Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Windows kan mogelijk instabiel worden van opnamesoftware voor cd's' bij het starten van Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL315345
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Wanneer u Microsoft Windows XP start, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Apparaten of toepassingen uitgeschakeld
Windows kan mogelijk instabiel worden van opnamesoftware voor cd's. Deze stuurprogramma's zijn niet in het geheugen geladen. Klik hier voor meer informatie.
Als u de nadere gegevens bij het foutbericht weergeeft, ziet u de volgende informatie:
Er is een stuurprogramma voor het schrijven naar cd's geïnstalleerd dat stabiliteitsproblemen kan veroorzaken, zoals afsluiten en problemen met een cd/dvd-station.
Het stuurprogramma wordt uitgeschakeld.

De stuurprogramma's kunnen zijn geïnstalleerd door Easy CD Creator, Windows Media Player of Real Jukebox.
U kunt pas weer cd's beschrijven nadat u compatibele stuurprogramma's hebt verkregen.

www.roxio.com
www.microsoft.com
www.switchboard.real.com
Er wordt een bericht met de volgende gebeurtenis-id geregistreerd in het systeemlogboek:

Type: Fout
Bron: Servicebeheer
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 7000
Datum: 2/2/2003
Tijd: 16:46:16
Gebruiker: N/B
Computer: computernaam
Beschrijving: De service Cdralw2k werkt niet vanwege de volgende fout: Dit stuurprogramma is geblokkeerd.
Zie voor meer informatie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com.

Oorzaak
Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
 • U hebt een oudere versie van Easy CD Creator op uw Windows XP-computer geïnstalleerd.
 • U hebt een oudere versie van Easy CD Creator verwijderd alvorens de computer te upgraden naar Windows XP.
Dit probleem treedt op omdat de stuurprogramma's voor sommige oudere versies van Easy CD Creator niet compatibel zijn met Windows XP. Als u Easy CD Creator verwijdert, blijven bepaalde registerinstellingen en bestanden mogelijk op de computer aanwezig.
Oplossing
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
U kunt dit probleem verhelpen door registerinstellingen en bestanden die betrekking hebben op het programma Easy CD Creator, handmatig te verwijderen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Maak een Windows XP-herstelpunt om alle wijzigingen die u aan het besturingssysteem aanbrengt, ongedaan te maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Sluit alle geopende programma's af.
  2. Klik op Start en op Help en ondersteuning.
  3. Klik onder Kies een taak op Wijzigingen aan de computer ongedaan maken met Systeemherstel.
  4. Klik op Een herstelpunt maken en klik op Volgende.
  5. Typ in het vak Beschrijving van herstelpunt de tekst vóór verwijdering van Easy CD Creator en klik op Maken.
  6. Klik op Sluiten en sluit het dialoogvenster Help en ondersteuning.
 2. Als het programma Easy CD Creator is geïnstalleerd, verwijdert u dit programma. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
  2. Klik op Categorieweergave als deze weergave voor het configuratiescherm nog niet actief is.
  3. Klik op Software, klik op het programma Easy CD Creator in de lijst Geïnstalleerde programma’s en klik op Verwijderen.
  4. Volg de juiste de stappen om het programma te verwijderen en klik op Sluiten om het dialoogvenster Software te sluiten.
 3. Klik op Start en klik op Zoeken.
 4. Klik op Alle bestanden en mappen.
 5. Typ cdr*.sys in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.
 6. Klik in de lijst Zoeken in op Lokale vaste schijven (C:) en klik op Zoeken.
 7. Wijzig in het rechterdeelvenster van het dialoogvenster Zoekresultaten de naam van de volgende bestanden, indien aanwezig:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op een map en klikt u op Eigenschappen. Wijzig de bestandsextensie .sys in .oud en druk op ENTER.
 8. Nadat u de namen hebt gewijzigd, sluit u het dialoogvenster Zoekresultaten.
 9. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 10. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOC$$AL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 11. Klik in het rechterdeelvenster van Register-editor met de rechtermuisknop op de waarde UpperFilters (indien aanwezig) en klik vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja in het bericht Waarde verwijderen bevestigen.
 12. Klik met de rechtermuisknop op de waarde LowerFilters (indien aanwezig) en klik op Verwijderen. Klik op Ja in het bericht 'Waarde verwijderen bevestigen'.
 13. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
 14. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen. Klik op Ja in het bericht 'Sleutel verwijderen bevestigen'.
 15. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
 16. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen. Klik op Ja in het bericht 'Sleutel verwijderen bevestigen'.
 17. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
 18. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja in het bericht Sleutel verwijderen bevestigen.
 19. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
 20. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja in het bericht Sleutel verwijderen bevestigen.
 21. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
 22. Start de computer opnieuw op.
Meer informatie
Ga naar de volgende Roxio-website voor meer informatie over het programma Easy CD Creator: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.


Eigenschappen

Artikel-id: 315345 - Laatst bijgewerkt: 10/11/2006 14:20:33 - Revisie: 4.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kberrmsg kbregistry kbenv kbprb ocsso KB315345
Feedback