Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: DNS-records voor uw website configureren in Windows 2000

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL315982
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een DNS-server (Domain Name System) kunt configureren om als host te fungeren voor een extern toegankelijke website (dat wil zeggen: toegankelijk via het Internet).

Terug naar begin

Een IP-adres verkrijgen

Als u een pc als host wilt laten fungeren voor een extern toegankelijke website, moet u een openbaar IP-adres verkrijgen van uw Internet-serviceprovider (ISP). U wijst dit IP-adres toe aan de externe interface van de firewall of router waarmee uw DNS-server is verbonden.Als u meer informatie wilt over het toewijzen van een IP-adres aan een netwerkadapter, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
308199 HOW TO: Change the IP Address of a Network Adapter
Als u meer informatie wilt over het configureren van een DNS-server voor toegang via het Internet, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
300202 HOW TO: Configure DNS for Internet Access
Terug naar begin

Een domeinnaam registreren

U kunt voor uw organisatie een DNS-domeinnaam van het eerste of tweede niveau registreren bij een registratie-instantie voor Internet-domeinnamen. U kunt een lijst met erkende registratie-instanties vinden op de website van ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): De in dit artikel vermelde contactinformatie is bedoeld om u te helpen bij het aanvragen van de benodigde technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan dan ook geenszins instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Het registratieproces kan per instantie verschillen, maar u moet meestal de volgende stappen uitvoeren om uw domeinnaam te registreren:
 1. Een zoekactie uitvoeren om te controleren of de naam die u wilt registreren beschikbaar is.
 2. Contact- en factuurgegevens opgeven (inclusief een e-mailadres) voor de account.
 3. De FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) van de primaire en secundaire DNS-servers opgeven.

  OPMERKING: dit zijn de openbare IP-adressen die u van uw ISP hebt gekregen.
 4. Betalen, of kiezen voor een jaarlijkse betaalwijze.
Terug naar begin

De webserver configureren

Installeer en configureer Microsoft IIS (Internet Information Services) als dit nog niet is geïnstalleerd.Als u meer informatie wilt over het installeren en configureren van IIS, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
308192 HOW TO: Configure Windows 2000 as a Web Server
308163 HOW TO: Use Host Header Names to Configure Multiple Web Sites on a Single IP Address
308160 Procedure: Webverificatie voor Internet Information Services configureren in Windows 2000
Als u meer wilt weten over het publiceren van een webserver achter een firewall, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
313072 HOW TO: Configure the Web Publishing Service to Work with Internet Security and Acceleration Server
313562 HOW TO: Publish a Web Server on a Perimeter Network
Terug naar begin

Een DNS-vermelding maken voor de webserver

Maak een alias of CNAME-record voor de DNS-server waarop u IIS hebt geconfigureerd. Met deze stap zorgt u ervoor dat externe hostcomputers verbinding kunnen maken met uw webserver door middel van de hostnaam 'www'. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start de module DNS. Hiervoor klikt u op Start en wijst u Programma's en Systeembeheer aan. Klik vervolgens op DNS.
 2. Onder DNS vouwt uhostnaamuit (waarbijhostnaamde naam is van de DNS-server).
 3. Vouw Zones voor forward lookup uit.
 4. Onder Zones voor forward lookup klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste zone (bijvoorbeeld domeinnaam.com ). Klik vervolgens op Nieuwe Alias.
 5. Typ in het vakAliasnaamde tekenswww.
 6. Typ in het vakNaam (Fully qualified) van doelhostde hostnaam van de DNS-server waarop IIS is geïnstalleerd. Typ bijvoorbeelddns.domeinnaam.comen klik op OK.
Als u meer informatie wilt over het maken van een DNS-record, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
308201 HOW TO: Create a New Zone on a DNS Server
Terug naar begin


Referenties
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
296250 The Domain Name System Name Recommendations for Small Business Server 2000
291662 HOW TO: Publish Domain Name System Servers by Using Internet Security and Acceleration Server
300435 HOW TO: Securely Publish Multiple Web Sites by Using ISA Server
300991 HOW TO: Create a New Virtual Web Site with Its Own IP Address in Internet Information Services
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 315982 - Laatst bijgewerkt: 03/29/2004 14:17:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB315982
Feedback