Een algemene beschrijving van het delen van IRQ's in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Zie 252420 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.


Opmerking Dit artikel dient uitsluitend ter informatie. en bevat dan ook geen procedures voor het oplossen van problemen. Als u op zoek bent naar informatie voor het oplossen van problemen die niet in dit artikel worden vermeld, is het raadzaam nogmaals de Microsoft Knowledge Base te doorzoeken met behulp van de trefwoorden die voorkomen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
242450 De Microsoft Knowledge Base doorzoeken met behulp van trefwoorden
Samenvatting
Dit artikel bevat een algemene beschrijving van de manier waarop het delen van IRQ's (interrupt requests) wordt beheerd in Windows XP. In de beschrijving wordt uitgelegd waarom veel apparaten in een computer dezelfde IRQ lijken te gebruiken en waarom Windows XP geen functie bevat voor het opnieuw verdelen van de beschikbare bronnen.
Meer informatie
In Windows kunnen IRQ's worden gedeeld door PCI-apparaten (Peripheral Component Interconnect). Conform de Plug en Play-capaciteit die wordt gedefinieerd door de PCI-specificatie, worden adapters geconfigureerd door het BIOS van de computer. Vervolgens worden de adapters gecontroleerd door het besturingssysteem en worden ze zo nodig gewijzigd. PCI-apparaten delen meestal verschillende IRQ's, zeker in ACPI-computers (Advanced Configuration and Power Interface) waarop Windows ACPI-ondersteuning is ingeschakeld.

In Apparaatbeheer van Windows XP wordt mogelijk bij alle of sommige apparaten op het ACPI-moederbord aangegeven dat ze dezelfde IRQ (IRQ 9) gebruiken. (U kunt de lijst met bronnen weergeven door Bronnen op type of Bronnen op verbinding te kiezen in het menu Beeld.) Er is geen optie beschikbaar voor het wijzigen van de IRQ-instelling. Windows maakt gebruik van de ACPI-functies van het moederbord, inclusief het geavanceerd delen van PCI-bronnen. De PCI-bus gebruikt IRQ 9 voor IRQ-besturing. Met deze functie kunt u extra apparaten toevoegen zonder IRQ-conflicten.

Windows XP biedt niet dezelfde ondersteuning voor het herverdelen van de beschikbare bronnen als Microsoft Windows 98. Als PCI-bronnen zijn ingesteld, kunnen ze meestal niet meer worden gewijzigd. Als u een ongeldige IRQ of een ongeldig I/O-bereik instelt voor de bus waarop een apparaat is aangesloten, kan Windows XP dit niet corrigeren door de bron aan te passen die aan de betreffende bus is toegewezen.

Windows XP beschikt niet over deze functionaliteit vanwege de geboden ondersteuning van complexere hardwareschema's. Windows 98 hoeft geen ondersteuning te bieden voor IOAPIC's, meerdere PCI-hoofdbussen, systemen met meerdere processors en andere zeer complexe hardwareschema's. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze hardwareschema's, is herverdeling riskant en wordt de functie daarom niet ondersteund in Windows XP, behalve in zeer specifieke scenario's. PCI-apparaten moeten echter wel IRQ's kunnen delen. De mogelijkheid om IRQ's te delen heeft meestal geen invloed op de werking van hardware.

De Plug en Play-instellingen in het BIOS van de computer spelen doorgaans geen rol bij de manier waarop de hardware in Windows XP wordt beheerd. Desondanks adviseert Microsoft de Plug en Play-instelling op No of Disabled te zetten in het BIOS. Raadpleeg de computerdocumentatie of neem contact op met de computerfabrikant voor informatie over het weergeven of wijzigen van de BIOS-instellingen.

Het handmatig toewijzen van IRQ's aan PCI-sleuven in het BIOS van het systeem als een methode om problemen op te lossen, werkt op sommige niet-ACPI-systemen wanneer er een standaard-PC-HAL (Hardware Abstraction Layer) wordt gebruikt. Als ondersteuning voor ACPI is ingeschakeld, worden deze instellingen in Windows echter genegeerd door Plug en Play. Als u handmatig via het BIOS IRQ-adressen wilt toewijzen aan een apparaat op het ACPI-moederbord, moet u Windows eerst opnieuw installeren en ervoor zorgen dat Windows gebruikmaakt van een standaard-PC-HAL.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
299340 Een HAL (Hardware Abstraction Layer) forceren tijdens een upgrade of nieuwe installatie van Windows XP
Eigenschappen

Artikel-id: 314068 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:18:48 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbinfo kbplugplay KB314068
Feedback