Er ontbreken gegevens of programma-instellingen nadat u een upgrade naar Windows XP hebt uitgevoerd

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Tijdens het uitvoeren van een upgrade naar Windows XP reageert Setup niet meer (loopt vast) of treedt er een fout op wanneer de instellingen worden voltooid. In Taakbeheer lijkt het alsof Svchost.exe niet meer reageert. Wanneer Windows wordt gestart, ontbreken er gegevens of hebt u geen toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in uw gebruikersprofielmap. Het kan hier gaan om snelkoppelingen in het menu Start, items in de map Opstarten, items in de map Bureaublad, e-mailberichten of documenten, afbeeldingen of muziekbestanden in de map Mijn documenten.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als er vóór de upgrade naar Windows XP bestanden waren opgeslagen in een mapstructuur die groter was dan MAX_PATH (256 tekens).
Oplossing
Selecteer in Setup de optie Ja, de bijgewerkte bestanden van Setup downloaden (aanbevolen) in het dialoogvenster Bijgewerkte installatiebestanden downloaden. Nadat Setup is voltooid, moet u wellicht bestanden (of mappen) hernoemen waartoe u geen toegang hebt omdat de mapstructuur groter is dan MAX_PATH (256 tekens).

U kunt dit probleem voorkomen door SHIFT+F10 in te drukken en User~tmp.@01 met XCOPY naar een veilige locatie te kopiëren voordat u de computer opnieuw opstart. Voer vervolgens Setup verder uit.

Nadat Setup is voltooid, kunt u proberen de ontbrekende gegevensbestanden terug te vinden door het eerste gedeelte van de bestandsnaam op te geven. Gegevensbestanden die waren opgeslagen in een lang pad hebben mogelijk afgekapte bestandsnamen of geen bestandsnaamextensies. Het document 'Prognose verkopen maart.doc' is bijvoorbeeld ingekort tot Prognose verkopen m (zonder extensie).

Als u de ontbrekende gegevensbestanden met afgekapte bestandsnamen niet kunt vinden, moet u ze terugzetten met een reservekopie.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
maximum path limitation too long
Eigenschappen

Artikel-id: 314931 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 19:30:34 - Revisie: 3.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbprb kbsetup KB314931
Feedback