Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beperkte OEM-stuurprogrammaondersteuning is beschikbaar met F6 tijdens de installatie van Windows XP en Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Wanneer u Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003 installeert op een nieuwe computer of een computer die gebruikmaakt van de nieuwste technologie voor SCSI- of IDE-controllers, moet u wellicht een OEM-apparaatstuurprogramma gebruiken ter ondersteuning van bijvoorbeeld een nieuwe controller voor massaopslag, voordat u kunt verdergaan met de installatie. Dit zijn de symptomen die erop duiden dat u een OEM-apparaatstuurprogramma moet installeren:
  • De computer wordt steeds opnieuw opgestart en start de GUI-installatie nooit nadat de tekstmodus van Setup is voltooid.
  • Het Setup-programma stopt en er wordt een foutbericht weergegeven als het Setup-programma de controller niet goed kan vaststellen.
  • Het volgende foutbericht wordt weergegeven als u opstart vanaf een installatiediskette of -cd-rom:
    Setup kan geen vasteschijfstations in uw computer vinden
    Als u een upgrade uitvoert met behulp van het bestand Winnt32.exe, of als u een nieuwe installatie uitvoert met behulp van het bestand Winnt.exe, wordt de volgende Stop-fout weergegeven:
    Stop 0x0000007B Inaccessible_boot_device
Dit probleem kan ook optreden nadat u de firmware of het BIOS hebt bijgewerkt van een ondersteunde SCSI-controller als de update leidt tot incompatibiliteit met het SCSI-stuurprogramma dat bij Windows wordt geleverd.
Meer informatie
Tijdens de tekstmodusfase van het installatieproces vindt een kleine onderbreking plaats en wordt u gevraagd om op F6 te drukken. Deze optie wordt op de statusregel weergegeven. U hebt de mogelijkheid om een OEM-stuurprogramma voor een massaopslagcontroller te gebruiken. De optie F6 wordt louter geboden als een mogelijkheid om OEM-stuurprogramma's te installeren voor massaopslagcontrollers. Dit is vereist om de installatie van het besturingssysteem naderhand te kunnen voortzetten. Microsoft biedt geen ondersteuning voor het gebruik van F6 voor het installeren van stuurprogramma's die niet zijn bedoeld voor massaopslagcontrollers.

Opmerking Stuurprogramma's voor massaopslagcontrollers kunnen alleen van diskette worden geladen met behulp van de toets F6. U kunt de toets F6 niet gebruiken voor het laden van stuurprogramma's die zich op USB-flashstations, vaste USB-schijven of andere externe opslagapparatuur bevinden.

Het gebruik van een OEM-stuurprogramma is beperkt tot het installeren van een stuurprogramma dat niet door Windows wordt ondersteund of dat niet overeenkomt met een stuurprogramma dat deel uitmaakt van Windows. Als u een nieuwere versie gebruikt van een OEM-stuurprogramma en dit nieuwe OEM-stuurprogramma dezelfde naam of dezelfde Plug en Play-id heeft als een stuurprogramma dat deel uitmaakt van Windows, wordt het nieuwe OEM-stuurprogramma door Setup genegeerd en wordt het stuurprogramma gebruikt dat deel uitmaakt van Windows. Daarom wordt het in de sectie 'Samenvatting' vermelde foutbericht weergegeven.

Als u op F6 drukt wanneer u hierom wordt gevraagd, wordt u in een venster weergegeven gevraagd om het juiste stuurprogramma aan te leveren op diskette en de diskette in het station te plaatsen om het stuurprogramma te laden.

Opstartdiskettes van Windows XP Setup kunnen alleen worden gedownload van de website van Microsoft. De Setup-opstartdiskettes zijn op deze manier beschikbaar zodat u het Setup-programma kunt uitvoeren op computers die niet vanaf cd kunnen worden opgestart. Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Setup-opstartdiskettes, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310994Opstartdiskettes van Windows XP Setup downloaden
Als u een bijgewerkt OEM-stuurprogramma nodig hebt ter ondersteuning van een bestaande controller waarvoor Windows ondersteuning biedt, maar die niet tijdens Setup wordt vastgesteld, moet u het Windows-stuurprogramma voor de controller vervangen door het nieuwe OEM-stuurprogramma. U vindt het Windows-stuurprogramma voor de controller op een van de zes opstartdiskettes van Windows Setup of in de tijdelijke installatiemap ($WIN_NT$.~BT). Als u het stuurprogramma vervangt, kan Windows het bijgewerkte OEM-stuurprogramma gebruiken tijdens Setup in tekstmodus, maar u moet hetzelfde bijgewerkte EOM-stuurprogramma kopiëren naar de map System32\Drivers van de definitieve Windows-installatie voordat de installatie kan verdergaan met Setup in grafische modus.

Houd er rekening mee dat als u de partitie met het bestandssysteem NTFS formatteert tijdens Setup, u het nieuwere OEM-stuurprogramma niet kunt kopiëren naar de map System32\Drivers nadat Setup in tekstmodus is voltooid. Dit komt doordat het Setup-programma van Windows de partitie als NTFS formatteert voordat bestanden worden gekopieerd. U kunt deze beperking omzeilen door Windows te installeren in een FAT-partitie (File Allocation Table) die kleiner is dan 2 GB of in een FAT32-partitie die kleiner is dan 32 GB. Hierdoor kunt u toegang krijgen met behulp van een opstartdiskette van Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME). Nadat Windows is geïnstalleerd, kunt u de volgende opdracht gebruiken om de FAT- of FAT32-partitie te converteren naar NTFS:
convert c: /fs:ntfs
Eigenschappen

Artikel-id: 314859 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:17:00 - Revisie: 4.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

  • kberrmsg kbinfo kbhardware kbsetup KB314859
Feedback
tml>tml>>