Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Syntaxis en opties voor het diagnostisch hulpprogramma Ipconfig voor netwerkverbindingen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het hulpprogramma Ipconfig uitvoert en welke opties u kunt gebruiken.

Ipconfig.exe is opgenomen in Windows XP. Dit hulpprogramma verstrekt diagnostische informatie over TCP/IP-netwerkconfiguratie. Ipconfig accepteert bovendien diverse DHCP-opdrachten (Dynamic Host Configuration Protocol), waarmee een systeem een TCP/IP-netwerkconfiguratie kan bijwerken of weergeven.
Meer informatie
Als u het hulpprogramma Ipconfig.exe wilt uitvoeren, typt u ipconfig bij de opdrachtprompt, eventueel gevolgd door opties.

Syntaxis
ipconfig [/? | /all | /renew adapter | /release adapter | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter classid
In de naam van de adapterverbinding mag u jokertekens (* en ?) gebruiken.

Opties
  /?       Geeft dit helpbericht weer.  /all      Geeft volledige configuratiegegevens weer.  /release    Geeft het IP-adres voor de opgegeven adapter vrij.  /renew     Vernieuwt het IP-adres voor de opgegeven adapter.  /flushdns   Maakt de DNS-omzettingscache leeg.  /registerdns  Vernieuwt alle DHCP-leases en registreert DNS-namen opnieuw.  /displaydns  Geeft de inhoud van de DNS-omzettingscache weer.  /showclassid  Geeft alle DHCP ClassId's weer die voor de opgegeven adapter zijn toegestaan.  /setclassid  Wijzigt de DHCP ClassId.				
Met de standaardopdracht (zonder parameters) worden alleen het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway weergegeven voor elke adapter die aan TCP/IP is gekoppeld.

Voor /all geeft Ipconfig alle huidige TCP/IP-configuratiewaarden weer, inclusief IP-adres, subnetmasker, standaardgateway en WINS- (Windows Internet Naming Service) en DNS-configuratie.

Voor /release en /renew zonder adapternaam worden de vrijgegeven IP-adressen voor alle adapters die aan TCP/IP zijn gekoppeld, opnieuw vrijgegeven of vernieuwd.

Voor /setclassid zonder opgave van ClassId wordt de ClassId verwijderd.

Voorbeelden
  ipconfig          Informatie tonen.  ipconfig /all       Gedetailleerde informatie tonen.  ipconfig /renew      Alle adapters vernieuwen.  ipconfig /renew EL*    Alle verbindingen vernieuwen waarvan de naam begint met EL.  ipconfig /release *Con*  Alle overeenstemmende verbindingen vrijgeven, bijvoorbeeld 'Local Area Connection 1' of 'Local Area Connection2'.                   				
De opties /release en /renew kunnen alleen worden gebruikt als het systeem is geconfigureerd met DHCP.
IP
Eigenschappen

Artikel-id: 314850 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:25:25 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork KB314850
Feedback