0,1-update voor Microsoft Dynamics CRM 2016

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3133963
INLEIDING
0,1 update voor Microsoft Dynamics CRM 2016 beschikbaar is. In dit artikel worden de hotfixes en updates die zijn opgenomen in deze update beschreven.

Deze update is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2016.

Overzicht van alle nieuwe functies in deze versie, gaat u naar de volgende website van Microsoft Dynamics CRM Customer Center:


Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

PakketBuild-nummerBestandsnaam (32-bits versie)Bestandsnaam (64-bits versie)
Microsoft Dynamics CRM-Server 20168.0.1.0079Niet van toepassingCRM2013-Server-KB3133963 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2016 voor Microsoft Office Outlook8.0.1.0079CRM2013-Client-KB3133963-ENU -LangID-i386.exeCRM2013-Client-KB3133963-ENU -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2016 E-mail Router8.0.1.0079CRM2013-Router-KB3133963 -LangID-i386.exeCRM2013-Router-KB3133963 -LangID-amd64.exe
Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 20168.0.1.0079CRM2013-Mui-KB3133963 -LangID-i386.exeCRM2013-Mui-KB3133963 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2016 Reporting Extensions8.0.1.0079Niet van toepassingCRM2013-Srs-KB3133963 -LangID-amd64.exe

Informatie over updatepakket

0,1-update voor Microsoft Dynamics CRM 2016 is beschikbaar voor klanten voor gebouwen.


Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:

Informatie over de installatie

Windows Update-installatie

Gebruik Windows Update om automatisch te installeren Update 0,1 voor Microsoft Dynamics CRM 2016. Dit updatepakket is beschikbaar op Windows-Updates in Q1 van kalenderjaar 2016.

U kunt Windows configureren om aanbevolen updates automatisch te installeren. Met deze instelling worden niet-kritieke problemen en helpt uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd wanneer u deze instelling gebruiken.

Voor meer informatie over de instellingen voor het Windows-updates installeren, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:Installeren van Update 0,1 voor Microsoft Dynamics CRM 2016 via Windows Update als volgt te werk:
 1. Klik op Starten typ Update in het vak Zoekopdracht starten .
 2. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.
 3. In het navigatiedeelvenster, klikt u op controleren op updatesen wacht terwijl Windows controleert of de nieuwste updates voor uw computer.
 4. Als u ontvangt een bericht dat lidstaten dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u wordt gevraagd te controleren belangrijke updates, selecteert u het selectievakje dialoogvensters voor alle updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Klik op de update voor meer informatie.
 5. Klik op updates installeren.
 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord opgeven, typt u het wachtwoord. Bevestig dat u de voorwaarden accepteren als u wordt gevraagd om dit te doen.

Handmatige installatie

Volg deze stappen voor het handmatig installeren Update 0,1 voor Microsoft Dynamics CRM 2016.
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:
 2. In de Zoeken typt u3133963, en klik op Zoeken.
 3. Klik op Add de update toevoegen aan het winkelmandje.
 4. Klik op downloaden.
 5. Klik op Bladerenen geef de map op waarnaar u wilt de update downloaden.
 6. Klik op Doorgaanen vervolgens op ik ga akkoord de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software accepteren.
 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.
Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
323166 Het downloaden van updates, stuurprogramma's hotfixes van de Windows Update-catalogus en

Aanvullende installatie-informatie

 • Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, sluit alle bestaande sessies van Microsoft Dynamics CRM en start een nieuwe sessie van Microsoft Dynamics CRM.
 • Wanneer u een taalpakket hebt deprovision, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal op de standaardinstellingen voor de taal. Het proces reprovisioning de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Dus moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen voor persoonlijke opties in de sectie wanneer ze zich bij Microsoft Dynamics CRM 2016 aanmelden.

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, dit doen nadat u de update hebt toegepast.

Informatie over verwijderen

U kunt verwijderen 0,1 van een server waarop Microsoft Dynamics CRM 2016. Zorg er echter back-up van uw databases voordat u Update 0,1 verwijderen. Ga naar de volgende websites van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie:

Problemen die zijn opgelost in 0,1-Update voor Microsoft Dynamics CRM 2016

0,1 update de volgende problemen opgelost:
 • Maken van een nieuwe record voor de Knowledge-artikel geen wijzigingen aangebracht in de configuratie van automatische nummering te respecteren.
 • Nieuw kennisartikel importeren rapporten converteren met de Wizard gegevens importeren storing in de functie voor het importeren van gegevens.
 • Toepassen van een e-mailsjabloon een fout bevat en de sjabloon wordt toegepast wanneer niet-omgezette e-mailadres is opgegeven in het veld 'Aan' van een e-mailbericht entiteit IC-formulier.
 • Zoeken op 'Aan' veld van het formulier e-entiteit IC-wordt niet het symbool "..." en kruis voor ontvangers met lange volledige naam weergegeven
 • Te klikken op "wijzigingen negeren' bij het verlaten leeg formulier van IC-entiteit e-out veld eigenaar en niet Ga terug naar entiteit raster.
 • Doorsturen van een e-mailbericht met bijlage van e-entiteit IC-formulier weergegeven niet de bijlagen.
 • Bestaand proces toe te voegen aan een oplossing voor Dynamics CRM 2016 beëindigd met een foutbericht weergegeven.
 • OrderOption en SetReportRelated SDK-bericht gebruikmaken van de verzameling van gehele getallen als parameter worden beëindigd met een interne serverfout.
 • Overschakelen naar een andere Browser zoomniveaus resulteert in onjuiste weergave van meerdere cirkeldiagrammen in interactieve Service Hub.
 • In de interactieve Service Hub is de knop bewerken (ovalen) eigenschappen in een interactief Dashboard stroom verkeerd uitgelijnd.
 • In de interactieve Service-Hub weergegeven niet globaal Filter voor Filter zoeken de geselecteerde waarden.
 • Nieuwe knop is beschikbaar onder oplossing onderdelen-} Dashboards, zelfs als een gebruiker niet de bevoegdheid maken op formulier systeem.
 • In de interactieve Service-Hub zijn weergegeven in het Dashboard Streams voor entiteit Dashboard records niet synchroon met de Records die worden weergegeven in een raster van de entiteit.
 • De knopinfo op aanwijzen dekt in interactieve Dashboards, het klikbare gebied van de balken niet verlaten ruimte klikt u op de balk voor het filteren van kolomdiagram.
 • In de interactieve Service Hub vernieuwen het deactiveren van een record van IC-formulier niet de werkbalk om de acties die beschikbaar zijn voor een gedeactiveerde record weer te geven.
 • In de interactieve Service-Hub op het pictogram MRU niet recent gebruikte weergaven weergeven.
 • Oplossen of een geval van IC-aanvraag formulier opnieuw te activeren wordt niet de waarde van de resterende termen in het onderliggende raster recht vernieuwen.
 • Status van de activiteit is in de interactieve Service-Hub niet automatisch vergrendeld in de vorm van de IC-activiteiten na het maken van een nieuwe activiteit.
 • In de interactieve Service Hub genereert de "snelle actie om geval" van de tijdlijn fout in het script voor een aangepaste activiteit.
 • Gecorrigeerd in de tijdlijn de afstand bij het gebruik van Unified servicedesk.
 • Extra witruimte verwijderd in het paneel Referentie voor Unified servicedesk.
 • In een zoekactie kan u niet meerdere records selecteren voor bestaande toevoegen bij het gebruik van Unified servicedesk.
 • Wanneer toegang tot een record uit een weergave van Unified servicedesk, de vorige en volgende knoppen worden niet weergegeven op basis van de weergave.
 • Als u Firefox gebruikt, is snel maken niet mogelijk voor de Record van een entiteit als een dubbele voorwaarde die overeenkomen met de recordwaarden.
 • Bij het openen van een formulier met een subraster recht, foutmelding de 'App opnieuw starten foutbericht weergegeven voor het onderliggende raster van toeslagrechten bij contactpersoon of account geen rechten die zijn gekoppeld heeft' met Unified servicedesk.
 • Wanneer Unified servicedesk als een weergave van een wachtrij meer dan 10 records, zijn de extra records niet aanwezig.
 • Sorteren werkt niet goed bij het sorteren op alfabetische volgorde op een weergave met de Unified servicedesk.
 • Begintijd en eindtijd zijn niet vooraf ingevuld wanneer een nieuwe afspraak gemaakt met behulp van Unified servicedesk.
 • Na het verwijderen van leestoegang voor een entiteit, heeft de gebruiker niet een fout optreedt bij het navigeren naar de entiteitsrecords.
 • Nadat een nieuwe afspraak wordt opgeslagen, wordt het statusveld niet vergrendeld.
 • Recordnavigatie in IC-formulieren werkt niet na het selecteren van de vorige of volgende.
 • Als u een datum in de datumkiezer, blijft de datumkiezer wanneer Unified servicedesk.
 • De wand van de interactie wordt nu een bericht weergegeven wanneer er geen overeenkomende records zijn gevonden.
 • Een verwante activiteit van de IC-wand maken niet alle gegevens uit de bovenliggende record aan de activiteit is toegewezen.
 • Velden met meerdere regels zijn anders dan andere velden worden uitgelijnd.
 • Afstand van Label en een waarde is gecorrigeerd.
 • Subraster vormgeving is niet goed in het dialoogvenster Zoeken meer Records in het veld eigenaar.
 • Vervangen van .net Data Contract Json serializer met Newtonsoft JsonSerialzer voor complexe gegevenstypen.
 • Bronnen op het web in een samengevouwen tabblad wordt geladen bij het openen van een formulier CRM.
 • Het selectievakje blijft niet ingeschakeld na het selectievakje wijzigingen bijhouden in de entiteit positie selecteren en opslaan.
 • Er treedt een fout op wanneer u probeert mogelijk een duplicaat verwijderen uit het dialoogvenster dubbele detectie.
 • Kan geen activiteit converteren naar verkoopkans met snelle campagne in met betrekking tot het veld.
 • Na het maken van een nieuwe Business Process Flow en opslaan. Wanneer u het formulier nogmaals opent, wordt het woord "instellen op" voor alle talen in het veld actie weergegeven.
 • Business Process Flow wordt niet weergegeven voor de rekeningen die worden gemaakt door het proces van SDK (dialoogvenster).
 • In Chrome of Safari heeft de stroom Textbox stappen van bedrijfsprocessen waarde geen goede vormgeving.
 • Voorkomen dat rasters vernieuwen bij het laden van een formulier verkoopkans aan een Product suggestie wegvliegen bij FCB uitgeschakeld is.
 • Download CRM voor Outlook-knop wordt de download in de Apps voor Dynamics CRM-pagina niet gestart.
 • App CRM voor Outlook de fout zich voordoet "u kunt records van dit type niet weergeven op uw apparaat. Neem contact op met de systeembeheerder' in Windows 8.1 telefoon.
 • Postbus ophalen opnieuw wilt uitvoeren na de App CRM voor Outlook toe te voegen.
 • App CRM voor Outlook wordt omgeleid naar een verificatiepagina is leeg in Internet Explorer 11.
 • Unit opgenomen in de indexen voor OwnerId.
 • Indexen zijn gemaakt van entiteitstabellen voor ModifiedOn verwijderingen optimaliseren.
 • Office-grafieken zijn nu uitgeschakeld met behulp van SharePoint Server op basis van integratie van CRM Online naar SharePoint On-Premises.
 • Label tekstterugloop op cirkeldiagrammen gecorrigeerd.
 • Snelle invoer voor afspraak activiteiten niet werkt.
 • Geen gegevens weergegeven in dashboard voor entiteit 'QueueItemDetails' bij filteren op als "Ingevoerd wachtrij" is geselecteerd.
 • Het aangepaste veld is niet correct wordt weergegeven in een aangepaste entiteit en de knopinfo niet volledig wordt weergegeven bij het gebruik van Firefox.
 • De reden van Status wordt niet correct weergegeven voor een nieuwe record bij het gebruik van een aangepaste reden van Status en ingesteld als standaard.
 • Recente gevallen onderliggende raster wordt weergegeven in lege aanvankelijk totdat het raster wordt vernieuwd.
 • Paneel Referentie verdwijnt wanneer de cursor in de sectie Algemeen en tijdlijn van het formulier contactpersoon met chroom.
 • Wanneer u probeert een verwijderde taak te openen, treedt de fout 'de record is niet beschikbaar' op en selecteer Ok en een aangepaste gebeurtenisfout plaatsvindt.
 • Alle records voor aangepaste wachtrij worden niet weergegeven in de stroom van dashboard bij het gebruik van Unified servicedesk.
 • Wanneer u de Microsoft Dynamics CRM-toepassing, wordt de inhoud van notities niet weergegeven bij 'Opmerking bewerken' te klikken.
 • Prestatieprobleem opgelost bij het selecteren van de zoekopdracht voor betreft instellen met behulp van Unified servicedesk.
 • Verwijder het pictogram wordt weergegeven in het midden van de rij als de kolom is gewijzigd in het raster van de recente aanvragen bij het gebruik van Unified servicedesk.
 • Opdracht zoeken meer Records 'Add' mislukt wanneer u probeert een relatie toevoegen voor de aanvraag van een kind.
 • In de servicedesk Unified ontbreekt de knopinfo voor de titel van aanvraag in dashboard naast elkaar weergeven van Tier-1.
 • Het dashboard is vernieuwd met verouderde gegevens op de rekening op de stream in dashboard met Unified servicedesk actieve Account deactiveren/activeren.
 • Mijn actieve aanvragen stream telling van het aantal gevallen verandert niet na het verwijderen van een geval van het dashboard met Unified servicedesk.
 • Bij het navigeren naar wachtrijen in Unified servicedesk, treedt er een fout in de opbouwfunctie voor Query op.
 • Datum tijd diagrammen met de labels van de x-as voor perioden die doen niet binnen het geselecteerde datumbereik.
 • Bij het weergeven van grafieken in de servicedesk Unified, is er een visuele gebrek in de Navigator legenda van het cirkeldiagram met de Up en Down pijlen.
 • Oplossen door rendering is niet juist nadat alle knooppunten van het dashboard van een globaal filter met servicedesk Unified uit te breiden.
 • Regel voor routering worden doorgestuurd naar de wachtrij wordt toegepast op de gevallen, na het selecteren, opslaan of opslaan en sluiten.
 • Datum en tijd filteren worden nu weergegeven voor het veldnaam.
 • Interactieve ervaring gerelateerde metagegevens op de pagina-aanpassing entiteit moet worden verplaatst.
 • Problemen met de prestaties bij de volgende fase van een bedrijfsproces met Unified servicedesk.
 • Als de locatie van C360 snelle weergave het formulier wordt gewijzigd op het scherm weergegeven wordt, wordt weergegeven als een formulier normale snel weergeven in plaats van met een UI C360.
 • Zoeken naar verwante artikelen bevat besturingselement zoeken op label niet onder.
 • Kan niet verwijderen uit het veld onderwerp in de sectie met het Business Process Flow en overzicht met duidelijke button(x) in het veld onderwerp.
 • De waarden van de X-as wordt niet weergegeven voor lijndiagrammen.
 • De horizontale schuifbalk zichtbaar is, maar de verticale schuifbalk wordt weergegeven op de fase 2 dashboard met de Edge-browser.
 • Converteren van de aanvraag worden niets als één activiteit is geselecteerd in het raster van de activiteit, en ' case"is geselecteerd met de Unified servicedesk.
 • In de Unified servicedesk weergegeven een fout in een Business Process Flow onder aan het werkgebied of stap gebied vereisen schuiven.
 • Business proces loopt Knowledge Management formulieren doen niet verdeeld over de gehele breedte van het formulier.
 • Bewerken ervaring wordt niet geactiveerd door een spatie op de opzoekwaarde.
 • Onderliggende raster van onderliggende items wordt niet weergegeven op het formulier aanvraag van een kind.
 • De UI wordt na verbreken en opnieuw verbinding maken met het netwerk via de servicedesk Unified onbruikbaar.
 • Onder de Account of contactpersoon, wanneer u de weergave van een pagina selecteert, verplaatst het hele besturingselement zoeken gemarkeerd met Unified servicedesk.
 • Een label of een kolom wordt niet correct weergegeven op niveau 1 of niveau 2-dashboard wanneer bovenste X items regel wordt toegepast op de grafiek met de Unified servicedesk.
 • Converteren van regels werken niet voor elke activiteit, anders dan het e-mailadres.
 • Een fout is opgetreden tijdens het plannen van een serviceactiviteit en ook de naam van de Service opvragen gewijzigd tijdens het gebruik van Firefox.
 • Er is geen actie plaats bij het selecteren van + in het onderliggende raster voor offerteproduct op het offerte-formulier.
 • Wanneer u een record toevoegt aan de concurrent subraster, de fout "meer dan één element is gevonden met de tagName TBODY = ' treedt op.
 • Duur besturingselement is geen automatische toewijzing activiteit in een zaak.
 • Door het uitschakelen van "Alle entiteiten" in de activiteitsfeed filer voor de eerste keer werkt niet. Als u een tabblad activiteit tweemaal klikt, worden alle activiteiten in het deelvenster sociale steeds onzichtbaar en niet weergegeven in het deelvenster, zelfs als "Alle entiteiten" checkbox is ingeschakeld.
 • Kan het terugkeerpatroon van een terugkerende afspraak bewerken, als de herhaling' set' pagina wordt niet geladen.
 • In de sectie opmerkingen op marketinglijsten zijn de 'koppelen' en 'klaar'-knoppen niet zichtbaar of zichtbaar.
 • Een filter gemaakt op een aangepaste activiteit in het Filter van de activiteit wordt niet opgeslagen.
 • Datumkiezer is niet zichtbaar in het formulier voor snelle invoer.
 • Tekst in het Welkom-scherm is niet vertaald in het Servisch Cyrillisch.
 • Upgrade naar CRM 2016 "de objectverwijzing is niet ingesteld een exemplaar van het object" is mislukt.
 • Tijd niet goed wordt weergegeven in een Type: veld 'Datum en tijd'.
 • Onderdeel entiteit niet importeren: de uitgever van de oplossing die wordt geïmporteerd komt niet overeen met de uitgever van de oplossing die in dit onderdeel wordt geïnstalleerd.
 • WebApi OData V4 eindpunt - RetrieveMultiple van 10000 activiteiten is een time-out opgetreden.
 • Disaster Recovery URL fouten van Web-API genereren.
 • Gerelateerde records voor naar zichzelf verwijzen relatie met diepe invoegen kan niet maken.
 • FetchXml met een inner join retourneert null-waarden van een samengevoegde entiteit.
 • Voor enkele belangrijke navigatie-eigenschapnaam, de eigenschap navigatie wordt niet geretourneerd op $uitvouwen (als null).
 • Prestaties verbeterd door de optimalisering van de functies, zoals we zijn niet in cache opslaan het SelectExpandNode voor de opgeslagen query en ophalen van XML-scenario's worden opgehaald.
 • De actie bijwerken voor UpdateDateTimeAttributes niet juist wordt uitgevoerd in CRM 2016 wanneer u een upgrade van CRM 2015 uitvoert.
 • Database importeren en bijwerken van CRM 2015 hangen in voldaan controles van Configuratiebeheer.
 • Zoeken in records Metric Type weergave kolom 'Waar' of 'False' wordt weergegeven wanneer het bedrag moet worden weergegeven.
 • Aanroepen van zoekstatus API-URL in de browser retourneert fout 'Niet meer terugconverteren van het huidige JSON-object'.
 • De eigenschap IsRetrievable niet goed weergegeven na de implementatie. De standaardwaarde moet worden ingesteld op IsRetrievable = 0, maar in plaats daarvan is ingesteld op 1.
 • MetadataXmlValidator heeft geen uitzondering gegenereerd als een kenmerk kan niet worden opgehaald of kan worden doorzocht en is ingesteld op true in xml.
 • Vaste afstand tussen alinea's op de eerste run ervaring zijn gelijk en consistente integratie van SharePoint.
 • Bij het instellen van de integratie van SharePoint op de Server en de vervolgkeuzelijst locatie te selecteren, wordt slechts één locatie te selecteren in plaats van het selecteren van de locatie automatisch standaard.
 • Verkoopkans product de prijs negeren houdt terugkeer naar het standaardbedrag in plaats van aan de gewijzigde instelling.
 • De automatische gemaakt "Offerte gewonnen" activiteit op verkoopkans verwante activiteiten wand ziet als "Offerte gewonnen ({0}) - {1}".
 • Fout in het script ontvangt als een e-mailbericht openen tijdens het gebruik van de App Dynamics CRM.
 • Nieuwe Active Directory-verificatie-bibliotheek wordt niet correct verwezen.
 • Maken van een gebruiker in een tijdzone die gebruikmaakt van dag licht wintertijd niet toe te de dag licht besparingen voegen is gecompenseerd.
 • Aanmelden met een gebruiker zonder rollen, achteruit gaan en je vervolgens aanmelden met een geldige gebruiker, het systeem loopt vast als op de pagina voor het onderwijs.
 • De Win10 app app validatie is mislukt met de fout beperkte naamruimte gevonden.
 • Kan het concept om Records te zoeken in de conceptweergave wanneer records off line zijn gemaakt.
 • Android niet verbinding maken met servers via GeoTrust SSL-certificaten.
 • De knoppen "Nieuwe activiteit toevoegen" en "Bestaande activiteit toevoegen" worden niet weergegeven voor de weergave kalender.
 • Relatie tegel gebied verdwijnt na het vernieuwen van een formulier op een willekeurige record.
 • Het symbool '+' naast een eenvoudige lijst op een record verdwijnt zodra een gebruiker beëindigd en de app opnieuw geopend.
 • De tekst "en" niet gelokaliseerd in Families en producten pagina onder de productcatalogus.
 • Activiteit van de verkoopkans afsluiten wordt weergegeven als een activiteit, maar er zijn geen details zichtbaar zijn.
 • Uniforme servicedesk 2.0: Roepen een DoSearch actie oproepen om een leidt tot een $Return vervangende Parameter niet bijgewerkt.
 • Langzaam uitvoeren zoekactie op een besturingselement in formulier Incident Case onderzoek als het aantal afgesloten aanvragen toeneemt. Toegevoegde index op incident0 ". ModifiedOn desc om prestaties te verbeteren.
 • Outlook-lint vergrendelt en loopt vast en het lint wordt niet bijgewerkt wanneer u een map switch navigatie is mislukt.
 • De tekst is afgekapt in het dialoogvenster CRM contactpersonen toevoegen in outlook.
 • Uniforme servicedesk dagelijkse automatisering is mislukt in de belangrijkste tak, de Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnector.Powershell.dll tijdens de upgrade naar Dynamics CRM 2016 versie, maar de XRM SDK dll-bestanden nog steeds verwijzen naar de versie van Dynamics CRM 2015 Update 1.
 • Serviceagenda fout bij het wijzigen van de weergave 'teamleden'.
 • Exporteren naar Excel-knop in de marktlijst geassocieerde raster van de campagne, en campagneactiviteit is een fout genereren.
 • Probleem met de locatie van het document wanneer u met het bestaande document locatie voorvoegsel is toegewezen.
 • Dynamics CRM 2016 Upgrade is mislukt met de foutmelding: 'waarde kan niet leeg. Parameternaam: pad. "
 • Een Query samenstellen-fout treedt op als u een filter op basis van Cross-entiteit kenmerk grafieken in de Dynamics CRM App.
 • Extra tijdzone voor Noord-Korea.
 • Exporteren van de standaardoplossing wordt ongewijzigd subonderdelen bevatten.
 • Gefilterde weergave hiërarchische beveiliging bij de aanpassing moet worden gedefinieerd.
 • Er treedt een fout op wanneer u probeert een niet-beheerde oplossing exporteren.
 • Schuifbalk wordt voor lege sociale deelvenster weergegeven.
 • Tekst wordt op één regel voor het veld Omschrijving in sluiten als gewonnen of verloren dialoogvenster weergegeven.
 • Schending van de primaire sleutel beperking fout op de tijdelijke tabel 'dbo. #SyncEntryIds'.
 • Maken van het kenmerk feedback mislukt als de enquête heeft meer dan 40 vragen.
 • De waarde in de conversie in antwoord op feedbacksectie antwoord is niet te behouden op een andere waarde, met uitzondering van enquêtes en de onderliggende onderzoeken.
 • Fout bij het opslaan van formulieren met valutavelden die leeg zijn.
 • Bestand fout bij openen van Excel sjabloon Case Summary.xlsx.
 • Kan geen voorwaarde voor toewijzing van een reactie onder een enquête toevoegen.
 • WorkflowWaitsubscription blokkeren verschuldigd count(*) selecteren.
 • Wanneer er lange tekst is opgegeven in het veld Omschrijving in sluiten als het dialoogvenster gewonnen/verloren, wordt de tekst op één regel in een niet-Engelse organisatie weergegeven.
 • Acties worden niet doorgevoerd in de Dynamics CRM App aan de hand van de gemaakte bedrijfsregels in de-webclient.
 • Openen van een niet-primaire Record uit raster entiteit Record niet beschikbaar fout genereert.
 • Raster acties worden niet geladen in een raster van documenten.
 • Een scriptfout veroorzaakt door een niet-opgeslagen opmerking op een formulier.
 • Kan niet worden gesloten, datum / tijd selector in formulier entiteit en blijft in de bewerkingsmodus.
 • Veldmachtigingen worden niet toegepast in de app Dynamics CRM voor het veld Telefoon.
 • Na het uitvoeren van een publicatie op een aangepaste entiteit (kan niet in publiceren worden alle), aangepast besturingselement Dataset configuraties zijn voor andere aangepaste entiteiten verloren na het synchroniseren van metagegevens.
 • Afbeelding webresources opgenomen in de standaardtab samengevouwen worden niet weergegeven wanneer een tabblad is uitgevouwen.
 • Recordnavigatie wordt niet weergegeven wanneer de wachtrij-item wordt geopend door te dubbelklikken.
 • OnReadyState-gebeurtenis niet zoals verwacht voor iframe-besturingselement is geactiveerd.
 • Naam van de weergave wordt niet weergegeven voor een eenvoudige lijst op een dashboard die is geconfigureerd als een kalenderbesturingselement.
 • Kan een bestand toevoegen aan notities bij gebruik van de Dynamics CRM-app op Windows Phone 10.
 • Kunnen meer diagrammen dan is opgegeven in de lay-out voor single/multi-stream dashboard toevoegen.
 • Labels ontbreken voor aangepaste besturingselementen Dataset in Dashboards.
 • SolutionCache beschadigd oorzaken aanmelding mislukt bij YammerEnabledActivityFeeds-oplossing geïnstalleerd.
 • Bij het openen van een URL die het gebruik van hoofdletters in een URL wordt omgezet in kleine letters.
 • Standaard oplossing is mislukt op de SecurityRole-id ontbreekt.
 • 'Gemaakt op datum' is een tekenreeks die gemakkelijker kan worden onderscheiden van "Gemaakt op".
 • Outlook-Client prestatieprobleem op latente netwerken met Expect100Continue.
 • Een bestaand proces toe te voegen aan een oplossing die in Dynamics CRM 2016 mislukt met fout.
 • Voeg dat vereiste onderdelen voor een oplossing worden vereiste onderliggende rapporten niet toegevoegd.
 • Een probleem opgelost waarbij automatisch maken werkt niet voor Office groepen op alle, als de groep niet in Office is gemaakt.
 • Een probleem opgelost waarbij wachtrij-items worden niet weergegeven-Service-} wachtrijen raster.
 • Update mislukt met foutcode 'schending van beperking voor unieke sleutel 'UQ_LocalizedLabelCheck'. Dubbele sleutel in 'MetadataSchema.LocalizedLabel'-object kan niet worden ingevoegd. De waarde van de dubbele sleutel is (2ec08938-4992-4404-8190-6ce561573735, beschrijving, 1041, Jan 1-1900 12".
 • Een probleem opgelost waarbij elke activiteit invoegtoepassing of een werkstroom die het pandrecht System.Diagnostics.Trace.WriteLine bevat een beveiligingsuitzondering is activerende.
 • Een probleem opgelost in Internet Explorer wanneer een certificaat beveiligingswaarschuwing tijdens het laden van de app verschijnt.
 • Een probleem opgelost waarbij wegvliegen proces niet precies onder een bepaalde fase van de processtroom business in gevallen wordt weergegeven.
 • Een probleem opgelost met foutberichten ophalen voor het sociale delen tijdens runtime van de enquête.
 • Een probleem opgelost waarbij, voor wachtrij-items actie release verandert niet de bewerkte op veld, ook na het drukken op raster vernieuwen.
 • Een probleem opgelost waarbij paginering niet het juiste bedrag van de records voor elke pagina wordt weergegeven.
 • Een probleem opgelost waarbij Xrm.Tooling werkt niet in Azure Apps.
 • Een probleem opgelost waarbij het filter wissen werkt niet als vier filters voor activiteit Dashboard op visuele filters worden toegepast.
 • Een probleem opgelost waarbij, na de upgrade de uitgang van het vak Knowledge Manager rol is zonder begeleiding.
 • Een probleem opgelost met de iPad Pro waar horizontaal schuiven zou soms niet goed.
 • Een probleem opgelost waarbij een oplossing die een verwijzing naar de nieuwe tijdlijn controle bevat kan niet worden geïmporteerd in een RTM-Server.
 • Een probleem opgelost waarbij een gebruiker niet kon verder gaan bij het gebruik van captcha = Ja en het antwoord is vereist voor de vraag = Ja als de gebruiker alleen captcha ingevoerd en op volgende hebt geklikt.
 • Vast een probleem waarbij de weergavelabel activiteiten is verkeerd geplaatste en waarden van de zoekopdracht zijn overlapt door de kop van het raster in de Edge browser wanneer een subraster wordt ingevoegd in de IC-formulier.
 • Vaste tekst laten teruglopen zodat woorden wordt alleen bij onderbreking toegestane en niet tussen woorden.
 • Vaste problemen waar de knopinfo vertalingen client aanpassing niet gelokaliseerd zijn tabs voor te bereiden.
 • Een probleem opgelost waarbij een artikel zonder een waarde voor het Label, wordt het volgende item weergegeven met een horizontale verschuiving van de overige items (ingesprongen).
 • De weergave van het jaar in de pagina About gecorrigeerd.

Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren

0,1 update voor Microsoft Dynamics CRM 2016 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel wordt beschreven, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Bestandsgegevens voor 0,1-Update voor Microsoft Dynamics 2016

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 3133963 - Laatst bijgewerkt: 04/04/2016 22:23:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Dynamics CRM 2016

 • kbqfe kbsurveynew kbmbsmigrate kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB3133963 KbMtnl
Feedback