Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht wanneer u probeert te gebruiken straten & Trips: 'de registerinstellingen voor deze toepassing niet juist werden gekopieerd'

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:314590
Symptomen
Wanneer u Microsoft Streets probeert & Trips, wordt een foutbericht van de volgende strekking weer gegeven:
De registerinstellingen voor deze toepassing zijn niet correct gekopieerd. U kunt deze instellingen door setup opnieuw voor deze toepassing uitvoeren vanaf de locatie waar u het oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als de installatie is voltooid.
Oplossing
Dit probleem kunt oplossen, gaat u als volgt te werk in de volg orde waarin ze worden weer gegeven.

Methode 1: Uitvoeren als beheerder

Windows XP
 1. Rechter muis knop op deStraten & Tripspictogram en klik vervolgens opEigenschappen.
 2. Klik op deSnel koppelingtabblad en klik vervolgens opGeavanceerde.
 3. SelecteerMet andere referenties uitvoeren, en klik vervolgens opOKtwee keer.
 4. Dubbel klik op deStraten & Tripspictogram.
 5. In deUitvoeren alshet dialoog venster, klikt u opDe volgende gebruiker, en voert u de beheerders referenties voor de computer.
 6. Klik opOK.
 7. Probeer te starten straten & reizen. Als straten & reizen kan niet worden gestart, gaat u naar methode 2.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Rechter muis knop op deStraten & Tripspictogram en klik vervolgens opEigenschappen.
 2. Klik op deSnel koppelingtabblad en klik vervolgens opGeavanceerde.
 3. Selecteer deUitvoeren als beheerderselectie vakje.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd een beheerders wacht woord of om bevestiging, typt u het wacht woord of klikt u opDoorgaan.
AlsUitvoeren als beheerderniet beschikbaar is, volgt u deze stappen:
 1. Klik opStartKnop Start, typeStreets.exein deZoekopdracht startenhet vak en druk op ENTER.
 2. Rechter muis knop op het bestand Streets.exe en klik vervolgens opEigenschappen.

  OpmerkingAls meer dan één versie van het bestand is gevonden, bekijkt u deBeschrijvingom te bepalen welke versie is de versie die u wilt wijzigen.
 3. Klik op deCompatibiliteittabblad en selecteer vervolgens deDit programma als Administrator uitvoerenonder het selectie vakjeBevoegdheids niveau.

  OpmerkingAls u deze wijziging voor alle gebruikers van deze computer, schakelt hetInstellingen voor alle gebruikers selectie vakje weer gevenonderAlle gebruikersen daar de gewenste wijziging aanbrengen.
 4. Klik opOK.
 5. Probeer te starten straten & reizen. Als straten & reizen kan niet worden gestart, gaat u naar methode 2.

Methode 2: Een nieuwe gebruikersaccount maken

Windows XP
 1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typeNusrmgr. cpl, en klik vervolgens opOK.
 2. Op deGebruikersen klik opToevoegen, of klik opEen nieuwe account maken.
 3. Typ een naam voor uw gebruikersaccount, uw volledige naam en typ een beschrijving voor de account.
 4. Als de computer is ingesteld als onderdeel van een net werk domein, typ de domeinnaam en klik vervolgens opVolgende.

  OpmerkingAls de computer is ingesteld als een afzonderlijke computer zonder een net werk of in een peer-to-peer net werk, hoeft u geen domeinnaam opgeven.
 5. Typ een gebruikers wacht woord en typ het gebruikers wacht woord nogmaals ter bevestiging.

  BelangrijkWacht woorden zijn hoofdlettergevoelig. Voorbeeld worden: 'MijnWachtwoord' en ': 'MijnWachtwoord' behandeld als verschillende wacht woorden.
 6. Klik opVolgende.
 7. Selecteer het toegangs niveau voor uw gebruikersaccount en klik vervolgens opVoltooien.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Klik opStartKnop Start, klik opAlle programma's, typeaccountin deZoekopdracht startenhet vak en druk op ENTER.
 2. Klik opGebruikersaccounts beheren.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd een beheerders wacht woord of om bevestiging, typt u het wacht woord of klikt u opDoorgaan.
 3. Op deGebruikersen klik opToevoegen, of klik opEen nieuwe account maken.
 4. Typ een naam voor uw gebruikersaccount, uw volledige naam en typ een beschrijving voor de account.
 5. Als de computer is ingesteld als onderdeel van een net werk domein, typ de domeinnaam en klik vervolgens opVolgende.

  OpmerkingAls de computer is ingesteld als een afzonderlijke computer zonder een net werk of in een peer-to-peer net werk, hoeft u geen domeinnaam opgeven.
 6. Typ een gebruikers wacht woord en typ het gebruikers wacht woord nogmaals ter bevestiging.

  BelangrijkWacht woorden zijn hoofdlettergevoelig. Voorbeeld worden: 'MijnWachtwoord' en ': 'MijnWachtwoord' behandeld als verschillende wacht woorden.
 7. Klik opVolgende.
 8. Selecteer het toegangs niveau voor uw gebruikersaccount en klik vervolgens opVoltooien.
 9. Probeer te starten straten & reizen. Als straten & reizen kan niet worden gestart, gaat u naar methode 3.

Meer informatie

Als het probleem is opgelost door een nieuwe gebruikersaccount maken, zich afmelden bij de nieuwe gebruikersaccount en meld u uw normale gebruikersaccount om te zien of het probleem er verschijnt opnieuw. Als er nog steeds een probleem in uw normale gebruikersaccount, kunt u gebruik van deFIX Itknop in het volgende artikel om te herstellen van de standaard beveiligingsinstellingen op deze rekening. Controleer of het probleem hiermee is opgelost. Anders moet u de gegevens van de rekening waarop het probleem optreedt in de gebruikersaccount die u zojuist hebt gemaakt, zodat u het gebruiken kunt wanneer u de nieuwe gebruikersaccount verplaatsen.
313222Hoe herstel ik de beveiligingsinstellingen op de standaardinstellingen?

Voor meer informatie over het kopiëren van gegevens naar uw nieuwe gebruikersprofiel wanneer u Windows XP gebruikt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
811151Hoe gegevens van een beschadigd gebruikersprofiel kopiëren naar een nieuw profiel in Windows XP

Voor meer informatie over het kopiëren van gegevens naar uw nieuwe gebruikersprofiel wanneer u Windows Vista gebruikt, klikt u op het volgende onderwerp titel om het onderwerp weer gevenWindows Help en procedures:

Methode 3: Start de computer verwijderen en opnieuw straten & Trips

Stap 1: Verwijder het programma

Windows XP
 1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typeappwiz. cpl, en klik vervolgens opOK.
 2. In deGeïnstalleerde programma'sweer geven, klikt u opMicrosoft Streets & Trips 2008.
 3. Klik opVerwijderen.
 4. Volg de instructies voor het verwijderen van het product.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Klik opStartde knop Start, typeprogramma's en onderdelenin deZoekopdracht startenhet vak en druk op ENTER.
 2. Klik in de lijst met programma's opMicrosoft Streets & Trips 2008, en klik vervolgens opInstallatie ongedaan maken.
 3. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat u het programma wilt verwijderen, klikt u opJa.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd een beheerders wacht woord of om bevestiging, typt u het wacht woord of klikt u opToestaan.
 4. Volg de instructies voor het verwijderen van het product.

Stap 2: De "Straten en Trips" map verwijderen

 1. In Windows Verkenner. Ga naar de volgende map:
  C:\Program Files\Streets en reizen
 2. RechterStreets and Trips, en klik vervolgens opVerwijderen.
 3. Klik opJaalle bestanden verwijderen.

Stap 3: De computer opstarten met de procedure "schoon"

Wanneer u Microsoft Windows start, meestal zijn er verschillende programma's die automatisch worden gestart en die op de achtergrond worden uitgevoerd. Deze programma's kunnen problemen met Streets and Trips. Tot deze programma's behoren anti virus- en systeem hulp programma's. Wanneer u een schone start uitvoert, voorkomt u dat deze programma's automatisch worden gestart. U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om deze procedure te voltooien. Als uw computer is verbonden met een net werk, kunnen net werk beleidsinstellingen u verhinderen deze procedure te voltooien.

Voor meer informatie over hoe u een schone start van Windows XP en Windows Vista, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
331796Het uitvoeren van een procedure voor schoon opstarten om te voorkomen dat achtergrond programma's een spel of een programma dat u momenteel gebruikt hinderen

Stap 4: De map Temp in Windows uitschakelen

Ga als volgt te werk om de tijdelijke map van Windows leeg:

OpmerkingDe tijdelijke map bevindt zich in elke specifieke gebruikersmap. Bijvoorbeeld het pad naar de tijdelijke map lijkt op Settings ' C:\Documents en \gebruikersnaam\Local Settings\Temp."

Windows XP
 1. Klik opStart, klik opUitvoeren, type% temp %, en klik vervolgens opOK. Hiermee opent u de map Temp.
 2. Op deBewerkenmenu, klikt u opAlles selecteren.
 3. Op deBestandmenu, klikt u opVerwijderen.
 4. Klik opJaWanneer u het volgende bericht:
  Weet u zeker dat u deze items naar de Prullenbak te verzenden?
 5. Probeer te starten straten & reizen.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Klik opStartde knop Start, type% temp %in deZoekopdracht startenhet vak en druk op ENTER. Hiermee opent u de map Temp.
 2. Op deBewerkenmenu, klikt u opAlles selecteren.
 3. Op deBestandmenu, klikt u opVerwijderen.
 4. Klik opJaWanneer u het volgende bericht:
  Weet u zeker dat u deze items naar de Prullenbak te verzenden?
 5. Probeer te starten straten & reizen.
Stap 5: Streets & reizen in een nieuwe map installeren
 1. Plaats de schijf in het DVD-station.
 2. Klik opVolgendetwee keer.
 3. In deInstallerenhet standaard pad wijzigen door de mapnaam van de te wijzigen, en klik opVolgende.

  Als het oorspronkelijke pad is bijvoorbeeld: "C:\Program Files\Microsoft straten & Trips," Wijzig het pad "C:\Program files\microsoft Streets and Trips."
 4. Selecteer het installatietype, klikt u opVolgende, en klik vervolgens opInstalleren.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 314590 - Laatst bijgewerkt: 09/29/2011 10:38:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2010, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2008, Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time, Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator

 • kberrmsg kbprb kbmt KB314590 KbMtnl
Feedback