Foutbericht: Het systeem is hersteld van een ernstige fout

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL316424
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Nadat u een upgrade voor het besturingssysteem van Microsoft Windows Millennium Edition (Me) naar Windows XP hebt uitgevoerd, wordt er mogelijk een foutbericht weergegeven:
Het systeem is hersteld van een ernstige fout. Deze fout is in een logboek vastgelegd.

Ernstige fout:
Handtekening van fout:
BCCode: A, BCP1: EB532A8, BCP2:000000FF, BCP3: 00000000, BCP4: 806BB1BE,
OSVer: 5_1_2600, SP: 0_0, Product: 768_1.
Oorzaak
Dit foutbericht wordt mogelijk weergegeven wanneer Windows apparaatstuurprogramma's probeert te gebruiken die niet compatibel zijn met Windows XP.
Oplossing
Om dit probleem te verhelpen moet u zich ervan verzekeren dat elk apparaat van de computer een stuurprogramma gebruikt dat compatibel is met Windows XP. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Hardware en klik vervolgens op Apparaatbeheer.
 3. Volg voor elk apparaat de volgende stappen om u ervan te verzekeren dat een Windows XP-compatibel stuurprogramma wordt gebruikt.OPMERKING: als u de zoekactie wilt beperken begint u met apparaten die zijn uitgeschakeld. Op het pictogram van een uitgeschakeld apparaat staat een rode X.

  1. Dubbelklik op de apparaatnaam om hetdialoogvensterEigenschappenvan het apparaat te openen en klik vervolgens op het tabblad Stuurprogramma.
  2. Controleer de versie van het stuurprogramma. Het versienummer van alle Windows XP-stuurprogramma's moet 5.1.2600 of hoger zijn.
  3. Als u niet precies weet welke versie wordt weergegeven, controleert u de datum van het stuurprogramma. Stuurprogramma's die vóór het jaar 2001 zijn gemaakt, zijn mogelijk niet compatibel met Windows XP.
 4. : als u de zoekactie wilt beperken begint u met apparaten die zijn uitgeschakeld. Op het pictogram van een uitgeschakeld apparaat staat een rode X.Wanneer u een verouderd apparaatstuurprogramma hebt gevonden dat de oorzaak van het probleem zou kunnen vormen, volgt u deze stappen om het stuurprogramma bij te werken:
  1. Plaats de Windows XP-cd in het cd-rom-station. Als Setup automatisch wordt gestart, sluit u dit af.
  2. Klik in hetdialoogvensterEigenschappenop Stuurprogramma bijwerken om de wizard Updates voor hardware te starten.
  3. Klik opIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik op Volgende.
  4. Schakel het selectievakjeOok op deze locatie zoekenin en typ vervolgens de cd-rom-stationsaanduiding in de ruimte eronder. Typ bijvoorbeeldD:.
  5. Klik op Volgende.
  6. Volg de instructies op het scherm om het bijwerken van het stuurprogramma te voltooien.
 5. : als u de zoekactie wilt beperken begint u met apparaten die zijn uitgeschakeld. Op het pictogram van een uitgeschakeld apparaat staat een rode X.Start de computer desgevraagd opnieuw op.
OPMERKING: Als Windows het stuurprogramma voor het apparaat niet kan vinden, wordt het apparaat mogelijk niet door Windows XP ondersteund. Voor een overzicht van ondersteunde apparaten raadpleegt u de meest recente Windows Hardware Compatibility List (HCL) op de volgende Microsoft-website:Hoewel Microsoft het gebruik van apparaten die niet in de Hardware Compatibility List voorkomen niet ondersteunt, kunt u in sommige gevallen een Windows XP-compatibel stuurprogramma verkrijgen door rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant van het apparaat.Als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met deze hardwarefabrikant, klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Meer informatie
De in dit artikel vermelde contactinformatie is bedoeld om u te helpen bij het aanvragen van de benodigde technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan dan ook geenszins instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.


Als u meer informatie over apparaten die niet in de HCL voorkomen wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
142865 Ondersteuningsbeleid van Microsoft ten aanzien van hardware die niet in de Windows HCL wordt vermeld
Als u meer informatie over het beheer van hardwareapparaten wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283658 How to Manage Devices in Windows XP
Als u meer informatie over het gebruik van Apparaatbeheer voor het oplossen van apparaatconflicten wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310126 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Eigenschappen

Artikel-id: 316424 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:42:17 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive ocsso kbprb KB316424
Feedback