Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Geavanceerde problemen met schoon opstarten oplossen in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

In dit artikel

Inleiding
Veel problemen op een Windows XP-computer worden veroorzaakt door een incompatibel of beschadigd programma. U kunt bepalen of dat zo is door een schone opstartprocedure uit te voeren of Windows opnieuw zonder het programma in kwestie te starten.

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen oplost door het systeem schoon op te starten om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door het besturingssysteem of door een programma dat in de Windows-omgeving wordt geladen.

Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310353 Windows XP schoon opstarten


Meer informatie
Door het systeem schoon op te starten kunt u problemen identificeren. U lost problemen op door het systeem schoon op te starten, waarna u een aantal acties uitvoert en na elke actie de computer opnieuw opstart. Op die manier kunt u vaststellen door welke actie het probleem is opgelost.

De procedure Schoon opstarten van het systeem bestaat uit de volgende stappen:
 1. Opnieuw opstarten in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning
 2. Niet-ondertekende stuurprogramma's verwijderen
 3. Registervermeldingen verwijderen
 4. Gebruikersprofielen testen
 5. Services van derden uitschakelen
 6. Programma's verwijderen

Opnieuw opstarten in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning

Om mogelijke omgevingsproblemen op te lossen, moet u de computer eerst opnieuw in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning opstarten. Als het probleem wordt veroorzaakt door een programma dat geen verbinding met het netwerk heeft, start u de computer op in de veilige modus. Als het probleem wordt veroorzaakt door een netwerkprogramma en de verbinding met het netwerk wordt tot stand gebracht via een netwerkadapter, kunt u in de veilige modus met netwerkondersteuning het netwerkprogramma inclusief problemen met de browser testen.

Opmerking U kunt de veilige modus met netwerkondersteuning niet gebruiken wanneer verbinding met een netwerk wordt gemaakt via een modem of een pc-kaart, omdat de stuurprogramma's voor deze apparaten niet in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning worden geladen.

Als u de computer opstart in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning en u voert de bewerking uit die het probleem veroorzaakte, is hoogstwaarschijnlijk de omgeving de oorzaak van het probleem.

Opmerking In Windows XP kunt u met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) een schone opstartprocedure uitvoeren.

Voor meer informatie over het hulpprogramma voor systeemconfiguratie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310560 Problemen oplossen met het hulpprogramma Msconfig van Windows XP
Zie de sectie 'Registervermeldingen verwijderen' voor de manier waarop u kunt vaststellen door welke programmaonderdelen het probleem zou kunnen worden veroorzaakt.

Opmerking Bepaalde bewerkingen zult u niet in de veilige modus kunnen testen omdat niet alle services en apparaten worden geladen in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning. U kunt in de veilige modus bijvoorbeeld geen geluidsproblemen met multimedia of problemen met stand-by of de slaapstand testen.

Als u de computer in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning opstart en het probleem blijft zich voordoen, wordt het waarschijnlijk nog steeds veroorzaakt door de omgeving. Veel functie- of filterstuurprogramma's die door software van derden worden geladen, worden in het algemeen ook in de veilige modus geladen. Daarom zult u bij het testen een extra stap moeten uitvoeren, namelijk het verwijderen van de stuurprogramma's van derden uit de veilige modus.

Ga als volgt te werk om de computer in de veilige modus op te starten:
 1. Druk deze instructies af voordat u verdergaat met stap 2.Nadat u de computer hebt afgesloten in stap 2, kunt u deze instructies namelijk niet meer bekijken.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Druk op F8. Op een computer met een opstartconfiguratie voor meerdere besturingssystemen drukt u op F8 zodra het opstartmenu wordt weergegeven.
 4. Selecteer met de pijltoetsen de juiste optie voor de veilige modus en druk op ENTER.

  Opmerking De pijltoetsen van het numerieke toetsenbord werken niet als NUM LOCK is ingeschakeld.
 5. Op een systeem met twee of meer opstartsystemen gebruikt u de pijltoetsen om het gewenste besturingssysteem te selecteren en drukt u op ENTER.
In de veilige modus hebt u alleen toegang tot de basisbestanden en basisstuurprogramma's, zoals muis, beeldscherm, toetsenbord, massaopslag, basisvideo, standaardsysteemservices maar is er geen netwerkverbinding. U kunt uit de volgende opties kiezen:
 • Met de optie Veilige modus met netwerkmogelijkheden worden al deze bestanden en stuurprogramma's geladen, evenals de services en stuurprogramma's die nodig zijn voor het netwerkgebruik.
 • De optie Veilige modus met opdrachtprompt is hetzelfde als de veilige modus, met dit verschil dat de opdrachtprompt en niet de grafische gebruikersinterface (GUI) wordt geopend.
 • Met de optie Laatst bekende juiste configuratie wordt de computer opgestart met de registergegevens die zijn opgeslagen toen u de computer de laatste keer uitschakelde.
In de veilige modus kunt u problemen nader onderzoeken. Als een probleem niet optreedt wanneer u de computer in de veilige modus opstart, wordt het probleem in elk geval niet veroorzaakt door de standaardinstellingen en de minimaal vereiste apparaatstuurprogramma's. Als het probleem wordt veroorzaakt door een onlangs toegevoegd apparaat of een nieuw stuurprogramma, kunt u in de veilige modus het apparaat verwijderen of de wijziging ongedaan maken.

Er zijn echter omstandigheden waarin u ook in de veilige modus het probleem niet kunt oplossen. In de veilige modus kunt u het probleem bijvoorbeeld niet oplossen als de systeembestanden van Windows die nodig zijn om de computer op te starten, beschadigd zijn. In dit geval zult u uw toevlucht tot de Herstelconsole moeten nemen.

Niet-ondertekende stuurprogramma's verwijderen

Alle stuurprogramma's in Windows XP zijn digitaal ondertekend, ten teken dat ze zijn getest door de Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Voor veel programma's van derden die voor Windows XP zijn geschreven, moeten andere stuurprogramma's worden geïnstalleerd die niet door WHQL zijn getest. Deze krijgen dus geen digitale handtekening.

Opmerking Sommige andere leveranciers hebben hulpprogramma's waarmee een geldige digitale handtekening kan worden gegenereerd, ook al zijn deze producten niet door WHQL getest. De volgende procedure kan niet worden gebruikt om te bepalen of dergelijke stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.

Windows XP is voorzien van een hulpprogramma voor handtekeningcontrole (Sigverif.exe). U kunt met dit hulpprogramma op uw computer zoeken naar bestanden die niet digitaal zijn ondertekend. Voor het oplossen van problemen in Windows XP door het systeem schoon op te starten hoeft u alleen de bestanden in de map %Windir%\System32\Drivers te testen.

Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Sigverif.exe te gebruiken:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sigverif in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op Geavanceerd, klik op Zoeken naar andere bestanden zonder digitale handtekening, klik op Bladeren, ga naar de map Windows\System32\Drivers en klik tweemaal op OK.
 3. Klik op Starten.
Nadat Sigverif.exe is uitgevoerd, verschijnt er een lijst met niet-ondertekende stuurprogramma's die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Opmerking Veel videostuurprogramma's zijn niet digitaal ondertekend. De volgende stappen kunnen problemen met de videoresolutie veroorzaken. Door deze problemen kunt u misschien uw computer niet meer opnieuw opstarten.

De lijst met alle ondertekende en niet-ondertekende stuurprogramma's die door het hulpprogramma Sigverif.exe worden gevonden, wordt opgenomen in het bestand Sigverif.txt in de map %Windir% (doorgaans is dit de map Winnt of Windows). Alle niet-ondertekende stuurprogramma's worden aangegeven met 'Niet-ondertekend'.

Nadat u hebt vastgesteld welke stuurprogramma's niet zijn ondertekend, maakt u een map waarnaar u die stuurprogramma's verplaatst. De map zou u bijvoorbeeld StuurprogsBak kunnen noemen, of een ander naam die makkelijk is te onthouden.

Verplaats de niet-ondertekende stuurprogramma's, start de computer opnieuw op (zonder de niet-ondertekende stuurprogramma's in de map Windows\System32\Drivers) en test vervolgens het programma of andere functionaliteit om te zien of dezelfde foutberichten danwel problemen blijven optreden.

Opmerking Omdat de meeste stuurprogramma's zijn gekoppeld aan registervermeldingen die nog niet zijn gewijzigd, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Ten minste één service is bij het starten van het systeem niet gestart.
Als het probleem niet meer optreedt, werd het veroorzaakt door een niet-ondertekend filter of functiestuurprogramma. Een functiestuurprogramma is een stuurprogramma waarmee een specifiek apparaat wordt geladen dat op een van de bussen van de computer is aangesloten. Er wordt een filterstuurprogramma geladen op een niveau hoger of lager dan een functiestuurprogramma om de werking van het functiestuurprogramma uit te breiden of te wijzigen.

Ga als volgt te werk om vast te stellen door welk niet-ondertekend stuurprogramma het probleem wordt veroorzaakt:
 • Plaats de stuurprogramma's voor hetzelfde programma of apparaat samen met dezelfde test in de map Windows\System32\Drivers.
 • Plaats in dezelfde test de bovenste helft van de stuurprogramma's terug in de map Windows\System32\Drivers.
De eerste methode is doorgaans beter als u de oorzaak van een probleem wilt bepalen, maar u kunt dan waarschijnlijk niet vaststellen bij welke stuurprogramma's dit probleem zich voordoet. Nadat u hebt vastgesteld welk stuurprogramma het probleem veroorzaakt, kunt u het stuurprogramma of het programma verwijderen, het stuurprogramma uitschakelen of de service uitschakelen.

Als u een service wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ %systemroot%\system32\services.msc /s en klik op OK.
 3. Dubbelklik op de service, klik op Uitgeschakeld in de lijst Opstarttype en klik op OK.
 4. Start de computer opnieuw op.
Zoek naar updates voor stuurprogramma's of andere programma's, of vervang de software of het stuurprogramma door software of een stuurprogramma dat specifiek voor Windows XP is geschreven.

Voer de volgende stappen uit om een apparaat uit te schakelen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s en klik op OK.
 3. Klik op Apparaatbeheer.
 4. Dubbelklik op het apparaat, klik op Dit apparaat niet gebruiken (uitschakelen) in de lijst Apparaatgebruik en klik op OK.
 5. Zoek bij de leverancier van het apparaat naar een bijgewerkt stuurprogramma.
Voor informatie over contactgegevens van de fabrikant van het programma klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Opmerking Niet alle apparaten en services worden vermeld in de gebruikersinterface van Windows XP.

Als het apparaat of de service niet beschikbaar is in de gebruikersinterface van Windows XP, schakelt u met de herstelconsole het stuurprogramma of de service uit.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
314058 Beschrijving van de herstelconsole van Windows XP

Registervermeldingen verwijderen

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Als er zich geen problemen meer voordoen wanneer u programma's in de veilige modus start, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door programma's die tijdens het opstarten van de Windows XP-computer worden geladen.

Programma's die onderdeel zijn van de opstartprocedure voor Windows XP, worden doorgaans geladen in een van de volgende locaties:
 • In de map Opstarten in het menu Programma's
 • De regel Run voor alle gebruikers in het register
 • De regel Run voor bepaalde gebruikers in het register
 • De vermelding Load voor alle gebruikers in het register
Opmerking Omdat in het register alle computer- en programma-instellingen voor Windows XP staan, moet u een back-up van het register en bepaalde registervermeldingen maken als u het register gaat bewerken, zodat u altijd het werkende register kunt terugzetten mocht u de computer na het bewerken van het register niet meer kunnen opstarten. U maakt een back-up van het register van Windows XP door Windows Back-up te gebruiken en vervolgens een back-up van het hele systeem inclusief de systeemstatus te maken.

Opmerking Het programma Back-up wordt niet geïnstalleerd tijdens de standaardinstallatie van Windows XP Home Edition, het pictogram Back-up staat niet in het menu Start van Windows XP Home Edition en Back-up is niet opgenomen in het onderdeel Software van Windows XP Home Edition.

Voor meer informatie over de installatie van het hulpprogramma Back-up voor Windows XP Home Edition klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
302894 Procedure: Back-up installeren vanaf de cd in Windows XP Home Edition
U maakt als volgt een back-up van de systeemstatus:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's (of Programma's), Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up.
 2. Klik op Geavanceerde modus.
 3. Open het tabblad Back-up maken en schakel het selectievakje System State in.
 4. Klik op Back-up starten.
Bij deze methode wordt een back-up gemaakt van de gegevens van de systeemstatus en de andere gegevens die u voor de back-up hebt geselecteerd.

Klik voor meer informatie over het maken van een back-up van het systeemregister op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
240363 Het programma Back-up gebruiken om een back-up te maken van de systeemstatus en deze te herstellen in Windows 2000.
De pictogrammen van de map Opstarten worden vanuit twee locaties geladen. Ga als volgt te werk om deze vermeldingen te verwijderen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
 2. Selecteer de volgende map en klik op Knippen in het menu Bewerken:
  Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten
 3. Maak op het bureaublad de map StuurprogsBak, maak in deze map de map OpstartenGebruiker, open de map OpstartenGebruiker en klik op Plakken in het menu Bewerken.
 4. Herhaal stap 1 en 2 en ga naar de map All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Knippen, klik op de map StuurprogsBak op het bureaublad, maak de map OpstartenAlleGebruikers en klik op Plakken.
Ga als volgt te werk om de waarden voor de regel Run in het register voor alle gebruikers te verwijderen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klik op Exporteren in het menu Bestand.
 4. Ga naar de map StuurprogsBak, typ HKLMRun in het veld Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 5. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op elke waarde, uitgezonderd de waarde Standaard, klik op Verwijderen en klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.
 6. Controleer aan de hand van de sleutels RunOnce en RunOnceEx of een programma wel of niet volledig is geïnstalleerd, en herhaal stap 3 tot en met 5 met andere namen voor de sleutels RunOnce en RunOnceEx.
Ga als volgt te werk om waarden te verwijderen voor de regel Run in het register voor de gebruikersaccount waarmee u zich hebt aangemeld:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klik op Exporteren in het menu Bestand.
 4. Ga naar de map StuurprogsBak, typ HKCURun in het veld Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 5. Klik met de rechtermuisknop op elke waarde in het rechterdeelvenster en klik op Verwijderen.
 6. Bekijk aan de hand van de sleutel RunOnce of een programma volledig is geïnstalleerd en herhaal stap 3 tot en met 5, maar wijzig de naam in een naam met RunOnce.
Ga als volgt te werk om waarden onder Load te verwijderen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Klik in het rechterdeelvenster op Exporteren in het menu Bestand. Als de waarde load uit gegevens bestaat, klikt u op de map StuurprogsBak, typt u HKCUload in het veld Bestandsnaam en klikt u op Opslaan.
 4. Dubbelklik op de waarde load in het rechterdeelvenster, verwijder de waarde uit het veld Waardegegevens en klik op OK.
 5. Start de computer opnieuw op en voer de test uit.
Als het probleem niet meer optreedt, voegt u de waarden die u hebt verwijderd, in de onderstaande volgorde samen:
 1. Opstartpictogrammen uit zowel de groep Alle gebruikers als de gebruikersaccount waarmee u zich hebt aangemeld.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Opmerking Om de waarden samen te voegen, kunt u dubbelklikken op het REG-bestand in de Windows Verkenner of Deze computer om het importeren te automatiseren. Wanneer u dit doet, wordt u gevraagd het samenvoegen van de gegevens in het register te bevestigen. Klik op Ja om het samenvoegen te starten. Er verschijnt een bericht wanneer het bestand is samengevoegd in het register. Als het bestand de verkeerde syntaxis heeft en het samenvoegen niet is gelukt, wordt in een foutbericht gemeld dat het bestand geen registerscript is en niet in het register kan worden geïmporteerd.

Voer de volgende stappen uit om de pictogrammen voor de map Opstarten toe te voegen:
 1. Klik op Start, wijs Alle Programma's (of Programma's) aan, wijs Bureau-accessoires aan en klik op Windows Verkenner.
 2. Klik op de map StuurprogsBak die u hebt gemaakt, open de map OpstartenAlle Gebruikers, klik op Alles selecteren en klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
 3. Klik op de volgende map en klik op Plakken:
  Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten
 4. Klik op de map StuurprogsBak\OpstartenGebruiker en klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
 5. Klik op de volgende map en klik op Plakken.
  Documents and Settings\gebruikersnaam\Menu Start\Programma's\Opstarten,
  waarbij gebruikersnaam de naam van de gebruiker is waarmee u zich hebt aangemeld.
 6. Start de computer opnieuw op en voer de test uit.

Gebruikersprofielen testen

Soms kan de specifieke informatie voor een gebruiker beschadigd zijn, terwijl andere gebruikers op dezelfde computer geen problemen ondervinden. U kunt vaststellen of dit het geval is door u aan te melden als een nieuwe gebruiker of door een nieuwe gebruikersaccount te maken. Vervolgens test u dit profiel.

Opmerking Soms werkt een programma alleen correct wanneer u zich met de standaardbeheerdersaccount aanmeldt. Dit probleem kan zich bijvoorbeeld bij oudere programma's voordoen.

Als het standaardbeheerdersprofiel beschadigd raakt, moet u Windows XP opnieuw installeren om dit probleem te verhelpen.

Alle gebruikersspecifieke configuratiegegevens (in de registersleutel
HKEY_CURRENT_USER
) worden opgeslagen in het bestand Ntuser.dat in de map Documents and Settings\gebruikersnaam.

Services van derden uitschakelen

Om problemen te voorkomen of op te lossen, is het wellicht nodig dat u services van derden uitschakelt. Services van derden worden niet geladen in de veilige modus en in de veilige modus met netwerkmogelijkheden. Als in de veilige modus geen problemen optreden, kan het probleem worden veroorzaakt door een service van een derde die wordt geladen.

De volgende tabel is een gedeeltelijke lijst met kernservices van het besturingssysteem die worden geladen. De feitelijke lijst is afhankelijk van de nieuwe services die worden geïnstalleerd en van de versie van Windows XP waarmee u werkt.

ServiceBeschrijvingStartmodus
AlerterAlerterAutomatisch
AppMgmtToepassingsbeheerHandmatig
ClipSrvPlakboekHandmatig
EventSystemCOM+-gebeurtenissysteemHandmatig
BrowserComputer BrowserAutomatisch
DHCPDHCP ClientAutomatisch
DfsDFS (Distributed File System)Automatisch
TrkWksDistributed Link Tracking-clientAutomatisch
TrkSrvDistributed Link Tracking-serverHandmatig
MSDTCDistributed Transaction CoordinatorAutomatisch
DNSCacheDNS-clientAutomatisch
EventLogGebeurtenislogboek:Automatisch
FaxFax-serviceUitgeschakeld
NtFrsFile ReplicationHandmatig
IISADMINIIS Admin-serviceAutomatisch
cisvcIndexing-serviceHandmatig
SharedAccessDelen van internetverbinding (firewall)Handmatig
PolicyAgentIPSEC-beleidsagent (IPSEC-Service)Automatisch
LicenseServiceLicense Logging-serviceAutomatisch
dmserverLogical Disk ManagerAutomatisch
dmadminLogical Disk Manager Administrative-serviceHandmatig
MessengerMessengerAutomatisch
mspadminMicrosoft Proxy Server-beheerAutomatisch
wspsrvMicrosoft Winsock Proxy-serviceAutomatisch
NetlogonNetwerkaanmeldingAutomatisch
mnmsrvcNetMeeting Extern bureaublad delenHandmatig
NetmanNetwork ConnectionsHandmatig
NetDDENetwork DDEHandmatig
NetDDEdsdmNetwork DDE DSDMHandmatig
NtLmSspNT LM Security Support ProviderAutomatisch
OnlBroadOn-Line Presentation BroadcastHandmatig
SysmonLogPrestatielogboeken en signalenHandmatig
PlugPLayPlug en PlayAutomatisch
SpoolerPrint SpoolerAutomatisch
ProtectedStorageBeveiligde opslagAutomatisch
mailalrtProxy Alert Notification-serviceAutomatisch
RSVPQoS RSVPHandmatig
RasAutoRemote Access Auto Connection ManagerHandmatig
RasmanRemote Access Connection ManagerAutomatisch
RpcSsRemote Procedure Call (RPC)Automatisch
RPCLOCATORRPC-locator (Remote Procedure Call)Handmatig
RemoteRegistryRemote Registry-serviceAutomatisch
NtmsSvcVerwisselbare opslagAutomatisch
seclogonRunAs-serviceAutomatisch
SamSsSecurity Accounts ManagerAutomatisch
lanmanserverServerAutomatisch
ScardSvrSmartcardHandmatig
ScardDrvSmartcard HelperHandmatig
SNMPSNMP-serviceAutomatisch
SNMPTRAPSNMP Trap-serviceHandmatig
SENSSystem Event NotificationAutomatisch
SchemaTaakplannerAutomatisch
LmHostsTCP/IP NetBIOS Helper-serviceAutomatisch
TapiSrvTelephonieHandmatig
W3svcWorld Wide Web-publicatieserviceAutomatisch
LanmanWorkstationWerkstationAutomatisch


Tevens kunnen de volgende services worden geïnstalleerd:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schema
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Programma's verwijderen

Als u met geen van deze methoden het probleem kunt oplossen, verwijdert u de programma's met behulp van het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Start de computer opnieuw op en voer na elk verwijderd programma een test uit.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met de Microsoft Product Support Services of installeert u het besturingssysteem en uw programma's opnieuw.Referenties
Voor meer informatie over het oplossen van opstartproblemen in Windows XP klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
310353 Windows XP schoon opstarten
308041 Bronnen voor het oplossen van opstartproblemen in Windows XP
310560 Problemen oplossen met het hulpprogramma Msconfig van Windows XP
229716 Beschrijving van de herstelconsole van Windows
242518 Lange pauze tijdens het opstarten van Windows
244905 Een service of apparaat waardoor Windows niet wordt gestart uitschakelen
249000 Menu met geavanceerde opstartopties voor Windows ontbreekt bij opstarten
252448 Procedure: Een MS-DOS-opstartdiskette met netwerkondersteuning maken in Windows 2000
266169 Problemen met de modus Stand-by, de Slaapstand en het afsluiten van de computer in Windows 2000 oplossen
298427 Uitgeschakelde opstartprogramma's herstellen na een upgrade van Windows 98 of Windows Millennium Edition
300886 Een beschrijving van de optie Opstartprogramma's herstellen die wordt gebruikt wanneer u een upgrade naar Windows XP uitvoert.
303561 Windows XP-snelkoppelingen in de groep Opstarten werken niet als u de computer voor de eerste keer opstart
306084 Procedure: Het besturingssysteem Windows XP terugzetten in een vorige staat
310126 Problemen met apparaatconflicten oplossen met behulp van Apparaatbeheer
244601 Problemen oplossen met onbekende apparaten in Apparaatbeheer
Eigenschappen

Artikel-id: 316434 - Laatst bijgewerkt: 12/20/2005 16:40:05 - Revisie: 3.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbhowtomaster kbsetup kbtshoot KB316434
Feedback