Lijst met programma's wijzigen die samen met Windows XP worden gestart

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de module Groepsbeleid kunt gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de lijst met programma's die automatisch worden gestart wanneer u zich aanmeldt bij een Microsoft Windows XP-computer.
Meer informatie
Windows XP heeft twee afzonderlijke beleidsregels voor het uitvoeren van programma's:
 • Programma's uitvoeren bij het opstarten

  -en-
 • Oudere programma's uitvoeren bij het opstarten

Beleidsregel voor het uitvoeren van programma's bij het opstarten

Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in de lijst met programma's die automatisch worden gestart wanneer u zich aanmeldt bij de computer:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ mmc in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik in het menu Bestand op Module toevoegen/verwijderen.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Klik onder Beschikbare zelfstandige modules op Groepsbeleid, klik op Toevoegen en klik op Voltooien.

  Opmerking Als u het beleid voor de lokale computer niet wilt wijzigen, klikt u op Bladeren om te zoeken naar het gewenste groepsbeleidobject. Geef desgevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op Voltooien wanneer u terugkeert naar het dialoogvenster Groepsbeleidobject selecteren.
 6. Klik op Sluiten en klik vervolgens in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen op OK.
 7. Vouw in het linkerdeelvenster van de module Groepsbeleid achtereenvolgens Beleid voor lokale computer, Computerconfiguratie en Beheersjablonen uit.
 8. Vouw het object Systeem uit, klik op het object Aanmelden en dubbelklik in het rechterdeelvenster op Deze programma's na gebruikersaanmelding starten.
 9. Klik op Ingeschakeld en klik op Weergeven.
 10. Klik op Toevoegen, typ de naam van het gewenste uitvoerbare programmabestand (.EXE) of het gewenste document en klik op OK. U moet het pad naar het bestand opgeven, tenzij het bestand zich in de map %Systemroot% bevindt.
 11. Herhaal stap 10 om nog meer items toe te voegen aan de lijst Uit te voeren items tijdens aanmelden.
 12. Klik tweemaal op OK.

  De items die u aan de lijst Uit te voeren items tijdens aanmelden toevoegt, worden de eerstvolgende keer dat u zich bij Windows of de computer aanmeldt, automatisch gestart. In de volgende registersleutel bevindt zich een lijst met deze items:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Beleidsregel voor het uitvoeren van oudere programma's bij het opstarten

In de volgende registersleutel vindt u een lijst met oudere programma's die zodanig zijn geconfigureerd dat ze worden gestart wanneer u zich aanmeldt bij de computer:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Veel programma's van andere fabrikanten dan Microsoft, zoals RealAudio, vallen in deze categorie.

U kunt deze lijst met oudere programma's die worden gestart bij aanmelding, in- of uitschakelen. U kunt de lijst niet rechtstreeks vanuit de module Groepsbeleid wijzigen. Als u items wilt toevoegen aan de lijst met programma's die automatisch worden gestart wanneer u zich aanmeldt bij de computer, raadpleegt u de sectie 'Beleidsregel voor het uitvoeren van programma's bij het opstarten' van dit artikel.

Ga als volgt te werk om op te geven of u de programma's in de lijst met oudere programma's die worden gestart bij aanmelding, wilt starten wanneer u zich aanmeldt bij de computer:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ mmc in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik in het menu Bestand op Module toevoegen/verwijderen.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Klik onder Beschikbare zelfstandige modules op Groepsbeleid, klik op Toevoegen en klik op Voltooien.

  Opmerking Als u het beleid voor de lokale computer niet wilt wijzigen, klikt u op Bladeren om te zoeken naar het gewenste groepsbeleidobject. Geef desgevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op Voltooien wanneer u terugkeert naar het dialoogvenster Groepsbeleidsobject selecteren.
 6. Klik op Sluiten en klik vervolgens in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen op OK.
 7. Vouw in het linkerdeelvenster van de module Groepsbeleid achtereenvolgens Beleid voor lokale computer, Computerconfiguratie en Beheersjablonen uit.
 8. Vouw het object Systeem uit, klik op het object Aanmelden en dubbelklik in het rechterdeelvenster op Oude lijst met uit te voeren programma's niet verwerken.
 9. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Klik op Niet geconfigureerd als u wilt dat oudere programma's bij het opstarten worden uitgevoerd.

   -of-
  • Klik op Ingeschakeld als u niet wilt dat oudere programma's bij het opstarten worden uitgevoerd.

   -of-
  • Klik op Uitgeschakeld als u wilt dat oudere programma's bij het opstarten worden uitgevoerd.
  Opmerking De oudere programma's die zodanig zijn geconfigureerd dat ze worden gestart wanneer u zich aanmeldt bij de computer, worden mogelijk ook vermeld in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Voer de stappen uit in de sectie 'Beleidsregel voor het uitvoeren van oudere programma's bij het opstarten' van dit artikel om aan te geven of u wilt dat de programma's in de lijst met eenmalig uit te voeren programma's worden gestart wanneer u zich aanmeldt bij de computer. Klik in stap 8 op De lijst met eenmalig uit te voeren programma's niet verwerken en schakel het beleid in of uit.
Opmerking Als u de wijzigingen die in dit artikel worden besproken, direct van kracht wilt laten worden, meldt u zich af en meldt u zich vervolgens opnieuw aan bij het systeem. Het snel naar een andere gebruiker overschakelen is niet voldoende (op een Windows XP-computer die niet langer lid is).

Voor meer informatie over de registersleutels Run en RunOnce klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
179365INFO: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce en Startup
314866Definitie van de Run-sleutels in het register van Windows XP
Voor meer informatie over de registersleutel RunOnce klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310593Beschrijving van de registersleutel RunOnceEx
Als u meer informatie wilt over het gebruik van de Groepsbeleid-editor in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307882Procedure: Beleid voor lokale computer in Windows XP beheren met de Groepsbeleid-editor
Als u meer informatie wilt over het gebruik van het hulpprogramma Msconfig voor het wijzigen van de opstartprogramma's in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310560Problemen oplossen met het hulpprogramma Msconfig van Windows XP
Opmerking Dit kan voor testdoeleinden ook worden gedaan via het tabblad Opstarten in Msconfig.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 314488 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:22:38 - Revisie: 1.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbappdev kbenv KB314488
Feedback