Hotfix-combinatiepakket 3146716 voor het .NET Framework 4.6 en 4.6.1 in Windows

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3146716
Dit artikel beschreven hotfix-combinatiepakket 3146716, die beschikbaar is voor het Microsoft .NET Framework 4.6 en 4.6.1. Zie voor meer informatie over de problemen die worden opgelost met het hotfixpakket de Problemen die worden opgelost met dit hotfix-combinatiepakket sectie.
Oplossing
De volgende bestanden kunnen worden gedownload vanaf het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenDe (x86 en x64) nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gescand. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

Opmerking Om te controleren of de update-versie van hotfix, kunt u de waarde van het trefwoord Release om te bepalen van de geïnstalleerde versie controleren. Als u voorwaarts compatibel is, kunt u controleren voor een waarde die groter is dan of gelijk aan de waarde die wordt vermeld in de volgende tabel.

Versie van hotfix-combinatiepakket De waarde van de DWORD-release
Hotfix-combinatiepakket 3146711 voor .NET Framework 4.6 en hoger 394294
Zie voor meer informatie over het bepalen van de versies van .NET Framework Procedure: bepalen welke versies van .NET Framework zijn geïnstalleerd..
Meer informatie

Vereisten

Deze hotfix moet u de .NET Framework 4.6 of 4.6.1 geïnstalleerd hebben.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix als de bestanden waarin dit probleem optreedt worden gebruikt. Wij raden aan dat u alle .NET Framework-toepassingen sluiten voordat u deze hotfix toepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Met dit hotfixpakket wordt een eerder uitgebrachte hotfix-pakket niet vervangen.


Problemen die worden opgelost met dit hotfix-combinatiepakket

CLR JIT-probleem

C#-structuren worden doorgegeven door de referentie, niet door de waarde, wanneer de code wordt uitgevoerd op een computer die met het .NET Framework 4.6 geïnstalleerd en die gebruikmaakt van de compiler RyuJIT. Een symptoom van deze fout is dat de code staat voor de gegevens in een collectie in de verkeerde volgorde (tijd-serie). Deze wijziging ten opzichte van eerdere versies van .NET Framework activeert onverwacht gedrag wanneer clients tijdreeks gegevens uit de historian gegevens ophaalt.

Dit probleem treedt op omdat de vlag lvAddrExposed ontbreekt voor de tmp-variabelen die als argumenten worden door ref fungeren. Dit op zijn beurt beschadigd door de fase van de prop gekopieerd.

CLR-probleem

Een probleem in het CLR-type lader mogelijk een impasse te starten terwijl algemene typen worden hersteld vanaf de oorspronkelijke afbeeldingen. Dit veroorzaakt een storing in de opdracht createpdb ngen . Deze hotfix lost dit probleem.

Windows Forms-probleem

De gebruikersinterface van Windows Forms PrintPreviewDialog wordt erg traag geïnitialiseerd wanneer de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Een netwerkprinter wordt gebruikt.
  • Gebruikersvoorkeuren voor deze printer, zoals de duplex-instellingen zijn gewijzigd.
Optimalisatie van prestaties is toegevoegd aan dit scenario. Als u pagina-instellingen voor een bepaalde pagina niet worden gewijzigd, instellingen van de printer niet opnieuw toegepast (via naar de printer spooler) voor deze pagina. Als de toepassing de printerinstellingen met behulp van wijzigt de QueryPageSettings gebeurtenis-handler afdrukvoorbeeld geavanceerde prestaties voor de desbetreffende pagina's niet verbeterd zelfs als de opt-in -vlag is ingesteld.

Om gebruik te maken van deze optimalisatie, moet de volgende registersleutel worden toegevoegd aan het bestand app.config, afhankelijk van uw versie van .NET Framework.

.NET framework 4.5.2:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration>   < appSettings >       < add key="OptimizePrintPreview" value="true" />   < /appSettings ></configuration>
.NET framework 4.6 of hoger:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration> < runtime>   < AppContextSwitchOverrides value = "Switch.System.Drawing.Printing.OptimizePrintPreview=true" /> < /runtime></configuration>
Als een toepassing wordt uitgevoerd op elke versie van .NET Framework, kunt u beide schakelopties gebruiken in hetzelfde bestand.

Opt-out, verwijder de schakeloptie of de waarden ingesteld op false.

ClickOnce probleem

ClickOnce is bijgewerkt ter ondersteuning van TLS 1.1 en 1.2. ClickOnce detecteert automatisch welke TLS-protocol is vereist tijdens runtime. Er zijn geen extra stappen vereist in ClickOnce deze functionaliteit in te schakelen.

Opmerking ClickOnce blijft TLS 1.0 ondersteunen voor de nabije toekomst, ook al dit is niet langer beschouwd als PCI-compatibele.​

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 3146716 - Laatst bijgewerkt: 04/14/2016 13:22:00 - Revisie: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB3146716 KbMtnl
Feedback