Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Afsluitproblemen in Windows 2000 oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL315409
Samenvatting
In dit artikel worden algemene procedures beschreven die u kunt gebruiken om afsluitproblemen met Microsoft Windows 2000 op te lossen.

Als Windows 2000 wordt afgesloten, worden aan de apparaten, systeemservices en programma's die op de computer zijn geïnstalleerd, berichten gestuurd dat Windows bezig is met voorbereidingen voor het afsluiten. Het besturingssysteem wacht vervolgens op reacties van actieve programma's om ervoor te zorgen dat de programma's niet-opgeslagen gegevens opslaan op de vaste schijf en juist kunnen worden afgesloten. Normaal gesproken reageren alle actieve apparaten, programma's en services op dit afsluitbericht met een bericht dat het programma kan worden afgesloten.

U kunt echter een van de volgende problemen ondervinden wanneer u probeert de computer af te sluiten:
 • De computer reageert niet meer (loopt vast). In dat geval kan een zwart of een blauw scherm worden weergegeven.
 • De computer wordt niet uitgeschakeld wanneer het bericht 'U kunt de computer nu uitschakelen' wordt weergegeven.
 • Er wordt een foutbericht weergegeven op het scherm.
Veelvoorkomende oorzaken van afsluitproblemen zijn:
 • Defecte of niet-compatibele stuurprogramma's.
 • Systeemservices die niet juist reageren of reageren met het bericht dat ze bezig zijn.
 • Defecte of niet-compatibele programma's.
Terug naar begin

Afsluitproblemen in Windows 2000 oplossen

Gebruik de volgende methoden om afsluitproblemen op te lossen en om de oorzaak van deze problemen vast te stellen:
 • Stel de oorzaak van het afsluitgedrag vast met Taakbeheer.
 • Maak recentelijk aangebrachte wijzigingen aan de computer ongedaan.
 • Stel de oorzaak van het afsluitgedrag vast met behulp van de Veilige modus.
 • Controleer of de CMOS- (Complementary Metal Oxide Semiconductor) en BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) juist zijn.
Terug naar begin

Taakbeheer gebruiken om de oorzaak vast te stellen van het afsluitprobleem

Stel met Taakbeheer vast welke programma's momenteel worden uitgevoerd op de computer. Sluit elk programma dat wordt weergegeven in Taakbeheer handmatig af. Sluit vervolgens het systeem af en schakel het systeem opnieuw in om te testen of het afsluitprobleem is opgelost. Hiervoor volgt u de procedure die in deze sectie wordt beschreven.

Opmerking Het is mogelijk dat niet alle programma's die momenteel worden uitgevoerd op de computer, worden weergegeven op het tabblad Toepassingen van Taakbeheer.
 1. Druk op CTRL+ALT+DELETE en klik op Taakbeheer.
 2. Open het tabblad Toepassingen.
 3. Klik in de kolom Taak op het af te sluiten programma en klik op Taak beëindigen.
 4. Sluit Taakbeheer af.
 5. Sluit de computer af.
Terug naar begin

Recentelijk aangebrachte wijzigingen aan het systeem ongedaan maken

Als het afsluitgedrag optreedt onmiddellijk nadat u een bepaalde wijziging hebt aangebracht aan de computer (door bijvoorbeeld een programma, service of apparaat met stuurprogramma's bij te werken of te installeren), maakt u de meest recente wijziging ongedaan. U kunt bijvoorbeeld het stuurprogramma of programma dat u het laatst hebt geïnstalleerd, verwijderen. Vervolgens sluit u de computer af en start u deze opnieuw op om te testen of de computer nu juist wordt afgesloten.

Terug naar begin

De veilige modus gebruiken om de oorzaak vast te stellen van het afsluitprobleem

Wanneer u de computer opstart in de veilige modus, wordt slechts een klein aantal noodzakelijke stuurprogramma's en services geladen. De veilige modus is een handig diagnostisch hulpmiddel voor het vaststellen en oplossen van problemen die worden veroorzaakt door defecte stuurprogramma's, programma's of services die automatisch worden gestart.

U stelt als volgt vast of de computer juist kan worden afgesloten in de veilige modus:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk op F8 wanneer het bericht 'Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten' wordt weergegeven.
 3. Gebruik in het Windows-menu Geavanceerde opties de pijltoetsen om Veilige modus te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 4. Als u een computer met twee of meerdere opstartconfiguraties gebruikt, selecteert u Microsoft Windows 2000 in de weergegeven lijst en druk op ENTER.
 5. Sluit de computer af nadat deze is opgestart in de Veilige modus.

  Als de computer juist wordt afgesloten in de Veilige modus, herhaalt u stap 1 tot en met 4 om de computer opnieuw op te starten in de Veilige modus. Vervolgens gaat u verder met stap 6 en volgt u de resterende stappen in deze procedure om de oorzaak van het afsluitprobleem vast te stellen en op te lossen.
 6. Bekijk het logboekbestand voor opstarten, Ntbtlog.txt, en noteer welke apparaten en services niet werden geladen toen u de computer opstartte in de Veilige modus.

  Het bestand Ntbtlog.txt bevindt zich in de map %SystemRoot% (dit is standaard de map Winnt). U kunt het bestand openen en bekijken met Microsoft Kladblok. In het bestand Ntbtlog.txt worden de apparaten en services vermeld die worden geladen (en die niet worden geladen) wanneer u de computer opstart in de Veilige modus.

  Opmerking Wanneer stuurprogramma's of services van derden worden uitgevoerd op de computer in de normale modus, maar niet in de veilige modus, kunnen deze de oorzaak zijn van het onjuiste afsluitgedrag.
 7. Start de computer opnieuw op in de normale modus en verwijder vervolgens de stuurprogramma's voor alle stuurprogramma's en services die u hebt aangemerkt in het bestand Ntbtlog.txt als mogelijke oorzaak van het onjuiste afsluitgedrag. U kunt ook de services een voor een stoppen of uitschakelen.

  U kunt apparaten en hun stuurprogramma's verwijderen of uitschakelen via Apparaatbeheer.Voor meer informatie over het gebruik van Apparaatbeheer klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  199276 Procedure: apparaten beheren in Windows
  244601 How to Troubleshoot Unknown Devices Listed in Device Manager
  125174 Foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd
 8. Sluit de computer af om te testen of het afsluitprobleem is opgelost.
 9. Nadat u hebt vastgesteld welke service of welk stuurprogramma het probleem veroorzaakt, installeert u de service of het stuurprogramma opnieuw als u vermoedt dat een bestand is beschadigd. U kunt ook contact opnemen met de fabrikant om deze van het onjuiste afsluitgedrag op de hoogte te brengen en te informeren naar updates waarmee u het afsluitprobleem kunt oplossen.
315419 Procedure: Apparaatbeheer gebruiken om apparaten te configureren in Windows 2000
Terug naar begin

Controleren of de CMOS/BIOS-instellingen van de computer juist zijn

Waarschuwing Wellicht moeten in deze procedure de CMOS-instellingen en het BIOS van de computer worden gewijzigd. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Het wijzigen van de CMOS-instellingen van de computer is voor uw eigen risico.

Onjuiste of beschadigde CMOS- en BIOS-instellingen kunnen leiden tot opstart- en afsluitproblemen. Raadpleeg de documentatie bij uw computer of neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over de juiste CMOS- en BIOS-instellingen en de manier waarop u deze instellingen kunt controleren en wijzigen. Informeer bij de fabrikant van uw computer naar de meest recente BIOS-update voor uw computer om na te gaan of het BIOS van uw systeem recent is.

Terug naar begin

Een parallelle installatie gebruiken om de oorzaak vast te stellen van het afsluitprobleem

U gebruikt als volgt een parallelle installatie om afsluitproblemen op te lossen:
 1. Installeer een nieuw exemplaar van Windows 2000 op een afzonderlijke partitie op de computer (een parallelle installatie) en installeer vervolgens een voor een stuurprogramma's en programma's op deze parallelle installatie.
 2. Sluit na elke installatie de computer af, start deze opnieuw op en kijk of het onjuiste afsluitgedrag optreedt.

  Als het probleem optreedt, is mogelijk het laatst geïnstalleerde programma of stuurprogramma de oorzaak van het onjuiste afsluitgedrag.
 3. Verwijder het programma of stuurprogramma van de oorspronkelijke installatie of voer een update uit voor dit programma of stuurprogramma, en test vervolgens of Windows juist kan worden afgesloten.

  Als het probleem is opgelost, kunt u de parallelle Windows-installatie verwijderen.
Voor meer informatie over het oplossen van afsluitproblemen in de veilige modus klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266169 Problemen met de modus Stand-by, de Slaapstand en het afsluiten van de computer in Windows 2000 oplossen
Terug naar begin


Referenties
Als u meer informatie wilt over het uitvoeren van een parallelle installatie van Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266465 Procedure: Een parallelle installatie van Windows 2000 uitvoeren
Als u meer informatie wilt over opties voor de veilige modus in Windows 2000, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
202485 De veilige opstartmodus in Windows 2000
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met apparaatstuurprogramma's in Windows 2000, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
244617 Het gebruik van het hulpprogramma Stuurprogrammacontrole om problemen met stuurprogramma's op te lossen in Windows 2000 en Windows XP
Voor meer informatie over het oplossen van bepaalde afsluitproblemen klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
261939 Stop 0x00000027 RDR_FILE_SYSTEM Error Message During Shutdown
263560 Stop 0x0000009F During Shutdown, Standby, or Restart
309660 FtDisk May Cause a STOP Error 0x000000D1 Error Message When You Shut Down Your Computer
245835 STOP 0x9f in Ntoskrnl.exe When Shutting Down or Restarting Computer
296838 Windows 2000 Shutdown Process Stops and Error Message Refers to Devldr Program
309645 Cannot Shut Down, Restart, Log Off, Stand By, or Hibernate When Computer Is Docked
242495 Troubleshooting Advanced Power Management in Windows 2000
285461 Windows 2000 Does Not Shut Down Correctly with Adaptec Easy CD Creator 4.0 or Earlier Installed
269696 Windows 2000 Professional May Hang During Shutdown with Veritas Backup Exec Desktop Edition 4.4.1
262575 Computer Hangs During Shutdown Because of Resource Conflict
Terug naar begin

Eigenschappen

Artikel-id: 315409 - Laatst bijgewerkt: 09/20/2006 02:52:22 - Revisie: 6.0

 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB315409
Feedback