Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

802.1x-verificatie op clientcomputers met Windows 2000

Symptomen
Op computers met een van de versies van Windows 2000 die aan het begin van dit artikel worden vermeld, kunt u IEEE 802.1x-verificatie niet inschakelen. Als u verbinding maakt met een draadloos LAN (lokaal netwerk) op basis van IEEE 802.11 zonder dat 802.1x-verificatie is ingeschakeld, zijn de gegevens die u verzendt kwetsbaarder voor aanvallen zoals offline analyse van gegevensstromen, bit flipping en het invoegen van schadelijke pakketten.

802.1x is een IEEE-standaard waarmee veel van de beveiligingsproblemen die te maken hebben met 802.11 worden weggenomen door de toepassing van standaard-beveiligingsprotocollen, centrale gebruikersidentificatie, verificatie, dynamisch sleutelbeheer en het bijhouden van accountgegevens. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het aanpassen van IEEE 802.11-netwerken voor toepassing in bedrijfsomgevingen:
Oorzaak
Het is niet mogelijk 802.1x-verificatie in te schakelen op computers met Windows 2000 omdat deze versie van Windows standaard geen ondersteuning biedt voor 802.1x. De bijbehorende gebruikersinterface (het tabblad Verificatie) is dan ook niet beschikbaar in het dialoogvenster Eigenschappen voor lokale netwerkverbinding.
Oplossing
Voor deze patch is Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) vereist. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
260910Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen
Microsoft heeft nu een functie ontwikkeld waarmee de standaardwerking van het product wordt aangepast. Deze functie is echter uitsluitend bedoeld voor het aanpassen van de functionaliteit die in dit artikel wordt beschreven. Pas de functie alleen toe op computers waarvoor dit specifiek nodig is. Deze functie moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt met uw systeem, raden wij u daarom aan te wachten op het volgende servicepack voor Windows 2000 waarin deze voorziening is opgenomen.

Neem contact op met Microsoft Product Support Services als u direct over de patch wilt beschikken. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:
U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 5 november 2002

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  09-okt-2002 22:49 5.0.2195.5874  55.568 Clusapi.dll     27-aug-2002 21:07 5.0.2195.6034 678.672 Clussvc.exe     09-okt-2002 22:49:00 5.00.2195.4951 146.704 Kdcsvc.dll  05-sep-2002 23:18:00 5.00.2195.4680 200.976 Kerberos.dll  21-aug-2002 14:27:00 5.00.2195.4914  71.248 Ksecdd.sys  09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6034 964.368 Mprsnap.dll     27-aug-2002 20:53:00 5.00.2195.4745 108.816 Msv1_0.dll  27-aug-2002 20:54          1.967 Ndisuio.inf  27-aug-2002 20:54 5.0.2195.6034  11.984 Ndisuio.sys  09-okt-2002 22:49:00 5.0.2195.6783   360.720 Netlogon.dll  09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6073  99.600 Netman.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6034 474.896 Netshell.dll    27-aug-2002 20:57          3.795 Netwzc.inf  09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6066  60.176 Raschap.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6034 528.144 Rasdlg.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6034  58.128 Rasman.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6050 152.848 Rasmans.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6034  54.032 Rastapi.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6082 100.112 Rastls.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6034 144.656 Rasuser.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6025 389.392 Samsrv.dll     09-okt-2002 22:49 5.0.2195.6034 975.632 Sfcfiles.dll    07-okt-2002 20:55 5.0.2195.6082 123.392 Sp3res.dll     27-aug-2002 20:56 5.0.2195.6034  52.496 Wzcdlg.dll     27-aug-2002 20:56 5.0.2195.6034  29.968 Wzcsapi.dll     27-aug-2002 20:56 5.0.2195.6034  33.552 Wzcsetup.exe    27-aug-2002 20:56 5.0.2195.6034 195.856 Wzcsvc.dll    
Voer na het toepassen van deze update de volgende stappen uit om 802.1x-verificatie in te schakelen:
 1. Na de installatie van de hotfix is de 802.1x-service standaard uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om het opstarttype van de service Draadloze netwerken te wijzigen in Automatisch: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren. Klik op Services en toepassingen en klik op Services. Stel de optie Opstarttype voor de service in op Automatisch en start de service.
 2. Open Netwerkverbindingen door te klikken op Start, Instellingen aan te wijzen, te klikken op Configuratiescherm en te dubbelklikken op Netwerkverbindingen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de draadloze verbinding waarvoor u 802.1x-verificatie wilt in- of uitschakelen en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Voer op het tabblad Verificatie een van de volgende bewerkingen uit:
  • Als u 802.1x-verificatie wilt inschakelen voor deze verbinding, schakelt u het selectievakje Netwerktoegangsbeheer via IEEE 802.1x inschakelen in. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.
  • Als u 802.1x-verificatie wilt uitschakelen voor deze verbinding, schakelt u het selectievakje Netwerktoegangsbeheer via IEEE 802.1x inschakelen uit.
 5. Klik in de keuzelijst EAP-type op het type EAP (Extensible Authentication Protocol) dat u wilt gebruiken met deze verbinding.
 6. Als u 'Smartcard of ander certificaat' selecteert, kunt u aanvullende eigenschappen configureren door te klikken op Eigenschappen en vervolgens deze stappen te volgen in het dialoogvenster 'Eigenschappen voor smartcard of ander certificaat':
  • Als u het certificaat wilt gebruiken dat zich bevindt in het archief met certificaten op uw computer, selecteert u Een certificaat op deze computer gebruiken.
  • Als u wilt controleren of het servercertificaat dat wordt aangeboden aan uw computer nog steeds geldig is, schakelt u het selectievakje Servercertificaat verifiëren in, geeft u aan of alleen verbinding moet worden gemaakt als de server zich in een bepaald domein bevindt en selecteert u ten slotte de gewenste certificeringsinstantie.
  • Als u een andere gebruikersnaam wilt gebruiken omdat de gebruikersnaam in het certificaat verschilt van die in het domein waarbij u zich aanmeldt, schakelt u het selectievakje Een andere gebruikersnaam voor de verbinding gebruiken in.
 7. Als u Beveiligde EAP (PEAP) selecteert in de keuzelijst EAP-type, worden uw Windows-gebruikersnaam en -wachtwoord gebruikt voor verificatie.
 8. Ga als volgt te werk om aan te geven of verificatie via het netwerk moet worden uitgevoerd als een gebruiker niet is aangemeld en/of de computer- of gebruikersgegevens niet beschikbaar zijn:
  • Als u wilt instellen dat verificatie moet plaatsvinden via het netwerk als een gebruiker niet is aangemeld, schakelt u het selectievakje Als computer verifiëren, als er computerinformatie beschikbaar is in. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.
  • Als u wilt instellen dat verificatie via het netwerk moet plaatsvinden als er geen gebruikers- of computergegevens beschikbaar zijn, schakelt u het selectievakje Als gast verifiëren, als er geen gebruikers- of computerinformatie beschikbaar is in.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Zonder de juiste beveiligingsvoorzieningen zijn draadloze netwerken kwetsbaar voor aanvallen zoals afluisteren en remote sniffing. Het risico van dergelijke aanvallen is kleiner bij gebruik van de standaard 802.11 omdat deze standaard verificatieservices beschrijft en voor coderingsdoeleinden het algoritme WEP (Wired Equivalent Privacy) gebruikt. Hoewel deze voorzieningen een bepaalde mate van beveiliging bieden, is de beveiliging met 802.1x aanzienlijk beter omdat bescherming wordt geboden tegen een aantal zwakke plekken.

802.11-verificatie

Voor verificatiedoeleinden beschrijft de standaard 802.11 de verificatie-subtypen Open systeem en Gedeelde sleutel.
 • Open-systeemverificatie is eigenlijk geen verificatie, maar identiteitscontrole via de uitwisseling van twee berichten tussen de initiator (draadloze client) en de ontvanger (draadloos toegangspunt).
 • Verificatie met een gedeelde sleutel houdt in dat wordt gecontroleerd of een initiator in het bezit is van een geheime sleutel. In de standaard 802.11 wordt ervan uitgegaan dat de gedeelde sleutel wordt verzonden naar het draadloze toegangspunt over een veilig kanaal dat geen gebruikmaakt van 802.11. In de praktijk wordt de gedeelde sleutel handmatig gedistribueerd en getypt.

Vertrouwelijkheid (codering) en integriteit van gegevens met 802.11

Met WEP worden gegevens in een draadloos netwerk op hetzelfde niveau beveiligd als gegevens in een gewoon netwerk. De vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd door het coderen van de gegevens die worden verzonden tussen draadloze clients en draadloze toegangspunten. Hiervoor wordt de RC4-coderingssleutel gebruikt, die standaard 40 bits lang, maar in sommige implementaties 104 bits lang is. De integriteit van gegevens wordt gegarandeerd door een integriteitscontrolewaarde (ICV) in het gecodeerde gedeelte van het draadloze frame. Hoewel 802.1x kan worden gebruikt zonder 802.11-codering, is het een goed idee een combinatie van de twee standaards te gebruiken. Als 802.1x is ingeschakeld, maar WEP-codering is uitgeschakeld, worden gegevens ongecodeerd verzonden naar een poort van een draadloos toegangspunt. Er wordt wel gebruikersverificatie toegepast. U kunt deze onveilige implementatie voorkomen door WEP samen met 802.1x te gebruiken.

Opmerking Sommige fabrikanten bieden coderingssleutels van 128 bits aan. Deze sleutels bevatten echter een 24-bits initialisatievector, wat betekent dat het in de praktijk gewoon 104 bits-coderingssleutels zijn. Een initialisatievector is een willekeurig getal dat als beginpunt wordt gebruikt voor het coderen van een set gegevens.

802.1x gebruiken voor draadloze verificatie

802.1x is een standaard voor geverifieerde netwerktoegang tot gewone Ethernet-netwerken en draadloze 802.11-netwerken. Voor draadloze 802.11-netwerken vormt 802.1x een uitbreiding van de beveiliging en worden WEP-problemen als volgt opgevangen:
 • Computers en een netwerk kunnen elkaar verifiëren.
 • Gegevens worden met behulp van gebruikers- en sessiesleutels gecodeerd verzonden over draadloze verbindingen.
 • Sleutels kunnen op vaste intervallen dynamisch worden gewijzigd.
De implementatie is vereenvoudigd doordat 802.1x ondersteuning biedt voor gebruikersidentificatie en -verificatie, centrale verificatie, autorisatie en het bijhouden van accountgegevens.

802.1x maakt gebruik van EAP (Extensible Authentication Protocol) om berichten uit te wisselen tijdens het verificatieproces. De ondersteuning van 802.1x voor EAP-beveiligingstypen maakt het mogelijk verificatiemethoden zoals certificaten te gebruiken.

Verificatie met 802.1x

In 802.1x wordt de toegang tot het netwerk op poortniveau geregeld. Dit houdt in dat de fysieke kenmerken van de infrastructuur van een geschakeld LAN worden gebruikt om apparaten te verifiëren die zijn aangesloten op een LAN-poort en om toegang tot die poort te voorkomen wanneer de verificatie mislukt.

Tijdens het proces van het verlenen van toegang tot een netwerk kan een LAN-poort twee verschillende rollen hebben: die van verificator of van supplicant. In de rol van verificator dwingt een LAN-poort verificatie af voordat een gebruiker toegang krijgt tot de services die toegankelijk zijn via die poort. In de rol van supplicant verzoekt een LAN-poort toegang tot de services die via de poort van de verificator toegankelijk zijn. Een verificatieserver, die kan bestaan uit een afzonderlijk apparaat of deel uitmaakt van de verificator, controleert namens de verificator de referenties van de supplicant. De verificatieserver stuurt vervolgens een respons naar de verificator waarbij wordt aangegeven of de supplicant bevoegd is gebruik te maken van de services van de verificator.

De netwerktoegangscontrole die op poortniveau wordt uitgevoerd door de verificator resulteert in een van twee logische gegevenspaden naar het LAN, die beide via één fysieke LAN-poort lopen. Het eerste gegevenspad, de onbeheerde poort, is bestemd voor de uitwisseling van gegevens tussen de verificator (de poort die verificatie afdwingt voordat toegang tot services op die poort wordt verleend) en een computerapparaat in het LAN, ongeacht de verificatiestatus van dat apparaat. Dit is het pad dat wordt gevolgd door EAPOL (EAP over LAN)-berichten. Het tweede logische gegevenspad, de beheerde poort, maakt het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen een geverifieerde LAN-gebruiker en de verificator. Dit is het pad dat wordt gebruikt voor al het overige netwerkverkeer, echter pas nadat het computerapparaat is geverifieerd.

802.1x en IAS RADIUS

Voor draadloze netwerken kunt u 802.1x gebruiken in combinatie met Windows 2000 of de Microsoft Windows Server 2003 IAS (Internet Authentication Service)-servers voor RADIUS-verificatie. In de RADIUS-implementatie worden gegevens alleen vanaf het draadloze toegangspunt doorgestuurd naar een gewoon netwerk of een andere draadloze client als een geldige verificatiesleutel kan worden overlegd. Het proces van het verkrijgen van een geldige verificatiesleutel ziet er als volgt uit:
 1. Wanneer een draadloze client binnen het bereik komt van een draadloos toegangspunt, verstuurt het toegangspunt een challenge naar de client.
 2. De draadloze client reageert hierop door een id naar het toegangspunt te verzenden, waarna deze id wordt doorgestuurd naar een RADIUS-server.
 3. De RADIUS-server vraagt de referenties van de draadloze client op om de id van de client te controleren. In dit verzoek om referenties wordt ook aangegeven welk type referenties de client moet verstrekken.
 4. De draadloze client reageert op het verzoek door de referenties naar de RADIUS-server te verzenden.
 5. De RADIUS-server controleert de referenties van de draadloze client. Als de referenties in orde zijn, verstuurt de RADIUS-server een gecodeerde verificatiesleutel naar het draadloos toegangspunt.
 6. Deze verificatiesleutel wordt door het draadloos toegangspunt gebruikt om op een veilige wijze per station, unicast-sessiesleutels en multicast- of algemene verificatiesleutels naar de draadloze client te verzenden.
Voor Windows 2000 vereist de implementatie van RADIUS de volgende extra onderdelen:
 • Windows 2000 Service Pack 2. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  260910Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen
 • Een patch voor Windows 2000 Internet Authentication Service (IAS), een voorziening van de RADIUS-server die is opgenomen in Windows 2000 Server. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  304697Waarden voor draadloze verbindingen voor RADIUS-kenmerken niet beschikbaar
 • Een patch voor Active Directory die computeraccounts de mogelijkheid van inbeleigenschappen biedt. .Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  306260Inbelmachtigingen voor computers met draadloze netwerkverbinding kunnen niet worden gewijzigd
 • Een patch voor een computer met Windows 2000 Server, om computerverificatie op het netwerk mogelijk te maken als een gebruiker niet is aangemeld. Deze patch moet zijn geïnstalleerd op de Active Directory-server. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  304347Server maakt geen EAP-OE-verbinding met LAN als een gebruiker niet is aangemeld
Lees voor meer informatie het onderwerp 'Enterprise Deployment of IEEE 802.11 Using Windows XP and Windows 2000 Internet Authentication Service'. Dit onderwerp kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:

Verschillen in de Windows 2000 802.1x-client

De functionaliteit van 802.1X kan worden toegevoegd aan het Windows 2000-platform door gebruik te maken van een subset van voorzieningen van het Microsoft Windows XP-platform. De 802.1X-engine zelf is vrijwel ongewijzigd. Het grote verschil tussen de clients ligt op het vlak van interactie met de clients via de gebruikersinterface. Hier volgt een overzicht van de verschillen in de Windows 2000-client:
 • Installatietype – De service Windows 2000 802.1X is standaard uitgeschakeld na de installatie. U moet het installatietype wijzigen in Automatisch en de service starten om te beschikken over de toegevoegde functionaliteit.
 • Zero Configuration-functionaliteit - De Windows 2000-client biedt geen ondersteuning voor Zero Configuration. Dit betekent dat u een hulpprogramma van de leverancier nodig hebt om de 802.11-instellingen te configureren.
 • Programma's van andere leveranciers – Zoals eerder aangegeven, is op de Windows 2000-client een hulpprogramma van een andere leverancier nodig om de 802.11-instellingen te configureren. In tegenstelling tot Windows XP, waar 802.11-instellingen per gebruiker worden opgeslagen, is dit in veel programma's niet het geval. Hierdoor kunnen verschillende gebruikers zich bij dezelfde computer aanmelden en een algemeen profiel configureren in plaats van een gebruikersspecifiek profiel.
 • Groepsbeleid – Het configureren van instellingen voor een draadloos netwerk met behulp van groepsbeleid wordt niet ondersteund.
 • Verificatiestatus controleren – U kunt de verificatiestatus bekijken door de muisaanwijzer te plaatsen boven het pictogram Netwerkverbinding, helemaal rechts op de taakbalk.
 • De Windows 2000-client kan slechts één draadloze netwerkadapter tegelijkertijd ondersteunen. Hoewel het technisch mogelijk is gebruik te maken van een laptop met meer dan één draadloze netwerkadapter, werkt de Windows 2000 802.1X-client altijd met maar één adapter.
 • Upgrade van bèta – Als u een van de Windows 2000-bèta-clients hebt geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen en vervolgens de vrijgegeven client installeren. Er is geen ondersteund upgrade-pad van een bèta-client naar de officiële client.
 • Contextafhankelijke Help - Er is geen contextafhankelijke Help beschikbaar in de client.
Ga voor meer informatie over het beveiligen van draadloze netwerken naar een van de volgende Microsoft-websites:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/networking/wifi/default.mspx voor het laatste nieuws over WiFi-oplossingen van Microsoft
http://www.microsoft.com/netherlands/beveiliging/default.aspx voor het laatste nieuws over beveiligingsoplossingen

Algemene problemen

 • Geen tabblad Verificatie - De service 802.1X is standaard uitgeschakeld na installatie van de hotfix. U lost dit probleem op door de service Draadloze netwerken in te schakelen in de lijst met services:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren.
  2. Klik op Services en toepassingen en klik op Services.
  3. Stel de optie Opstarttype voor de service in op Automatisch en start de service.
 • Tabblad Verificatie niet toegankelijk – Als het tabblad Verificatie wel aanwezig is, maar niet kan worden gebruikt, biedt het stuurprogramma van de netwerkadapter geen goede ondersteuning voor 802.1x. Kijk in de volgende lijst of bezoek de website van de hardwarefabrikant om de juiste versie van het netwerkadapterstuurprogramma vast te stellen.

Geteste stuurprogramma's en hulpprogramma's

De volgende lijst bevat informatie van hardwarefabrikanten over onderdelen die zij hebben getest met de Windows 2000 802.1x-client. Deze lijst is niet volledig, maar is uitsluitend bedoeld als referentiekader voor de releasedatum (4 november 2002). Bezoek voor informatie over nieuwe updates de website van de fabrikant.

Fabrikant: 3COM Corporation
Apparaatnaam: 3Com 3CRWE62092B Wireless LAN PC Card
Versie van clientprogramma: 3Com Wireless LAN Manager versie 2.1 Wireless
Stuurprogrammaversie: 3Com 3CRWE62092B Wireless LAN PC Card (voor Windows 98 Tweede editie, Windows Millennium Edition [ME], Windows 2000 [Wlp92be.sys versie 2.1.0.9]), voor WindowsXP (Wlp92bf.sys [2.1.0.9]).
De firmware in alle besturingssystemen is versie 5.2.0.0.
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's: http://www.3com.com

Fabrikant: Cisco
Apparaatnaam/-type: Cisco 350 Series PCMCIA Wireless Adapter
Versie van clientprogramma: Cisco ACU 5.05.001
Stuurprogrammaversie: 8.2.3
De firmware in alle besturingssystemen is versie 4.25.30.
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's: http://www.cisco.com

Fabrikant: Proxim
Apparaatnaam: Harmony 802.11a CardBus/PCI Card Software voor Windows 98 Tweede editie/Windows ME/Windows 2000/Windows XP/Windows NT 4.0
Versie van clientprogramma: 1.4-B11
Stuurprogrammaversie: 1.4-B11

Fabrikant: Proxim Corporation
Apparaatnaam: - Harmony 802.11a Access Point
Versie van clientprogramma: 2.0-B11
Firmware-versie: 2.0-B11

Fabrikant: Proxim Corporation
Apparaatnaam: Proxim Harmony 802.11a
Versie van clientprogramma: Proxim 1.4-B11
Stuurprogrammaversie: Proxim Wireless 802.11a card 1.4-B11 (1.4.1.1)
Firmware-versie: Geladen door stuurprogramma
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's: http://www.proxim.com

Fabrikant: Intel
Apparaatnaam: Intel PRO/Wireless 2011B
Stuurprogrammaversie: 3.1.1.27
Firmware-versie: De firmware wordt geladen door het stuurprogramma
Bezoek voor stuurprogramma's, hulpprogramma's en actuele informatie de volgende website van de fabrikant:
http://www.intel.com

Fabrikant: Intel
Apparaatnaam: Intel PRO/Wireless 5000 CardBus (802.11a)
Stuurprogrammaversie 1.0.1.30
Firmware-versie: De firmware wordt geladen door het stuurprogramma
Bezoek voor stuurprogramma's, hulpprogramma's en actuele informatie de volgende website van de fabrikant:
http://www.intel.com

Fabrikant: Enterasys Networks, Inc.
Apparaatnaam/-type: Enterasys RoamAbout R2 Access Point
Firmware-versie: v2.00.16
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://www.enterasys.com/wireless

Fabrikant: Enterasys Networks, Inc.
Apparaatnaam/-type: Enterasys RoamAbout AP2000 Access Point
Firmware-versie: v6.04
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://www.enterasys.com/wireless

Fabrikant: Enterasys Networks, Inc.
Apparaatnaam/-type: RoamAbout 802.11 DS CSIBD-AA-128
Versie van clientprogramma: v8.01
Versie van stuurprogramma voor draadloze netwerkadapter: Enterasys Networks Wireless Driver 7.44.18.403
Firmware-versie: Geladen door stuurprogramma
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://www.enterasys.com/wireless

Fabrikant: Symbol
Apparaatnaam: AP-4131-1000 WW
Versie van clientprogramma: 3.50-26
Firmware-versie van draadloze netwerkadapter: 3.50-26
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://www.symbol.com

Fabrikant: Symbol
Apparaatnaam: LA-4121-1000 WW
Versie van clientprogramma: 3.0.19.20a
Versie van stuurprogramma voor draadloze netwerkadapter: 2.51-08
Firmware-versie: De firmware wordt geladen door het stuurprogramma.
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://www.symbol.com

Fabrikant: Symbol
Apparaatnaam: LA-4131-1000 WW
Versie van clientprogramma: 3.18
Versie van stuurprogramma voor draadloze netwerkadapter: 3.18
Firmware-versie: De firmware wordt geladen door het stuurprogramma.
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://www.symbol.com

Fabrikant: Broadcom Corporation
Apparaatnaam: Broadcom AirForce cards: BCM94301MP, BCM94301CB, BCM94301PC5
Versie van clientprogramma: Broadcom AirForce OneDriver 3.08.27 (en hoger)
Stuurprogrammaversie: Broadcom AirForce OneDriver 3.08.27+ (geen firmware nodig)
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://www.broadcom.com

Fabrikant: HP-Compaq
Apparaatnaam/-type: Compaq WL100 11Mbps Wireless LAN PC Card Adapter
Versie van clientprogramma: 4.06.3.0
Versie van stuurprogramma voor draadloze netwerkadapter: 0.29.4
Firmware-versie: Geladen door stuurprogramma
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://welcome.hp.com/country/nl/nl/welcome.html

Fabrikant: HP-Compaq
Apparaatnaam/-type: Compaq WL 110 PC Card Adapter
Versie van clientprogramma: 2.58
Versie van stuurprogramma voor draadloze netwerkadapter: 7.44.19.445
Firmware-versie: Geladen door stuurprogramma
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://welcome.hp.com/country/nl/nl/welcome.html

Fabrikant: HP-Compaq
Apparaatnaam/-type: Compaq WL 215 Wireless USB Adapter
Versie van clientprogramma: 2.58
Versie van stuurprogramma voor draadloze netwerkadapter: 7.64.19.329
Firmware-versie: Geladen door stuurprogramma
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://welcome.hp.com/country/nl/nl/welcome.html

Fabrikant: HP-Compaq
Apparaatnaam/-type: HP Enterprise Access Point WL520
Firmware-versie: 2.0 (build 267)
Bezoek de volgende website van de fabrikant voor actuele informatie over stuurprogramma's en hulpprogramma's:
http://welcome.hp.com/country/nl/nl/welcome.html
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 313664 - Laatst bijgewerkt: 10/29/2007 14:56:00 - Revisie: 19.2

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbfix kbwin2000presp4fix kbqfe kbprb kbproductlink KB313664
Feedback