Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Kleine geheugendumpbestanden weergeven die Windows maakt voor foutopsporing

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een klein geheugendumpbestand kunt controleren. U kunt dit bestand gebruiken om vast te stellen waarom de computer niet meer reageert.

Terug naar begin

Kleine geheugendumpbestanden

In een klein geheugendumpbestand wordt de kleinste hoeveelheid informatie vastgelegd die helpt om vast te stellen waarom de computer onverwacht stopt. Voor deze optie is een wisselbestand nodig van ten minste 2 MB (megabyte) op het opstartvolume. Op computers met Microsoft Windows 2000 of hoger wordt telkens als de computer onverwacht stopt, een nieuw bestand gemaakt. Een historisch overzicht van deze bestanden is opgeslagen in een map.

Dit dumpbestandstype bevat de volgende informatie:
 • Het Stop-bericht en de bijbehorende parameters en overige gegevens.
 • Een lijst met geladen stuurprogramma's.
 • De processorcontext (PRCB) voor de processor die gestopt is.
 • De procesgegevens en kernelcontext (EPROCESS) voor het proces dat gestopt is.
 • De procesgegevens en kernelcontext (ETHREAD) voor de thread die gestopt is.
 • De kernelmodusstack voor de thread die gestopt is.
Het kleine geheugendumpbestand kan handig zijn als de ruimte op de vaste schijf beperkt is. Gezien de beperkte informatie die in het bestand wordt vermeld, kunnen fouten die niet rechtstreeks werden veroorzaakt door de thread die actief was toen het probleem optrad, niet worden opgespoord door een analyse van dit bestand.

Als een tweede probleem optreedt en een tweede klein geheugendumpbestand wordt gemaakt, behoudt Windows het vorige bestand. Elk bestand krijgt een andere, met een datum gecodeerde bestandsnaam. Zo is Mini022900-01.dmp het eerste geheugendumpbestand dat werd gegenereerd op 29 februari 2000. Windows houdt een lijst van de kleine geheugendumpbestanden bij in de map %SystemRoot%\Minidump.

Terug naar begin

Het dumptype configureren

Volg de volgende stappen om opstart- en herstelopties voor het kleine geheugendumpbestand te configureren.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Instellingen onder Opstart- en herstelinstellingen.
 4. Klik in de lijst Foutopsporingsgegevens vastleggen op Kleine geheugendump (64k).

  Als u de locatie van de map voor kleine geheugendumpbestanden wilt wijzigen, typt u een nieuw pad in het vak Dumpbestand (of het vak Map voor kleine dump, afhankelijk van uw versie van Windows).
Terug naar begin

Hulpprogramma's voor het lezen van het kleine geheugendumpbestand

U kunt kleine geheugendumpbestanden laden met behulp van het dumpcontroleprogramma (Dumpchk.exe). U kunt Dumpchk.exe ook gebruiken om te controleren of een geheugendumpbestand correct is gemaakt. Dumpchk.exe vereist geen toegang tot foutopsporingssymbolen. Het dumpcontroleprogramma maakt deel uit van de Microsoft Windows 2000-ondersteuningsprogramma's en de Microsoft Windows XP-ondersteuningsprogramma' s.

Voor meer informatie over het gebruik van het dumpcontroleprogramma in Windows 2000 en Windows NT klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
156280 Dumpchk.exe gebruiken om een geheugendumpbestand te controleren (Het Engels)
Voor meer informatie over het gebruik van het dumpcontroleprogramma in Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
315271 Dumpchk.exe gebruiken om een geheugendumpbestand te controleren
Opmerking Het dumpcontroleprogramma is niet opgenomen in de Microsoft Windows Server 2003-ondersteuningsprogramma's. Als u het dumpcontroleprogramma wilt gebruiken in Microsoft Windows Server 2003, moet u het Debugging Tools for Windows-pakket downloaden en installeren van de volgende Microsoft-website: U kunt kleine geheugendumpbestanden ook lezen met behulp van het hulpprogramma WinDbg of het hulpprogramma KD.exe. WinDbg en KD.exe maken deel uit van de meest recente versie van het pakket Debugging Tools for Windows.
Deze webpagina biedt tevens toegang tot de downloadbare symbolenpakketten voor Windows. Als u de bronnen wilt gebruiken, maakt u een map op het schijfstation waar u de gedownloade lokale symbolen of de symbolencache voor de symbolenserver wilt opslaan. Gebruik bijvoorbeeld de map C:\Symbolen. U kunt het volgende symbolenpad gebruiken voor alle opdrachten die in dit artikel worden beschreven:
SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Als u de symbolen naar een lokale map wilt downloaden, gebruikt u het pad van die map als uw symbolenpad.

Voor meer informatie over de opties voor Windows-geheugendumpbestanden klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
254649 Overzicht van opties voor geheugendumpbestanden voor Windows Server 2003, Windows XP en Windows 2000
Terug naar begin

De hulpprogramma's voor foutopsporing installeren

U kunt de Windows-hulpprogramma's voor foutopsporing downloaden en installeren van de volgende website van Microsoft: Selecteer de standaardinstallatie. De hulpprogramma's voor foutopsporing worden standaard in de volgende map geïnstalleerd:
C:\Program Files\Debugging Tools for Windows
Terug naar begin

Het dumpbestand openen

Ga als volgt te werk om het dumpbestand te openen nadat de installatie is voltooid:
 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Ga naar de map Debugging Tools for Windows.Hiertoe typt u de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en vervolgens drukt u op ENTER:
  cd c:\program files\debugging tools for windows
 3. Als u het dumpbestand wilt laden in een foutopsporingsprogramma, typt u een van de volgende opdrachten en drukt u op ENTER:
  windbg -y PadSymbolen -i PadInstallatiekopie -z PadDumpbestand
  kd -y PadSymbolen -i PadInstallatiekopie -z PadDumpbestand
In de volgende tabel wordt het gebruik van de tijdelijke aanduidingen in deze opdrachten uitgelegd.
Tijdelijke aanduidingUitleg
PadSymbolenHet lokale pad waarnaar de symboolbestanden zijn gedownload, of het pad naar de symbolenserver, inclusief een cachemap. Aangezien een klein geheugendumpbestand beperkte informatie bevat, moeten de feitelijke binaire bestanden samen met de symbolen voor het dumpbestand worden geladen om ze juist te kunnen lezen.
PadInstallatiekopieHet pad van deze bestanden. De bestanden bevinden zich in de map I386 op de cd-rom van Windows XP. Dit pad is bijvoorbeeld C:\Windows\I386.
PadDumpbestandHet pad en de bestandsnaam voor het dumpbestand dat u wilt controleren.

Voorbeeldopdrachten

U kunt de volgende voorbeeldopdrachten gebruiken om het dumpbestand te openen. Deze opdrachten gaan uit van het volgende:
 • De inhoud van de map I386 op de cd-rom van Windows wordt gekopieerd naar de map C:\Windows\I386.
 • De naam van uw dumpbestand is C:\Windows\Minidump\Minidump.dmp.
Voorbeeld 1:
kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp
Voorbeeld 2. Als u de voorkeur geeft aan een grafische versie van het foutopsporingsprogramma boven de opdrachtregelversie, typt u de volgende opdracht:
windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp
Terug naar begin

Het dumpbestand controleren

U kunt onder meer de volgende opdrachten gebruiken om informatie op te halen uit het dumpbestand:
 • Met de opdracht !analyze -show worden de Stop-foutcode en bijbehorende parameters weergegeven. De Stop-foutcode is een code voor foutcontrole.
 • Met de opdracht !analyze -v wordt uitvoer met uitleg weergegeven.
 • Met de opdracht lm N T worden de opgegeven geladen modules vermeld. De uitvoer omvat de status en het pad van de module.
Opmerking De opdrachtextensie !drivers geeft een lijst weer met alle stuurprogramma's die op de doelcomputer zijn geladen, inclusief samenvattingsgegevens over het geheugengebruik van deze programma's. De extensie !drivers wordt niet meer gebruikt in Windows XP en hoger. Als u informatie wilt weergeven over geladen stuurprogramma's en andere modules, gebruikt u de opdracht lm. Met de opdracht lm N T wordt informatie weergegeven in een indeling die lijkt op de uitvoer voor de oude extensie !drivers.

Raadpleeg de Help-documentatie bij de foutopsporingsprogramma's voor ondersteuning bij andere opdrachten en voor een volledige opdrachtensyntaxis. De Help-documentatie bij de foutopsporingsprogramma's vindt u op de volgende locatie:
C:\Program Files\Debugging Tools for Windows\Debugger.chm
Opmerking In geval van een probleem met symbolen kunt u het hulpprogramma Symchk gebruiken om te controleren of de juiste symbolen zijn geladen. Klik voor meer informatie over het gebruik van Symchk op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
311503 Symboolbestanden voor foutopsporing downloaden via Microsoft Symbol Server (Het Engels)

Een batchbestand gebruiken om de opdrachten vereenvoudigen

Nadat u hebt vastgesteld welke opdracht nodig is om geheugendumps te laden, kunt u een batchbestand maken om een dumpbestand te controleren. U kunt bijvoorbeeld een batchbestand met de naam Dump.bat maken en dit opslaan in de map waarin u de foutopsporingsprogramma's hebt geïnstalleerd. Typ de volgende tekst in het batchbestand:
cd "c:\program files\debugging tools for windows"

kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z %1
Wanneer u een dumpbestand wilt controleren, typt u de volgende opdracht om het pad naar het dumpbestand door te geven aan het batchbestand:
dump c:\windows\minidump\minidump.dmp
Terug naar begin
hangen stoppen reageren ophouden herstarten opnieuw starten vastlopen blauw scherm stoppen van bsod
Eigenschappen

Artikel-id: 315263 - Laatst bijgewerkt: 10/20/2009 15:26:01 - Revisie: 5.1

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Beta, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbhowto kbenv kbinfo KB315263
Feedback