Procedure: Gebruikers dwingen programma's af te sluiten en zich af te melden na een periode zonder activiteit in Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL314999
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u automatisch programma's afsluit die door een gebruiker zijn geactiveerd en hoe u de gebruiker afmeldt van een werkstation na een gegeven periode zonder activiteit.

Werkstations waarop gebruikers aangemeld blijven, kunnen een beveiligingsrisico vormen voor een organisatie. In veel netwerken kunnen gebruikers gedurende onbepaalde tijd programma's actief laten en aangemeld blijven. De Microsoft Windows 2000 Resource Kit bevat het hulpprogramma Winexit.scr waarmee u automatisch door gebruikers geactiveerde programma's kunt afsluiten en gebruikers kunt afmelden van het werkstation.

Terug naar begin

De schermbeveiliging Winexit.scr configureren

  1. Ga vanuit Windows Verkenner naar het bestand Winexit.scr in de map Windows 2000 Resource Kit op de vaste schijf.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Winexit.scr en klik op Installeren.
  3. Het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm wordt geopend met het tabblad Schermbeveiliging. De vermelding Logoff Screen Saver wordt automatisch ingeschakeld. Klik op Instellingen.
  4. Schakel het selectievakjeForce application terminationin om programma's geforceerd af te sluiten
  5. Typ in het vakCountdown fornsecondshet aantal seconden dat het afmeldingsvenster moet worden weergegeven voordat de gebruiker wordt afgemeld.
  6. Typ in het vak Logoff Message het bericht dat tijdens het aftellen van de afmelding wordt weergegeven. Klik op OK.
  7. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm op Voorbeeld.
  8. Het dialoogvenster Auto Logoff wordt weergegeven. Hierin worden het afmeldingsbericht en de timer voor het aftellen weergegeven. Klik op Annuleren.
  9. Klik op OK.
Terug naar begin

Probleemoplossing

Met de optieForce application terminationworden programma's afgesloten, ook als deze niet-opgeslagen gegevens bevatten. Als u deze optie niet inschakelt, worden programma's met niet-opgeslagen gegevens niet afgesloten en wordt de gebruiker niet afgemeld. Het is raadzaam uw bedrijfsbeleid zodanig in te stellen dat documenten van gebruikers automatisch worden opgeslagen als u de optieForce application terminationgebruikt.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 314999 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:27:29 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB314999
Feedback