word.InlineShape  Dim oChart As Object  Dim Pos as Double  'Start Word and open the document template.  Set oWord = CreateObject("Word.Application")  oWord.Visible = True  Set oDoc = oWord.Documents.Add    'Insert a paragraph at the beginning of the document.  Set oPara1 = oDoc.Content.Paragraphs.Add  oPara1.Range.Text = "Heading 1"  oPara1.Range.Font.Bold = True  oPara1.Format.SpaceAfter = 24  '24 pt spacing after paragraph.  oPara1.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a paragraph at the end of the document.  '** \endofdoc is a predefined bookmark.  Set oPara2 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara2.Range.Text = "Heading 2"  oPara2.Format.SpaceAfter = 6  oPara2.Range.InsertParagraphAfter    'Insert another paragraph.  Set oPara3 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara3.Range.Text = "This is a sentence of normal text. Now here is a table:"  oPara3.Range.Font.Bold = False  oPara3.Format.SpaceAfter = 24  oPara3.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 3 x 5 table, fill it with data and make the first row  'bold,italic.  Dim r As Integer, c As Integer  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 3, 5)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 3    For c = 1 To 5      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Rows(1).Range.Font.Bold = True  oTable.Rows(1).Range.Font.Italic = True    'Add some text after the table.  'oTable.Range.InsertParagraphAfter  Set oPara4 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara4.Range.InsertParagraphBefore  oPara4.Range.Text = "And here's another table:"  oPara4.Format.SpaceAfter = 24  oPara4.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 5 x 2 table, fill it with data and change the column widths.  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 5, 2)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 5    For c = 1 To 2      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Columns(1).Width = oWord.InchesToPoints(2)  'Change width of columns 1 & 2.  oTable.Columns(2).Width = oWord.InchesToPoints(3)    'Keep inserting text. When you get to 7 inches from top of the  'document, insert a hard page break.  Pos = oWord.InchesToPoints(7)  oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InsertParagraphAfter  Do    Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range    oRng.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6    oRng.InsertAfter "A line of text"    oRng.InsertParagraphAfter  Loop While Pos >= oRng.Information(wdVerticalPositionRelativeToPage)  oRng.Collapse (wdCollapseEnd)  oRng.InsertBreak wdPageBreak  oRng.Collapse wdCollapseEnd  oRng.InsertAfter "We're now on page 2. Here's my chart:"  oRng.InsertParagraphAfter    'Insert a chart and change the chart.  Set oShape = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InlineShapes.AddOLEObject( _    ClassType:="MSGraph.Chart.8", FileName _    :="", LinkToFile:=False, DisplayAsIcon:=False)  Set oChart = oShape.OLEFormat.Object  oChart.charttype = 4 'xlLine = 4  oChart.Application.Update  oChart.Application.Quit  '... If desired, you can proceed from here using the Microsoft Graph   'Object model on the oChart object to make additional changes to the  'chart.  oShape.Width = oWord.InchesToPoints(6.25)  oShape.Height = oWord.InchesToPoints(3.57)    'Add text after the chart.  Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range  oRng.InsertParagraphAfter  oRng.InsertAfter "THE END."  'All done. Unload this form.  Unload Me					
 5. Druk op F5 om het programma uitvoeren en klik vervolgens opCommand1.
Nadat de code is voltooid, controleert u het document dat is gemaakt voor u. Het document bevat twee pagina's van opgemaakte alinea's, tabellen, en een grafiek.

Een sjabloon gebruiken

Als u met automatisering voor documenten die in een algemene indeling, kunt u profiteren van het proces wordt gestart met een nieuw document dat is gebaseerd op een vooraf opgemaakte sjabloon. Met behulp van een sjabloon met Word Automatiserings client heeft twee belangrijke voordelen ten opzichte van een document uit te bouwen niets:
 • Hebt u meer controle over de opmaak en plaatsing van objecten in uw documenten.
 • U kunt uw documenten met minder code maken.
Met behulp van een sjabloon, kunt u de plaatsing van tabellen aanpassen de leden en andere objecten in het document, alsmede opnemen opmaak van deze objecten. Met behulp van automatisering, kunt u een nieuw document maken gebaseerd op de sjabloon met code zoals de volgende:
oWord.Documents.Add "<Path to your template>\MyTemplate.dot"				
In de sjabloon, kunt u bladwijzers definiëren zodat uw automatisering client kunt variabele tekst op een bepaalde locatie in het document invullen als de volgende:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Text = "Some Text Here"				
Een ander voordeel van het gebruik van een sjabloon is dat u kunt maken en opslaan opmaak profielen die u wilt toepassen tijdens runtime, als volgt:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Style = "MyStyle"				
- of -
oWord.Selection.Style = "MyStyle"				
Referenties
Klik op de artikel nummers hieronder om meer informatie de artikelen worden weer gegeven in de Microsoft Knowledge Base:
220607Het automatiseren van Microsoft Word voor de samen voeg bewerking uitvoeren vanuit Visual Basic
285332Het automatiseren van Word 2002 Visual Basic wilt samenvoegen
285333INFO: Demonstratie van Word 2002 MailMerge gebeurtenis Code
Zie voor meer informatie de volgende Microsoft Developer Network (MSDN)-websites:
Microsoft Office Development met Visual Studio
(office.10) http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa188489. aspx
(c) Microsoft Corporation 2001, alle rechten voorbehouden. Bijdragen: Lori b. Turner, Microsoft Corporation.

WD2007

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 313193 - Laatst bijgewerkt: 02/28/2011 05:08:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertiseinter kbautomation kbhowtomaster kbmt KB313193 KbMtnl
Feedback