Tijdens het aanmeldingsproces wordt geen bericht weergegeven over het verlopen van wachtwoorden

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Een gebruiker ontvangt in Windows XP geen melding dat zijn of haar wachtwoord bijna is verlopen. Dit probleem kan optreden als de gebruiker zich bij een Microsoft Windows 2000-domein aanmeldt vanaf een Windows XP Professional-computer waarop de gebruiker zich eerder heeft aangemeld, en het wachtwoord van de gebruiker verloopt in de opgegeven vervalperiode.
Oorzaak
Het volgende beleid bepaalt of Windows XP tijdens het opstarten en het aanmeldingsproces van de gebruiker op het netwerk wacht:
Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon: Altijd wachten op het netwerk bij het opstarten van de computer en het aanmelden
Standaard wacht Windows XP tijdens het opstarten en het aanmeldingsproces niet tot het netwerk volledig is geïnitialiseerd. Bestaande gebruikers worden aangemeld met referenties die in de cache zijn opgeslagen. Het aanmeldingsproces verloopt daardoor sneller. Groepsbeleid wordt op de achtergrond toegepast zodra het netwerk beschikbaar is.

Omdat dit een vernieuwing op de achtergrond is, zijn voor extensies als Software-installatie en Mapomleiding twee aanmeldingsprocessen nodig om de wijzigingen toe te passen. Voor een veilige werking van deze extensies mogen geen gebruikers zijn aangemeld. Daarom moeten deze extensies op de voorgrond worden uitgevoerd voordat gebruikers de computer actief gaan gebruiken. Bovendien is het mogelijk dat er twee aanmeldingsprocessen nodig zijn om wijzigingen te detecteren die in het gebruikersobject zijn aangebracht, zoals het toevoegen van een zwervend profielpad, basismap of aanmeldingsscript van een gebruikersobject.

Als een gebruiker met een zwervend profiel, basismap of aanmeldingsscript van een gebruikersobject zich aanmeldt bij een computer, wacht Windows XP altijd tot het netwerk is geïnitialiseerd voordat de gebruiker wordt aangemeld. Als een gebruiker zich niet eerder heeft aangemeld bij de computer, wacht Windows XP altijd tot het netwerk is geïnitialiseerd.

Als u de instelling inschakelt die eerder in dit artikel is vermeld, wordt de aanmeldingsverwerking op dezelfde manier uitgevoerd als voor Windows 2000-clients. Windows XP wacht tot het netwerk volledig is geïnitialiseerd voordat gebruikers worden aangemeld. Groepsbeleid wordt synchroon op de voorgrond uitgevoerd.

Als u de instelling uitschakelt of niet configureert, wacht Windows XP niet tot het netwerk volledig is geïnitialiseerd en kunnen gebruikers zich aanmelden met in de cache opgeslagen referenties. Groepsbeleid wordt asynchroon op de achtergrond uitgevoerd.

Als u wilt dat Mapomleiding, Software-installatie of instellingen voor zwervende gebruikersprofielen worden toegepast met slechts één aanmeldingsproces, schakelt u de instelling in om ervoor te zorgen dat Windows XP met het toepassen van het beleid wacht tot het netwerk beschikbaar is.

Voor servers wordt het opstarten en aanmelden altijd uitgevoerd alsof deze beleidsinstelling is ingeschakeld.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie moet de volgende (of latere) bestandskenmerken hebben:
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  -----------------------------------------------------  2-28-2002  16:11  5.1.2600.31  968.192  Msgina.dll				

Workaround
Schakel het volgende groepsbeleid in als u dit probleem wilt omzeilen:
Computer\Administrative Templates\System\logon\Altijd wachten op het netwerk bij het opstarten van en het aanmelden bij de computer
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows XP Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 313194 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:12:58 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB313194
Feedback