Maximum aantal binnenkomende verbindingen in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Zie 122920 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.
Symptomen
Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u vanaf een computer met Windows XP of Windows 2000 verbinding probeert te maken met een andere computer met Windows XP:
Er kunnen op dit moment niet meer verbindingen worden gemaakt met deze externe computer omdat het maximum aantal verbindingen voor de computer al is bereikt.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als de computer het maximum aantal binnenkomende verbindingen die de computer kan hosten bereikt heeft.

Wanneer de Windows 2000-client een null-sessieverbinding tot stand heeft gebracht, rekent de Windows XP-server deze verbinding als één sessie. Dit betekent dat de computer de foutberichten retourneert die worden vermeld in de sectie 'Symptomen', zelfs als de computerverbindingen korter zijn dan de sessielimiet.

Opmerking Voor Windows XP Professional is tien het maximum aantal andere computers dat tegelijkertijd via het netwerk mag zijn verbonden. Deze limiet heeft betrekking op alle transporten en protocollen met gedeelde bron. Voor Windows XP Home Edition is vijf het maximum aantal andere computers dat tegelijkertijd via het netwerk mag zijn verbonden. Deze limiet betreft het aantal gelijktijdige sessies van andere computers die het systeem mag hosten. De limiet is niet van toepassing op het gebruik van beheerprogramma's die vanaf een externe computer zijn verbonden.
Meer informatie
De verbinding van een sessie van een bestand, een afdruk, een named pipe of een mail slot die niet actief is, wordt automatisch verbroken nadat de AutoDisconnect-tijd is verstreken. De AutoDisconnect-tijd is standaard ingesteld op 15 minuten. Wanneer een sessie wordt onderbroken, is er een van de tien verbindingen beschikbaar zodat een andere gebruiker een verbinding kan maken met het Windows XP-systeem. Het verlagen van de AutoDisconnect-tijd kan daarom van pas komen bij het verhelpen van bepaalde problemen die gebruikers kunnen ondervinden met de limiet van tien of vijf verbindingen van een systeem dat niet echt veel wordt gebruikt voor serverdoeleinden.

U kunt de AutoDisconnect-tijd instellen door de volgende opdracht vanaf een opdrachtprompt uit te voeren:
net config server /autodisconnect:tijd_vóór_autodisconnect
Geef de tijd op in minuten.

Opmerking De Windows Server-service stelt zich zelf in. De configuratieparameters van de server worden meestal automatisch geconfigureerd (berekend en ingesteld) telkens wanneer u Windows XP start. Als u de opdracht net config server gelijktijdig uitvoert met de opties /autodisconnect, /servcomment of /hidden, worden de huidige waarden van de automatisch ingestelde parameters weergegeven en naar het register geschreven. Nadat deze parameters in het register zijn geschreven, kunt u de Server-service niet afstemmen in het onderdeel Netwerk van het Configuratiescherm. Als u een van de Server-service-instellingen wijzigt, kan Windows XP de Server-service voor uw nieuwe configuratie niet meer automatisch afstemmen. Voer de wijziging uit met behulp van de Register-editor in plaats vanaf een opdrachtregel of vanuit het Configuratiescherm, om te voorkomen dat de Server-service zijn automatische afstelcapaciteit verliest.
Alle verbindingen met een logisch station en een logische printer en alle transportverbindingen van een afzonderlijke computer samen worden beschouwd als één sessie. Deze verbindingen tellen daarom maar als één sessie van de limiet van tien verbindingen. Als de gebruiker bijvoorbeeld twee verbindingen met logische stations maakt, twee Windows Sockets tot stand brengt en één verbinding maakt met een logische printer met een Windows XP-systeem, maakt dit één sessie uit. Er zal dus maar één verbinding minder kunnen worden gemaakt met het Windows XP-systeem, ook al zijn er drie logische verbindingen tot stand gebracht.

De enige manier waarop systeem A meerdere sessies naar een ander systeem, systeem Z, kan hebben, is als systeem A services uitvoert die logische verbindingen naar systeem Z maken. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld is aangemeld bij systeem A als gast en er wordt een service uitgevoerd op systeem A onder gebruikersaccount 1, en zowel de gebruiker als de service (alsmede gebruiker1) brengen verbindingen tot stand met systeem Z, dan worden er twee sessies tot stand gebracht. Elke aanmeldingssessie die gebruiktmaakt van de Server-service wordt afgetrokken van de verbindingslimiet.

Per ontwikkeling: De verbindingslimiet verwijst naar het aantal redirector-verbindingen en wordt ingesteld voor alle bestand-, afdruk-, named pipe- of mail slot-sessies. De TCP-verbindingslimiet is niet ingesteld, maar mag mogelijk wettelijk gezien niet meer dan 10 clients toelaten.

Voor meer informatie over het maximum aantal inkomende verbindingen in Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
122920Maximum aantal binnenkomende verbindingen in Windows
Max
Eigenschappen

Artikel-id: 314882 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:26:36 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbprb KB314882
Feedback