OEM-netwerkadapters van derden toevoegen aan een RIS-installatie

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden de problemen beschreven die kunnen optreden als u een netwerkadapter met een OEM-stuurprogramma (Original Equipment Manufacturer) toevoegt aan een RIS-schijfkopie (Remote Installation Services) op cd.
Meer informatie
Als u een netwerkadapter met een OEM-stuurprogramma wilt toevoegen aan een RIS-schijfkopie op cd, zijn enkele stappen hetzelfde als bij het toevoegen van een dergelijk stuurprogramma aan een standaardinstallatie zonder toezicht.

Aangezien de installatiemethode eerst wordt uitgevoerd met PXE (Pre-Boot eXecution Environment) en er vervolgens wordt overgeschakeld naar het SMB-protocol (Server Message Block), moeten het stuurprogramma en het INF-bestand voor de netwerkadapter beschikbaar zijn tijdens het Setup-gedeelte dat in tekstmodus wordt uitgevoerd. Als het stuurprogramma en het INF-bestand niet beschikbaar zijn, verschijnt het volgende foutbericht:
The network server does not support booting Windows 2000. Setup cannot continue. Press any key to exit.
Wanneer een PXE-client waarop de wizard Client installeren (CIW) wordt uitgevoerd verbinding maakt met een RIS-server, gebruikt de netwerkadapter Universal Network Device Interface om te communiceren met de RIS-server. Wanneer Windows Setup overschakelt naar SMB, wordt de netwerkadapter herkend en wordt het juiste stuurprogramma geladen. Om die reden moet het stuurprogramma beschikbaar zijn.

Het OEM-netwerkadapterstuurprogramma toevoegen aan de RIS-schijfkopie

Neem contact op met de OEM om vast te stellen of het geleverde netwerkadapterstuurprogramma digitaal is ondertekend. Als de stuurprogramma's van de fabrikant een catalogusbestand (CAT) bevatten, zijn ze waarschijnlijk op de juiste manier ondertekend. Stuurprogramma's die zijn ondertekend door Microsoft, zijn uitgebreid getest op een juiste werking met Windows. Als uw stuurprogramma niet is ondertekend maar u het programma toch wilt gebruiken, voeg dan de volgende parameter voor installatie zonder toezicht toe aan het SIF-bestand in de map RemoteInstall\Setup\Taal\Images\Mapnaam\I386\Templates:
[Unattended]
DriverSigningPolicy = Ignore
Als het OEM-stuurprogramma een update is van een Windows XP-stuurprogramma (als de stuurprogramma's bijvoorbeeld dezelfde naam hebben), moet het bestand zijn ondertekend. Als dat niet het geval is, gebruikt Setup het stuurprogramma van Windows XP.
 1. Kopieer op de RIS-server de INF- en SYS-bestanden van de OEM voor de netwerkadapter naar de map RemoteInstall\Setup\Taal\Images\Mapnaam\i386. Hierdoor kan Setup het stuurprogramma toch gebruiken tijdens het gedeelte dat in tekstmodus wordt uitgevoerd.
 2. Maak op hetzelfde niveau als de map i386 in de RIS-schijfkopie een map met de naam $oem$. Gebruik de volgende structuur:
  \$oem$\$1\Drivers\Nic
 3. Kopieer de stuurprogrammabestanden van de OEM naar deze map. Kijk in welke map het INF-bestand zoekt naar stuurprogramma's. Sommige fabrikanten plaatsen het INF-bestand in een map en kopiëren de stuurprogrammabestanden vervolgens vanuit een submap. Als dit het geval is, maak dan dezelfde mapstructuur onder de mapstructuur die u in deze stap hebt gemaakt.
 4. Breng de volgende wijzigingen aan in het SIF-bestand dat wordt gebruikt voor het installeren van deze schijfkopie:
  [Unattended]
  OemPreinstall = yes

  OemPnpDriversPath = \Drivers\Nic
  Stop de service Remote Installation (BINLSVC) op de RIS-server en start de service opnieuw. Hiertoe typt u de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt en drukt u na elke opdracht op Enter:
  net Stop binlsvc
  net Start binlsvc
  Het stoppen en opnieuw starten van de service Remote Installation is noodzakelijk omdat de BINL (Boot Information Negotiation Layer) alle nieuwe INF-bestanden voor de netwerkadapter moet lezen en PNF-bestanden moet maken in de schijfkopie. Dit is een tijdrovende taak en wordt dan ook alleen uitgevoerd tijdens het starten van de service Remote Installation.
Als u verschillende netwerkadapters hebt waarvoor OEM-stuurprogramma's vereist zijn, voert u de bovenstaande stappen voor elke adapter uit. Deze wijzigingen hebben geen invloed op PXE-clients met eigen netwerkadapterstuurprogramma's, wat betekent dat op deze clients deze schijfkopie kan worden gebruikt voor installatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 315279 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:30:37 - Revisie: 1.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbenv kbinfo kbnetwork kbsetup KB315279
Feedback