April 2016 cumulatieve update 5.0.8308.949 voor kernonderdelen van Lync Server 2013

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3156179
Deze cumulatieve update worden opgelost een lijst met problemen Core Components in Microsoft Lync Server 2013. Het versienummer van deze update is 5.0.8308.949
Problemen die met deze cumulatieve update worden opgelost
Deze cumulatieve update worden de volgende problemen opgelost:

Deze cumulatieve update worden tevens de problemen opgelost die eerder zijn besproken in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:

Het installeren van de update
Om updates te installeren voor een installatie van Lync Server 2013 met een van de volgende cumulatieve updates zijn geïnstalleerd, voert u stap 1 en stap 2 uit.

 • Cumulatieve update voor januari 2016 (5.0.8308.945)
 • Cumulatieve update van december 2015 (5.0.8308.941)
 • Cumulatieve update van september 2015 (5.0.8308.933)
 • Cumulatieve update van juli 2015 (5.0.8308.920)
 • Cumulatieve update van mei 2015 (5.0.8308.887)
 • Cumulatieve update van februari 2015 (5.0.8308.871)
 • Cumulatieve update van 31 december 2014 (5.0.8308.866)
 • Cumulatieve update van december 2014 (5.0.8308.857)
 • Cumulatieve update van november 2014 (5.0.8308.834)
 • Cumulatieve update van oktober 2014 (5.0.8308.831)
 • Cumulatieve update van september 2014 (5.0.8308.815)
 • Cumulatieve update van augustus 2014 (5.0.8308.738)
 • Cumulatieve update voor januari 2014 (5.0.8308.577)
 • Cumulatieve update van oktober 2013 (5.0.8308.556)
 • Cumulatieve update van juli 2013 (5.0.8308.420)
 • Cumulatieve update van februari 2013 (5.0.8308.291)

Om updates te installeren voor Lync Server 2013 RTM (5.0.8308.0), volgt u stap 1 – 5.

Belangrijk Afsluiten of opnieuw starten van alle front-end-servers op hetzelfde moment niet. Dit kan problemen veroorzaken bij het starten van de services.

Stap 1: Installeer de cumulatieve updates

Belangrijk Wilt handhaven een functionele Lync Server 2013 Enterprise Edition-groep, moet u ervoor zorgen dat de waarde van de status van de groep bij het uitvoeren van de cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState klaar is en dat u het juiste nummer van Lync Server 2013 front-end-servers hebt. Zie de "Upgrade of Update Front End Servers" en "Planning voor het beheer van Front End Pools" secties van de volgende TechNet-onderwerpen om te bepalen van de waarde van de status van de groep van toepassingen voordat u de cumulatieve update van toepassing:

Installatieprogramma voor de cumulatieve Server past alle updates voor de rol van de desbetreffende server in één bewerking. Volg deze stappen voor het gebruik van het installatieprogramma voor cumulatieve Update Server.

Opmerking Als Gebruikersaccountbeheer (UAC) is ingeschakeld, moet u een installatieprogramma voor de cumulatieve Server starten met verhoogde machtigingen om ervoor te zorgen dat alle updates goed zijn geïnstalleerd.

Download de Server cumulatieve Update-installatieprogramma.

Ondernemingsgroepen Lync Server 2013

De front-end servers in een Enterprise Edition-groep worden ingedeeld in domeinen upgraden. Deze upgrade domeinen zijn subsets van front-end-servers in de groep. Upgraden van domeinen worden automatisch gemaakt door topologie Builder.

U moet een domein upgraden op een tijdstip en moet u elke front-endserver in elk domein upgraden. Hiertoe nemen van één server aan een upgrade domein off line, upgrade van de server en start het programma opnieuw. Herhaal dit proces voor elke server in het domein upgraden. Zorg ervoor dat u vastlegt welke upgrade domeinen en servers zijn bijgewerkt.

Upgraden of front-end-servers bijwerken

Als u front-end servers upgraden, als volgt te werk:

 1. Voer de volgende cmdlet op een front-end-server in een groep:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Als de waarde van de status van de pool bezetis, wacht 10 minuten en probeer het vervolgens opnieuw uit te voeren de cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Als u bezet ten minste drie keer achter elkaar nadat u 10 minuten tussen pogingen wacht of als er een resultaat van InsufficientActiveFrontEnds voor de waarde van de status van de pool, er een probleem is dat gevolgen heeft de groep. Als u het probleem niet kunt oplossen, wellicht u contact opnemen met Ondersteuning van Microsoft. Als deze groep is gekoppeld aan een andere front-end-toepassingen in een topologie storing herstel, moet u de groep failover uitvoeren naar de mediagroep Back-up en werk deze servers in deze groep. Zie de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe u failover een groep:

  Als de waarde van de status van de groep klaaris, gaat u naar stap 2.
 2. De cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState geeft ook informatie over het upgraden domeinen in de groep van toepassingen en over welke front-end servers zijn in elk domein upgraden. Als de ReadyforUpgrade voor de upgrade-domein waarin de server die u wilt bijwerken ingesteld op True is, kunt u de server bijwerken.
 3. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Nieuwe verbindingen met de front-end servers stoppen met behulp van de Stop CsWindowsServices-correcte cmdlet.
  2. Installatieprogramma voor de cumulatieve Server worden uitgevoerd met behulp van de gebruikersinterface of een opdracht bijwerken de front-end-servers die gekoppeld aan een domein upgraden zijn.

   Opmerking Als u een upgrade uitvoert of front-end-servers tijdens geplande server downtime bijwerken, u in stap 2 de cmdlet kunt uitvoeren zonder de - parameterGraceful . Meer in het bijzonder de cmdlet als Stop-CsWindowsServiceuitvoeren. Services deze actie onmiddellijk afgesloten en de server niet wacht tot elke bestaande serviceaanvraag is voldaan.

   Opmerking De gebruikersinterface biedt een duidelijke indicatie van welke updates worden geïnstalleerd wanneer u op Updates installeren.

   Als u het installatieprogramma uitvoert, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   Notities Het volgende opsommingsteken punten beschreven parameters die u met de opdracht LyncServerUpdateInstaller.exe kunt gebruiken:

   • De schakeloptie /silentmode geldt voor alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond.
   • De schakelopties voor desilentmode /forcereboot/bij elkaar passen alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond en automatisch start opnieuw op de server aan het eind van de installatie, indien nodig.
   • De schakeloptie /extractall wordt de updates van het installatieprogramma en vervolgens de updates worden opgeslagen in een submap met de naam geëxtraheerd in de map waarin u de opdracht hebt uitgevoerd.
  3. Start de server opnieuw op en zorg ervoor dat er nieuwe verbindingen worden geaccepteerd.

Lync Server 2013 Standard Edition en andere functies

 1. Installatieprogramma voor de cumulatieve Server uitvoeren met behulp van de gebruikersinterface of door het uitvoeren van een opdrachtregel als u wilt upgraden van de front-end-servers die gekoppeld aan een domein upgraden zijn.

  Opmerking De gebruikersinterface biedt een duidelijke indicatie van welke updates worden geïnstalleerd wanneer u op Updates installeren.

  Als u het installatieprogramma uitvoert, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  Notities Het volgende opsommingsteken punten beschreven parameters die u met de opdracht LyncServerUpdateInstaller.exe kunt gebruiken:

  • De schakeloptie /silentmode geldt voor alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond.
  • De schakeloptie /silentmode /forcereboot past alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond en de server aan het einde van het installatieproces wordt vervolgens automatisch opnieuw wordt opgestart als dit nodig is.
  • De schakeloptie /extractall haalt de updates van het installatieprogramma en de updates opgeslagen in een submap met de naam "Geëxtraheerd" in de map waarin u de opdracht hebt uitgevoerd.
 2. De server opnieuw opstarten als dat nodig is door de installatiewizard.

Stap 2: De back-enddatabase updates toepassen

Nadat u de update voor de rol van de server Core-onderdelen op een Lync Server 2013 Enterprise Edition lettertype End-server of op een Lync Server 2013 Standard Edition-server, worden de bijgewerkte bestanden voor SQL-database verwijderd op de computer waarop de kernonderdelen-serverrol is geïnstalleerd. Als u wilt toepassen op wijzigingen in de database, moet u de toepasselijke cmdlets die worden beschreven in stap 2 uitvoeren.

Opmerking De -Update parameter is niet vereist bij het uitvoeren van de cmdlet Install-CsDatabase voor het bijwerken van de databases Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn<SE.FQDN>-Verbose
Opmerkingen

 • In deze opdracht <SE.FQDN>is een tijdelijke aanduiding voor de juiste waarde.</SE.FQDN>
 • U moet deze cmdlet uitvoeren op de server Standard Edition van Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

U moet verschillende configuratiebewerkingen uitvoeren, afhankelijk van het soort Lync Server 2013 Enterprise Edition back-end-servers die u gebruikt.

Opmerking Als u permanente Chat is collocated (permanente Chat front-end-service en back-end-database worden uitgevoerd op dezelfde server), moet u de volgende opdracht met de parameter ExcludeCollocatedStores uitvoeren.

Opmerking Als database-mirroring is ingeschakeld voor de back-end databases, verstandig we gebruik van de opdracht Primaire Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal en controleer of de primaire server principal voor alle databases voordat u de Installatie-CsDatabase -cmdlet uitvoert.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN>-Verbose
In deze opdracht <FEBE.FQDN>is een tijdelijke aanduiding voor de juiste waarde.

</FEBE.FQDN>

Lync Server 2013 Persistent Chat-databases

Wanneer permanente Chat Services zijn collocated worden SQL-databases, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn <PChatBE.FQDN> -SqlInstanceName<DBInstance>-Verbose
In deze opdracht, <PChatBE.FQDN>en <DBInstance>zijn tijdelijke aanduidingen voor de juiste waarden.</DBInstance> </PChatBE.FQDN>

Archivering-Lync Server 2013 Monitoring/Persistent Chat-databases

Wanneer archiveren-Lync Server 2013 Monitoring/Persistent Chat-databases zijn geïmplementeerd op zelfstandige SQL-databases, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQLServer.FQDN>-Verbose
In deze opdracht <SQLServer.FQDN>is een tijdelijke aanduiding voor de juiste waarde.</SQLServer.FQDN>

Stap 3:Toepassen van de Centraal beheer-Database bijwerken

Opmerking U hoeft niet voor het bijwerken van de Centraal beheer-Database in de volgende situaties:

 • Als de winkel Centraal beheer wordt gehost op een Lync Server 2010 Standard Edition-Server of de ondernemingsresourcegroep, worden niet uitgevoerd op de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase .
 • Als de winkel Centraal beheer wordt gehost op een Lync Server 2013 Standard Edition-Server of Enterprise van toepassingen die eerder is bijgewerkt met de cumulatieve updates van Lync Server 2013 februari 2013, worden niet uitgevoerd op de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase .
Nadat de front-end-server Lync Server 2013 Enterprise Edition of de vorige uiteinden Lync Server 2013 Standard Edition-Server worden bijgewerkt, moet u de volgende opdracht voor het bijwerken van de winkel Centraal beheer uitvoeren:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn <CMS.FQDN>-SqlInstanceName <DBInstanceName>-Verbose
Opmerkingen

 • In deze opdracht, <CMS.FQDN>en <DBInstanceName>zijn tijdelijke aanduidingen voor de juiste waarden.</DBInstanceName> </CMS.FQDN>
 • Voer de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase niet in een samenwerking die zowel Lync Server 2010 en Lync Server 2013 bevat en waarin de centrale Management-Service bevindt zich op een groep met Lync Server 2010. Als u later de Central Management-Service naar een groep met Lync Server 2013 verplaatst, kunt u de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase om de wijzigingen toe te passen moet uitvoeren.

Stap 4: De mobiliteit-service inschakelen

Als u de mobiliteitsservice gebruikt, voer dan de volgende cmdlet uit:

Inschakelen CsTopology

Stap 5: Het Unified Communications Web API inschakelen

Als u wilt dat de Unified Communications Web API (UCWA), moet u het hulpprogramma Bootstrapper.exe opnieuw uitvoeren op alle servers Lync Server 2013 directeur, Standard Edition-servers en Enterprise Edition front-endservers waarop de web components zijn geïnstalleerd en bijgewerkt. Gebruik de volgende opdracht als u het hulpprogramma wilt uitvoeren:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Vereisten

Er zijn geen vereisten voor de installatie van deze cumulatieve update.

Informatie over het register

Als u een van de cumulatieve updates in dit pakket wilt gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aanbrengen in het register.

Opnieuw opstarten

U moet de computer misschien opnieuw opstarten na toepassing van deze cumulatieve update.

Informatie over het vervangen van updates

Deze cumulatieve update vervangt de Cumulatieve update voor januari 2016 5.0.8308.945 kernonderdelen van Lync Server 2013.

Informatie over de installatie van pakket bijwerken

Om deze cumulatieve update hebt toegepast, voert u het bestand OcsCore.msp op computers waarop een van de volgende serverfuncties worden uitgevoerd:

 • Lync Server 2013 - Standard Edition-Server
 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - Front-End-server
 • Lync Server 2013 - directeur
 • Lync Server 2013 - Edge-Server
 • Lync Server 2013 - bemiddeling zelfstandige Server
 • Lync Server 2013 - Server controleren
 • Lync Server 2013 - archiveringsserver
 • Lync Server 2013 - beheerprogramma 's
 • Lync Server 2013 - permanente Chat-Server
 • Lync Server 2013 - vertrouwd Application Server

Bestandsinformatie

De algemene versie van deze cumulatieve update gebruikt een Microsoft Windows Installer-pakket voor de installatie van de cumulatieve update. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC) in de volgende tabel. Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt de datum naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.

Nadat de update is geïnstalleerd, wordt de algemene versie van deze update heeft de bestandskenmerken of een latere versie van de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven:
Referenties
Meer informatie over de terminologie die door Microsoft wordt gebruikt om software-updates te beschrijven.

Krijgen de meest recente cumulatieve update voor Lync Server 2013.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 3156179 - Laatst bijgewerkt: 04/15/2016 14:42:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB3156179 KbMtnl
Feedback