Langzame verbinding met NetWare-bronnen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL316042
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
U kunt te kampen hebben met een langzame verbinding naar NetWare-bronnen. Een netwerkcontroleprogramma kan aangeven dat een extreem groot aantal aanvraagframes voor leeseigenschapwaarden afkomstig zijn van de client die het netwerkadres aanvragen van de NDS-structuurnaam. Deze aanvragen mislukken doordat het gevraagde object onbekend is.
Oorzaak
Dit probleem wordt veroorzaakt door een fout in de logica van de NetWare-redirector.
Oplossing
In de NetWare-redirector is een wijziging aangebracht om het aantal pakketten met leeseigenschapwaarden dat wordt gegenereerd, te verkleinen.

Windows 2000

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Windows 2000 op te halen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie moet de volgende (of latere) bestandskenmerken hebben:
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  ------------------------------------------------------  10-apr-2002 23:17 5.0.2195.5567  160.688 Nwrdr.sys				

Windows XP

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Bestandsgegevens

De Engelstalige versie van deze correctie moet de volgende (of recentere kenmerken) bestandskenmerken hebben:
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  ---------------------------------------------------  17-apr-2002 22:17 5.1.2600.42  156,032 Nwrdr.sys				

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Service Pack 3 (SP3) voor Microsoft Windows 2000 en Service Pack 1 (SP1) voor Windows XP is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
In een pure NDS-omgeving kunt u een registervermelding toevoegen om de redirector verder te optimaliseren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NwRdr\Parameters
PreferNDSBrowsing
Type: REG_DWORD
Standaardwaarde = 0

Om deze functie in te schakelen, stelt u de waarde in op 1.

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over de installatie van meerdere hotfixes, terwijl u slechts één keer opnieuw opstart:
296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
kbDirServices csnw gsnw nwrdr novell slow net_address
Eigenschappen

Artikel-id: 316042 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2015 13:25:41 - Revisie: 5.1

 • Microsoft Windows 2000 Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kb3rdparty kbbug kbdirservices kbenv kbfix kbnetwork kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbwinxpsp1fix KB316042
Feedback