Foutbericht 'HTTP-fout 404 - Het bestand of de map kan niet worden gevonden' als u dynamische inhoud aanvraagt met IIS 6.0

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u dynamische inhoud aanvraagt, zoals een ASP-pagina (Active Server Pages), een ASP.NET-pagina, een ISAPI-toepassing (Internet Services API) of een CGI-toepassing (Common Gateway Interface) op een Microsoft Windows Server 2003-server waarop Internet Information Services (IIS) 6.0 wordt uitgevoerd, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Foutbericht 1
HTTP-fout 404 - Bestand niet gevonden
Foutbericht 2
HTTP-fout 404 - Bestand of directory niet gevonden.
Oorzaak
Standaard levert IIS, als dit is geïnstalleerd op een willekeurige versie van Windows Server, alleen statische inhoud (HTML).
Oplossing
Waarschuwing Schakel dynamische inhoud alleen in als u deze werkelijk wilt gebruiken. Standaard wordt dynamische inhoud uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld door IIS.

Als IIS dynamische inhoud moet kunnen leveren, moet de beheerder deze inhoud ontgrendelen in het knooppunt Webservice-extensies in IIS Manager. Hiertoe moet de beheerder een reeds bestaande webservice-extensie inschakelen of een nieuwe webservice-extensie toevoegen.

Een reeds bestaande webservice-extensie inschakelen in IIS 6.0

Voer de volgende stappen uit om IIS in staat te stellen inhoud te leveren waarvoor een specifieke ISAPI- of CGI-extensie is vereist die reeds voorkomt in de lijst met webservice-extensies:
 1. Open IIS Manager, vouw het knooppunt van de hoofdserver uit (dit is het knooppunt Servernaam) en selecteer vervolgens het knooppunt Webservice-extensies.
 2. Klik in het rechterdeelvenster van IIS Manager met de rechtermuisknop op de extensie die u wilt inschakelen. In dit voorbeeld is dat Active Server Pages.
 3. Schakel het selectievakje Toestaan in.
Een nieuwe webservice-extensie toevoegen in IIS 6.0

Voer de volgende stappen uit om IIS in staat te stellen inhoud te leveren waarvoor een specifieke ISAPI- of CGI-extensie is vereist die nog niet voorkomt in de lijst met webservice-extensies:
 1. Open IIS Manager, vouw het knooppunt van de hoofdserver uit en selecteer vervolgens het knooppunt Webservice-extensies.
 2. Klik in het rechterdeelvenster van IIS Manager op Een nieuwe webservice-extensie toevoegen onder Taken.
 3. Typ een beschrijvende naam voor de extensie die u wilt toevoegen in het vak Extensienaam (bijvoorbeeld FrontPage-serverextensies).
 4. Klik in het vak Vereiste bestanden op Toevoegen en selecteer vervolgens het pad en de naam van het bestand dat aanvragen voor de specifieke extensie zal afhandelen. Klik op OK nadat u het pad en de bestandsnaam hebt geselecteerd.
 5. Als de extensie onmiddellijk moet worden ingeschakeld, schakelt u het selectievakje Status van extensie instellen op Toegestaan in.
 6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
Aanvullende stappen voor CGI-toepassingen (Common Gateway Interface)

Voor CGI-toepassingen moet u tevens de volgende stappen uitvoeren:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Standaardwebsite of op de gewenste website en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Basismap en klik op Scripts en uitvoerbare bestanden in de lijst Machtigingen tot uitvoeren.
 3. Controleer of de groep Iedereen over de volgende machtigingen voor het NTFS-bestandssysteem beschikt voor de map C:\InetPub\wwwroot of voor de map met de webinhoud voor de gewenste site:
  • Lezen & uitvoeren
  • Mapinhoud weergeven
  • Lezen
 4. Klik met de rechtermuisknop op Standaardwebsite of op de gewenste website en klik vervolgens op Eigenschappen.
 5. Controleer of op het tabblad BasismapDefaultAppPool is ingeschakeld in het vak Groep van toepassingen. Als een andere groep van toepassingen is geselecteerd, voert u de volgende stappen uit in IIS Manager:
  1. Vouw Groepen van toepassingen uit, klik met de rechtermuisknop op de gewenste groep van toepassingen en klik op Eigenschappen.
  2. Controleer op het tabblad Identiteit of aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   • De account Netwerkservice is geselecteerd.
   • De geselecteerde account is lid van de groep IIS_WPG.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Referenties
Voor meer informatie over webservice-extensies zoekt u naar 'Enabling and Disabling Dynamic Content' in de Help-documentatie bij IIS 6.0.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
332124ASP.NET wordt niet automatisch geïnstalleerd op Windows Server 2003
IIS6 web service extensions asp asp.net aspx asmx dynamic content security IIS kbappsvc kbiis600 cgi isapi http 404 file directory not found error
Eigenschappen

Artikel-id: 315122 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2007 20:06:00 - Revisie: 8.3

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbprb kbwebservices kbappservices KB315122
Feedback