Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Definitie van systeempartitie en opstartpartitie

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Zie 100525 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.
Samenvatting
Dit zijn de namen waarmee de partities worden aangeduid die respectievelijk de opstartbestanden en besturingssysteembestanden van Windows XP bevatten:
Systeempartitie
Opstartpartitie
In dit artikel worden deze partities beschreven.
Meer informatie

Systeempartitie

De systeempartitie verwijst naar het schijfvolume dat de hardwarespecifieke bestanden bevat die nodig zijn om Windows te starten (bijvoorbeeld Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com).

Opmerking Op dynamische schijven wordt deze partitie het systeemvolume genoemd.

Op computers met een Intel 186- en snellere processor (alleen de 'x86'-lijn) moet de systeempartitie een primaire partitie zijn die is gemarkeerd als actief. Bij deze lijn van Intel-computers is dit altijd station 0: het station dat het BIOS doorzoekt bij het starten van het besturingssysteem.

De systeempartitie kan dezelfde partitie zijn als de opstartpartitie, maar dat is niet noodzakelijk.

Opstartpartitie

De opstartpartitie is het schijfvolume met de bestanden van het Windows-besturingssysteem (standaard in de map WINDOWS) en de bijbehorende ondersteuningsbestanden (standaard in de map WINDOWS\System32).

Opmerking Op dynamische schijven wordt deze partitie het opstartvolume genoemd.

De opstartpartitie kan dezelfde partitie zijn als de systeempartitie, maar dat is niet noodzakelijk.

Er is altijd maar één systeempartitie, maar in een systeem met meerdere besturingssystemen is er één opstartpartitie per besturingssysteem.

Als u meer informatie wilt over schijfopslag in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314343 Verschillen tussen standaardopslag en dynamische opslag in Windows XP
prodnt
Eigenschappen

Artikel-id: 314470 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:24:00 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbhowto kbinfo kbenv kbother KB314470
Feedback