De computer kan niet worden gestart na het wijzigen van de actieve partitie met behulp van het hulpprogramma Schijfbeheer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Zie 228004 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.
Symptomen
Na toepassing van de Windows-module Schijfbeheer om uw primaire partitie als actief te markeren, start de computer niet op en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
NTLDR ontbreekt.

Druk op CTRL+ALT+DEL om de computer opnieuw op te starten.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat de partitie die als actief is gemarkeerd, geen Windows-opstartbestanden bevat of de opstartbestanden voor een ander besturingssysteem bevat. Op computers met een Intel-processor moet de systeempartitie een primaire partitie zijn die als actief is gemarkeerd om te kunnen opstarten. De partitie moet zich bevinden op de schijf waartoe de computer toegang zoekt bij het opstarten. Er kan slechts één actieve systeempartitie zijn. Als u een ander besturingssysteem wilt gebruiken, moet u eerst de bijbehorende systeempartitie als actief markeren voordat u de computer opnieuw opstart.
Oplossing
Belangrijk Het is raadzaam een goede reservekopie te maken van uw belangrijke gegevensbestanden voordat u de volgende stappen uitvoert.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
 • Probeer de actieve partitie te wijzigen door op te starten vanaf een diskette en vervolgens de schijfhulpprogramma's te gebruiken om handmatig de actieve partitie in te stellen:
  1. Start op vanaf een MS-DOS-prompt met behulp van een opstartdiskette voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME).
  2. Typ fdisk bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
  3. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om ondersteuning voor grote schijven.
  4. Klik op Actieve partitie kiezen, druk op het nummer van de partitie die u als actieve partitie wilt instellen en druk op ENTER.
  5. Druk op ESC.
  6. Verwijder de opstartdiskette en start de computer opnieuw op.
 • Start de computer op met behulp van een opstartdiskette voor Windows XP.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  305595Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie in Windows XP
 • Als de partitie die ten onrechte als actief is gemarkeerd, geformatteerd is in het FAT-bestandssysteem, het FAT32-bestandssysteem of het NTFS-bestandssysteem, kunt u mogelijk de Microsoft Windows Herstelconsole gebruiken om het probleem op te lossen.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  314058Beschrijving van de herstelconsole van Windows XP
  Opmerking De systeempartitie verwijst naar het schijfvolume dat de bestanden bevat die nodig zijn om Windows te starten (bijvoorbeeld Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com). Op computers met een Intel x86-processor moet de systeempartitie een primaire partitie zijn die gemarkeerd is als actief. Op computers met een Intel x86-processor is dit altijd station 0. Dit is het station waarop het systeem-BIOS zoekt wanneer het besturingssysteem wordt gestart.

  Kopieer het bestand Ntldr met behulp van de herstelconsole van de cd-rom met Windows XP naar de hoofdmap van de huidige actieve partitie. Ga als volgt te werk:
  1. Start de computer op met de installatiediskettes of de cd-rom van Windows XP.
  2. Druk in het scherm 'Welkom bij Setup' op F10 of op 'R' om de installatie te repareren.
  3. Druk op C om de herstelconsole te starten.
  4. Kopieer het bestand Ntldr met behulp van de volgende opdrachten van de Windows XP-cd-rom naar de hoofdmap van uw systeempartitie. Druk na elke opdracht op ENTER:
   1. Typ cd .. om naar de hoofdmap van station C te gaan.

    In deze opdracht zit een spatie tussen de d en de twee punten (..).
   2. Typ de stationsaanduiding van het cd-rom-station.
   3. Typ cd i386.
   4. Typ Copy ntldr c:.
   5. Typ Exit.
  Als de partitie niet met behulp van Windows is geformatteerd, moet u wellicht de opdracht fixboot van de herstelconsole uitvoeren om te kunnen opstarten vanaf de actieve partitie.
Nadat u opstarten in Windows hebt ingesteld, wordt aangeraden de module Windows Schijfbeheer uit te voeren om de oorspronkelijke systeempartitie opnieuw in te stellen als de actieve partitie. Start de computer vervolgens opnieuw op.
Eigenschappen

Artikel-id: 315261 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2006 17:14:00 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbenv kbprb KB315261
Feedback