Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De opdracht regel opties voor het Microsoft Windows Installer programma Msiexec. exe

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:314881
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Zie voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel:227091.
Samenvatting
In dit artikel worden de opdracht regel opties voor het hulp programma Windows Installer, Msiexec. exe. Msiexec. exe is een programma dat pakketten worden geïnterpreteerd en producten worden geïnstalleerd.
Meer informatie
Dit zijn de opdracht regel opties die beschikbaar voor msiexec. exe zijn. U kunt het programma Msiexec. exe niet uitvoeren zonder minstens één optie.
  Option Parameters                Description  ------------------------------------------------------------------------  /i   Package|ProductCode           Installs or configures                          a product.  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product.                           p - Reinstalls a                          product only if a                           file is missing.                          o - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or if an                           older version of a file                          is installed.                          e - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or an equal                           or older version of a                           file is installed.                          d - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or a                           different version of                          a file is installed.                                                    c - Reinstalls a                          product if a file                           is missing or if the                           stored checksum value                           does not match the                           calculated value.                          a - Forces all files to                          be reinstalled.                          u - Rewrites all                          required user-                          specific registry                           entries.                          m - Rewrites all                           required                          computer-specific                           registry entries.                          s - Overwrites all                           existing shortcuts.                          v - Runs from the                           source file and re-                           caches the local                           package.  /a   Package                 Administrative                          installation option.                          Installs a product on                           the network.  /x   Package|ProductCode           Uninstalls a product.  /j   [u|m]Package               Advertises a product.      or [u|m]Package /t Transform Li     The property values      or[u|m]Package /g LanguageID       used on the command                          line are ignored.                          u - Advertises a                          product to the                          current user.                           m - Advertises a                          product to all users.                           g - Language ID.                          t - Applies a transform                          list to an advertised                          package.  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log                           file path and                          indicates the flags                           to be logged.                          i - Status messages.                          w - Non-fatal warnings.                          e - All error messages.                          a - Startup of actions.                          r - Action-specific                          records                          u - User requests.                          c - Initial User                          Interface (UI)                           parameters                          m - Out-of-memory.                           p - Terminal                          properties.                          v - Verbose output.                          + - Appends to the                          existing file.                                ! - Clears each line in                          the log file.                          "*" - Wildcard.                          Logs all information,                          but the use of the v                          option is not included.                          To include the v                          option, type "/l*v."  /p   Patch/Package              Applies a patch. To                           apply a patch to an                           installed Administrator                          image, type the                           following options:                          /p [PatchPackage]                          /a [Package]  /q   n|b|r|f                 Sets the UI level.                          q , qn - No UI.                          qb - Basic UI.                          qr - Reduced UI. A                          modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qf - Full UI. A                           modal dialog box is                           displayed at the end                          of the installation.                          qn+ - No UI. However,                           a modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qb+ - Basic UI. A modal                          dialog box is displayed                          at the end of the                           installation. If you                           cancel the instal-                          lation, a modal dialog                          box is not displayed.                          qb- - Basic UI with no                          modal dialog boxes.                           The "/qb+-" switch                          is not a supported UI                           level.  /y   module                  Calls the system                          Application Program-                           ming Interface (API)                           DllRegisterServer,                          which registers                          modules that are                          typed on the command                           line (for example,                          "msiexec /y                          my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be added by using                           the registry tables of                           the .msi file.  /z   module                  Calls the system API                           DllUnRegisterServer,                          to unregister modules                           that are typed on the                          command line (for                           example, "msiexec /z                           my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be removed by                          using the registry                           tables of the .msi                          file.
Zie het onderwerp "opdrachtregelopties" in de Help van Windows Installer of Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie en voorbeelden:

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 314881 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:26:31 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB314881 KbMtnl
Feedback