Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Stopfoutcode 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)' wordt weergegeven in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel worden verschillende oorzaken en oplossingen beschreven voor het foutbericht 'Stop: 0x0000000A' dat wordt weergegeven tijdens of na de installatie van Microsoft Windows XP. Dit artikel is bestemd voor ervaren gebruikers.
Symptomen
Tijdens of na de installatie van Windows XP wordt een Stop-foutbericht weergegeven met de volgende indeling:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Adres x heeft basis op x - bestandsnaam
In dit Stop-foutbericht is elke parameter een hexadecimaal getal dat naar een specifiek probleem verwijst:
 • Parameter 1 - een adres waarnaar op een onjuiste manier is verwezen
 • Parameter 2 - een IRQL die nodig was om toegang tot het geheugen te krijgen
 • Parameter 3 - het type toegang, waarbij 0 een leesbewerking is en 1 een schrijfbewerking
 • Parameter 4 - het adres van de instructie die naar het geheugen in parameter 1 heeft verwezen
Bijvoorbeeld:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Adres 8000f67c heeft basis op 80001000 - hal.dll
Oorzaak
Dit Stop-foutbericht treedt meestal op tijdens de installatie als in de kernel-modus is geprobeerd op een te hoog proces-IRQL (internal request level) wisselbaar geheugen aan te spreken. Deze fout treedt over het algemeen op wanneer er een onjuist geheugenadres wordt gebruikt door een stuurprogramma. Andere mogelijke oorzaken van deze fout zijn een incompatibel stuurprogramma, een algemeen hardwareprobleem en incompatibele software.
Oplossing
Als dit Stop-foutbericht optreedt, probeert u het probleem eerst op te lossen met behulp van het hulpprogramma Windows Foutrapportage, dat automatisch wordt weergegeven als de fout optreedt. Het hulpprogramma Windows Foutrapportage stuurt een foutenrapport naar Microsoft en stuurt u onmiddellijk een correctie of tijdelijke oplossing terug. Als er geen correctie of tijdelijke oplossing beschikbaar is of als met de tijdelijke oplossing die door het hulpprogramma is verstrekt de fout niet wordt opgelost, past u de methoden toe in de sectie 'Geavanceerde probleemoplossing'.
Geavanceerde probleemoplossing
Deze sectie omvat twee secties voor geavanceerde probleemoplossing:
 • Als de fout tijdens de installatie is opgetreden, gaat u naar de sectie 'Fouten treden op tijdens de installatie van Windows XP'.
 • Als de fout optreedt nadat Windows XP is geïnstalleerd, gaat u naar de sectie'Fouten treden op nadat Windows XP is geïnstalleerd'.
Mogelijk kunt u de methoden beter toepassen als u dit artikel afdrukt.
Fouten treden op tijdens de installatie van Windows XP
Als het foutbericht 'Stop: 0x0000000A' wordt weergegeven tijdens de installatie van Windows XP, is er mogelijk een probleem met de hardwareonderdelen die op uw computer zijn geïnstalleerd. Controleer eerst of uw hardware compatibel is met Windows XP door de koppeling in de sectie 'Controleren of uw hardware compatibel is' te volgen. Als uw hardware compatibel is, volgt u de procedures om problemen met uw hardwareonderdelen op te lossen in de sectie 'Zoeken naar andere hardwareproblemen als uw hardware compatibel is'.

Controleren of uw hardware compatibel is

Raadpleeg voor meer informatie over potentiële problemen met software- en hardwarecompatibiliteit het onderwerp 'Systeemcompatibiliteit controleren' op de installatie-cd of -dvd van Windows XP.

Zoeken naar andere hardwareproblemen als uw hardware compatibel is

In deze sectie komen zeven methoden aan bod die u kunt gebruiken om het probleem op te sporen en op te lossen door de hardware op mogelijke problemen te controleren.

Waarschuwing Dit artikel bevat stappen waarbij u mogelijk BIOS- of CMOS-instellingen moet wijzigen of waarbij u de computerhardware moet aanpassen. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit wijzigingen in het BIOS, kunnen worden opgelost. Het wijzigen van de BIOS-instellingen is voor uw eigen risico. Als u hulp nodig hebt bij deze stappen, neemt u contact op met de hardwarefabrikant. Door het wijzigen van de hardware of het BIOS van de computer vervalt mogelijk de garantie. Als u zelf geen wijzigingen in de hardware van de computer wilt aanbrengen, biedt u de computer aan ter reparatie.

Voorwaarde

Zorg dat u de installatie-cd of -dvd van Windows XP tot uw beschikking hebt. Voor de volgende methoden hebt u de installatie-cd of -dvd van Windows XP nodig om de computer op te starten.

Aanbevolen materiaal

Voordat u de stappen voor probleemoplossing gaat uitvoeren, wilt u mogelijk het volgende bij de hand hebben:
 • Ondersteuningsdocumentatie voor hardware, adapters of apparaten.
 • Contactgegevens van fabrikanten van hardware, adapters of apparaten.

Methode 1: De HAL (Hardware Abstraction Layer) opgeven

Gebruik eerst deze methode om te proberen om het Stop-foutbericht op te lossen.
 1. Druk tijdens het starten van de installatie op F5 wanneer het bericht 'Setup is inspecting your computer's hardware configuration' wordt weergegeven.
 2. Geef als dat wordt gevraagd het juiste computertype en HAL (hardware abstraction layer) op. Als u bijvoorbeeld een computer met één processor hebt, kiest u de HAL 'Standaard PC'.
 3. Voer de installatie van Windows XP opnieuw uit.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee is opgelost en Windows XP correct is geïnstalleerd, bent u klaar.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 2.

Methode 2: Functies uitschakelen in CMOS-instellingen

Gebruik deze methode als het Stop-foutbericht niet is opgelost met methode 1.
 1. Schakel in de CMOS-instellingen van de computer alle volgende functies uit. Zie de hardwaredocumentatie voor meer informatie of neem contact op met de fabrikant van het product.
  • Alle caches, inclusief L2, BIOS, intern/extern en write-back caches op schijfcontrollers
  • Alle instellingen voor schaduwgeheugen
  • Plug en Play
  • Alle op het BIOS gebaseerde virusbeveiligingsfuncties
 2. Voer de installatie van Windows XP opnieuw uit.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee is opgelost, gaat u naar stap c.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 3.
 3. Probeer er achter te komen door welke functie de fout wordt veroorzaakt. Hiertoe schakelt u elk van de functies één voor één weer in en start u de computer opnieuw op nadat u elke functie opnieuw hebt ingeschakeld.
 4. Als u er achter komt door welke functie het probleem wordt veroorzaakt, schakelt u deze functie uit of verwijdert u deze en neemt u contact op met de fabrikant om het probleem op te lossen.

  Als met deze methode geen probleem met een CMOS-instelling wordt vastgesteld, maar het Stop-foutbericht wel is opgelost en u uw computer normaal kunt opstarten, kan het zijn dat de installatie door een instelling werd gehinderd. Als dit het geval is, schakelt u de instelling in nadat u Windows XP hebt geïnstalleerd en bent u klaar.

Methode 3: Het RAM van de computer controleren

Gebruik deze methode als het Stop-foutbericht niet is opgelost met methode 2. Raadpleeg de hardwaredocumentatie als u hulp nodig hebt bij het uitvoeren van een van de volgende stappen.
 1. Verwijder eventuele afwijkende geheugen-SIMM's (het RAM), zodat alle SIMM's op dezelfde snelheid werken. Bijvoorbeeld 60 nanoseconden (ns) of 70 ns.
 2. Voer een systeemtest uit voor het geheugen en verwijder eventuele defecte SIMM's.
 3. Gebruik voor de test indien mogelijk verschillende SIMM's.
 4. Voer de installatie van Windows XP opnieuw uit.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee is opgelost en Windows XP correct is geïnstalleerd, bent u klaar.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 4.

Methode 4: Alle adapters verwijderen en alle hardwareapparaten loskoppelen

Gebruik deze methode als het Stop-foutbericht niet is opgelost met methode 3.
 1. Verwijder alle adapters en koppel alle hardwareapparaten los die niet vereist zijn voor het opstarten van de computer of voor het installeren van Windows. Hieronder vallen de volgende adapters en apparaten:
  • SCSI-apparaten
  • IDE-apparaten
  • Netwerkadapter
  • Interne modem
  • Geluidskaart
  • Extra vaste schijven (u hebt er minimaal één nodig om de installatie te voltooien)
  • Cd- of dvd-station (als u installeert vanaf de lokale vaste schijf)
 2. Voer de installatie van Windows XP opnieuw uit.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee is opgelost, gaat u verder naar stap c.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 5.
 3. Probeer er achter te komen door welke adapter of welk hardwareapparaat de fout wordt veroorzaakt. Sluit nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd elke adapter en elk hardwareapparaat één voor één aan. Start de computer opnieuw op nadat u elke adapter en elk hardwareapparaat opnieuw hebt aangesloten.
 4. Als hiermee een hardwareprobleem wordt geconstateerd, koppelt u de adapter of het apparaat los en neemt u contact op met de fabrikant om het probleem op te lossen.

  Als met deze methode geen hardwareprobleem wordt vastgesteld, maar het Stop-foutbericht wel is opgelost en u uw computer normaal kunt opstarten, kan het zijn dat de installatie door bepaalde hardware werd gehinderd. Als dit het geval is, sluit u de hardware opnieuw aan nadat u Windows XP hebt geïnstalleerden bent yu klaar.

Methode 5: SCSI-stuurprogramma's bijwerken en alle SCSI-apparaten verwijderen

Gebruik deze methode als het Stop-foutbericht niet is opgelost met methode 4. Raadpleeg de hardwaredocumentatie als u hulp nodig hebt bij het uitvoeren van een van de volgende stappen.
 1. Download het meest recente Windows-stuurprogramma van de site van de adapterleverancier.
 2. Schakel synchronisatieonderhandeling uit op de SCSI-controller.
 3. Controleer of de afsluitingen en id's van de SCSI-apparaten juist zijn.
 4. Verwijder alle SCSI-apparaten van de SCSI-keten (behalve één vaste schijf als u wilt opstarten van of installeren op een station op die schijf).
 5. Voer de installatie van Windows XP opnieuw uit.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee is opgelost, gaat u verder naar stap f.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 6.
 6. Probeer er achter te komen door welk SCSI-apparaat de fout wordt veroorzaakt. Sluit nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd elk SCSI-apparaat één voor één aan. Start de computer opnieuw op nadat u elke adapter en elk hardwareapparaat opnieuw hebt aangesloten.
 7. Als hiermee een probleem met het apparaat wordt geconstateerd, koppelt u het SCSI-apparaat los en neemt u contact op met de fabrikant om het probleem op te lossen.

  Als met deze methode geen probleem met een SCSI-apparaat wordt vastgesteld, maar het Stop-foutbericht wel is opgelost en u uw computer normaal kunt opstarten, kan het zijn dat de installatie door een apparaat werd gehinderd. Als dit het geval is, sluit u het apparaat opnieuw aan nadat u Windows XP hebt geïnstalleerden bent yu klaar.

Methode 6: IDE-instellingen opnieuw definiëren en alle IDE-apparaten verwijderen

Gebruik deze methode als het Stop-foutbericht niet is opgelost met methode 5. Raadpleeg de hardwaredocumentatie als u hulp nodig hebt bij het uitvoeren van een van de volgende stappen.
 1. Stel de on-board IDE-poort in op Primary only.
 2. Controleer of de Master/Subordinate/Only-instellingen voor de IDE-apparaten juist zijn.
 3. Verwijder alle IDE-apparaten, behalve de vaste schijf.
 4. Voer de installatie van Windows XP opnieuw uit.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee is opgelost, gaat u verder naar stap e.
  • Als het Stop-foutbericht hiermee niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 7.
 5. Probeer er achter te komen door welke IDE-instelling of door welk IDE-apparaat de fout wordt veroorzaakt. Sluit nadat u Windows XP opnieuw hebt geïnstalleerd elk IDE-apparaat één voor één aan. Start de computer opnieuw op nadat u elke adapter en elk hardwareapparaat opnieuw hebt aangesloten.
 6. Als hiermee een probleem met een instelling of apparaat wordt geconstateerd, schakelt u de instelling uit of koppelt u het IDE-apparaat los en neemt u contact op met de fabrikant om het probleem op te lossen.

  Als met deze methode geen probleem met een IDE-instelling of IDE-apparaat wordt vastgesteld, maar het Stop-foutbericht wel is opgelost en u uw computer normaal kunt opstarten, kan het zijn dat de installatie door een instelling of apparaat werd gehinderd. Als dit het geval is, schakelt u de instelling opnieuw in of sluit u het apparaat opnieuw aan nadat u Windows XP hebt geïnstalleerden bent yu klaar.

Methode 7: Bij de fabrikant navragen of er bekende problemen zijn

Gebruik deze methode als een laatste redmiddel wanneer alle andere methoden om achter het probleem te komen en het op te lossen zijn mislukt.
 1. Neem contact op met de fabrikant van de computer of het moederbord en vraag of er bekende problemen zijn bij het uitvoeren of installeren van Windows XP. De fabrikant kan u waarschijnlijk helpen bij de volgende stappen:
  • Het uitvoeren van een diagnoseprogramma op de computer.
  • Het upgraden van het computer-BIOS, indien van toepassing.
 2. De installatie van Windows XP opnieuw uitvoeren.

  Als dit niet werkt, bezoekt u de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de afdeling Ondersteuning:
Fout treedt op nadat Windows XP is geïnstalleerd
Als het foutbericht 'Stop: 0x0000000A' wordt weergegeven nadat Windows XP is geïnstalleerd, kan de fout worden veroorzaakt door software of hardware van een derde die onlangs is toegevoegd. Probeer eerst de methoden in de sectie 'Problemen met software en hardware van derden oplossen' om problemen met andere onderdelen op te lossen. Mogelijk wilt u ondersteuningsdocumentatie bij de hand hebben van software of hardware die onlangs is toegevoegd. Als deze methoden niet werken, probeert u de methoden in de sectie 'Windows herstellen'.

Aanbevolen stap

We raden u aan om een back-up te maken van uw systeem, inclusief alle persoonlijke bestanden en mappen, voordat u met de volgende stappen voor probleemoplossing begint.

Problemen met software en hardware van derden oplossen

Methode 1: Recent toegevoegde software van derden onderzoeken

Als u software van derden hebt geïnstalleerd, kunt u deze verwijderen of uitschakelen, zodat de software niet wordt geladen. Start de computer vervolgens opnieuw op om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door de software of het stuurprogramma.
 • Als er meer software-exemplaren van derden zijn, verwijdert u deze één voor één of schakelt u deze één voor één uit en start u de computer telkens nadat u een software-exemplaar hebt verwijderd of uitgeschakeld opnieuw op om er achter te komen welke software het probleem veroorzaakt.
 • Als met het verwijderen van de software van derden het Stop-foutbericht is opgelost, was er een probleem met de software die de fout veroorzaakte. Meld dit probleem bij de fabrikant om een oplossing voor het probleem te vinden.
 • Als met het verwijderen van de software van derden het Stop-foutbericht niet is opgelost, dan veroorzaakt de software het probleem niet. Ga naar de sectie 'Methode 2: Recent toegevoegde hardware van derden onderzoeken'.

Methode 2: Recent toegevoegde hardware van derden onderzoeken

Als u hardwareapparaten of -stuurprogramma's hebt toegevoegd nadat Windows is geïnstalleerd, verwijdert u deze hardware en start u de computer opnieuw op om te zien of de hardware de fout veroorzaakt.
 • Als er onlangs meer dan één hardwareapparaat is toegevoegd, verwijdert u elk apparaat of stuurprogramma één voor één en start u de computer telkens nadat u een hardwareapparaat of stuurprogramma hebt verwijderd opnieuw op om er achter te komen welke hardware het probleem veroorzaakt.
 • Als met het verwijderen van de onlangs toegevoegde hardware het Stop-foutbericht is opgelost, kunt u een of meer van de volgende methoden gebruiken om het probleem op te lossen:
  1. Bijgewerkte stuurprogramma's voor het apparaat downloaden, indien deze stuurprogramma's beschikbaar zijn.
  2. Contact opnemen met de leverancier van het apparaat of stuurprogramma om na te gaan of er bekende problemen zijn met de hardware.
  3. Een diagnostische test uitvoeren om te controleren of de hardware correct werkt.
  Als met deze methode het Stop-foutbericht is opgelost, bent u klaar.
 • Als met verwijderen van het recent toegevoegde apparaat het Stop-foutbericht niet is opgelost, probeert u om Windows te herstellen met Systeemherstel. Ga hiervoor naar de sectie 'Windows herstellen'.

Windows herstellen

Als het Stop-foutbericht niet is opgelost door problemen met recent toegevoegde software en hardware van derden op te lossen, probeert u om Windows te herstellen. Probeer hiervoor eerst methode 1.

Methode 1: De functie Laatst bekende juiste configuratie gebruiken

De functie Laatst bekende juiste configuratie is een hersteloptie die u kunt gebruiken wanneer u Windows XP niet kunt starten nadat u een wijziging op uw computer hebt aangebracht of wanneer u vermoedt dat een pas aangebrachte wijziging problemen veroorzaakt. De registerinstellingen en de instellingen van stuurprogramma's die van kracht waren op het moment dat de computer de laatste keer correct werd opgestart, worden hersteld.Voor meer informatie over het gebruik van de functie Laatste bekende juiste configuratie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307852 De computer opstarten met de functie Laatst bekende juiste configuratie in Windows XP
 • Als met deze methode Windows wordt hersteld en het Stop-foutbericht is opgelost, bent u klaar.
 • Als met deze methode Windows niet is hersteld of het Stop-foutbericht niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 2.

Methode 2: De installatie van Windows XP repareren

Als het u niet is gelukt om Windows te herstellen met behulp van de functie Laatste bekende juiste configuratie kunt u proberen om Windows te herstellen door de installatie van Windows XP te repareren.
Voorwaarden
Zorg dat u de installatie-cd of -dvd van Windows XP tot uw beschikking hebt.
Aanbevolen materiaal
Voordat u de stappen voor probleemoplossing gaat uitvoeren, wilt u mogelijk het volgende bij de hand hebben:
 • Documentatie van uw antivirussoftware of software op BIOS-niveau.
 • Computerdocumentatie over het instellen van uw cd- of dvd-station als primair opstartapparaat.
Ga als volgt te werk om de installatie van Windows XP te herstellen:
 1. Schakel alle antivirusprogramma's en virusbeveiliging op BIOS-niveau uit. Zie de desbetreffende softwarehandleiding of de online-Help voor meer informatie.
 2. Zorg ervoor dat het cd- of dvd-station het opstartapparaat met de hoogste prioriteit is. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie.
 3. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd- of dvd-station en start de computer opnieuw op.
 4. Wanneer de instructie 'Druk op een toets als u de computer vanaf cd-rom wilt opstarten' wordt weergegeven, druk u op een toets. De computer wordt opgestart vanaf de cd-rom van Windows XP.
 5. Wanneer de computer wordt opgestart vanaf de cd-rom, wordt de hardware gecontroleerd door het systeem en wordt u gevraagd een van de volgende opties te kiezen:
  • Druk op ENTER als u Windows XP nu wilt installeren.
  • Druk op R als u een Windows XP-installatie wilt herstellen of repareren.
  • Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Windows XP te installeren.
 6. Druk op ENTER.
 7. Druk op F8 om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 8. Er verschijnt een overzicht van de huidige Windows XP-installatie en vervolgens wordt u gevraagd een van de volgende opties te kiezen:
  • Druk op R als u de geselecteerde Windows XP-installatie wilt herstellen.
  • Druk op Esc als u zonder herstellen een nieuwe versie van Windows XP wilt installeren.
 9. Druk op R. Nadat Windows XP is gerepareerd, moet u Windows XP mogelijk opnieuw starten als u hardware hebt gewijzigd.
  • Als met deze methode Windows wordt hersteld en het Stop-foutbericht is opgelost, bent u klaar.
  • Als met deze methode Windows niet is hersteld of het Stop-foutbericht niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 3.

Methode 3: De functie Vorig stuurprogramma gebruiken

Als u de computer in de veilige modus kunt starten, gebruikt u deze methode om Windows te herstellen als methode 2 niet werkt.

De functie Vorig stuurprogramma maakt het mogelijk een stuurprogramma te vervangen door een eerder geïnstalleerde versie. U kunt deze functie gebruiken als u een nieuw stuurprogramma hebt geïnstalleerd waardoor uw computer instabiel is geworden. Wanneer u de functie Vorig stuurprogramma gebruikt, kunt u het vorige stuurprogramma herstellen en de computer weer zonder problemen gebruiken. Voor meer informatie over de manier waarop u de functie Vorig stuurprogramma toepast, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283657 De functie Vorig stuurprogramma van Windows XP gebruiken
 • Als met deze methode Windows wordt hersteld en het Stop-foutbericht is opgelost, bent u klaar.
 • Als met deze methode Windows niet is hersteld of het Stop-foutbericht niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 4.

Methode 4: De functie Systeemherstel van Windows XP gebruiken

Als u de computer in de veilige modus kunt starten, gebruikt u deze methode om Windows te herstellen als methode 3 niet werkt. Het hulpprogramma Systeemherstel van Windows XP maakt als het ware een opname van essentiële systeembestanden en enkele programmabestanden en slaat deze gegevens op als herstelpunten. U kunt deze herstelpunten gebruiken om Windows XP terug te brengen in een vorige staat.Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Systeemherstel klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306084 Een vorige staat van het besturingssysteem Windows XP herstellen
 • Als met deze methode Windows wordt hersteld en het Stop-foutbericht is opgelost, bent u klaar.
 • Als met deze methode Windows niet is hersteld of het Stop-foutbericht niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 5.

Methode 5: De herstelconsole gebruiken

Het is raadzaam de herstelconsole alleen te gebruiken als de veilige modus en andere opstartopties niet werken Als u de computer niet kunt opstarten, kunt u de herstelconsole uitvoeren vanaf de Microsoft Windows XP-opstartdiskettes of -cd-rom.

U kunt vanuit de herstelconsole services in- en uitschakelen, stations formatteren, gegevens op lokale stations lezen en schrijven (met inbegrip van stations die zijn geformatteerd voor het NTFS-bestandssysteem) en tal van andere beheertaken uitvoeren. De herstelconsole is vooral handig als u uw computer moet herstellen door een bestand van schijf of cd-rom te kopiëren naar de vaste schijf van de computer of als u een service die ervoor zorgt dat uw computer niet juist kan worden opgestart, opnieuw moet configureren.
Voorwaarden
Zorg dat u de installatie-cd of -dvd van Windows XP tot uw beschikking hebt.Voor meer informatie over het gebruik van de herstelconsole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
 • Als met deze methode Windows wordt hersteld en het Stop-foutbericht is opgelost, bent u klaar.
 • Als met deze methode Windows niet is hersteld of het Stop-foutbericht niet wordt opgelost, gaat u verder met methode 6.

Methode 6: De naam van de software of het stuurprogramma dat het probleem veroorzaakt wijzigen

Als u de computer in DOS of in de veilige modus kunt starten, gebruikt u deze methode als laatste redmiddel om te proberen om Windows te herstellen.
 • Als Windows zich op een FAT-partitie bevindt, start u de computer op via MS-DOS en wijzigt u de naam van de software die of het stuurprogramma dat het probleem veroorzaakt.
 • U kunt ook de veilige modus met een opdrachtprompt gebruiken om de computer op te starten en vervolgens de naam wijzigen van de software of het stuurprogramma dat het probleem veroorzaakt.

  Bezoek voor meer informatie over opstartopties in de veilige modus de Microsoft-website Help en ondersteuning en zie 'Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP.'
  • Als met deze methode Windows wordt hersteld en het Stop-foutbericht is opgelost, bent u klaar.
  • Als met deze methode Windows niet is hersteld of het Stop-foutbericht niet is opgelost, gaat u naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice:
Meer informatie
Als met de methoden in dit artikel het foutbericht 'Stop: 0x0000000A' nog niet is opgelost en u Windows uitvoert op hardware uit de lijst met compatibele hardware (HCL), leest u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
314103 Voorbereiding voordat u contact opneemt met Microsoft na weergave van een STOP-bericht op een blauw scherm
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Eigenschappen

Artikel-id: 314063 - Laatst bijgewerkt: 07/25/2013 11:56:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Feedback