Een hotfixpakket (build 4.1.3766.0) is beschikbaar voor Forefront Identiteitenbeheer 2010 R2

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3171318
Inleiding
Een hotfixpakket (build 4.1.3766.0) is beschikbaar voor Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 R2. Dit hotfixcombinatiepakket worden bepaalde problemen opgelost en voegt sommige functies die worden beschreven in de "Meer informatie'sectie.

Update-informatie

Er is een ondersteunde update beschikbaar van Microsoft Support. Het is raadzaam dat alle klanten deze update op hun productiesystemen toepassen.

Ondersteuning van Microsoft

Als u deze update downloaden van Microsoft Support, is er aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload'. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of voor het indienen van een afzonderlijk serviceverzoek, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Bekende problemen in deze update

Tijdsynchronisatie-Service

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, uitbreidingen van de regels en aangepaste management-agents (MAs) die zijn gebaseerd op Extensible MA (ECMA1 of ECMA 2.0) kunnen niet worden uitgevoerd en kunnen leiden tot een uitvoeringsstatus van "gestopt-extensie-dll-load." Dit probleem treedt op wanneer u deze extensies regels of aangepaste MAs uitvoert nadat u het configuratiebestand (.config) voor een van de volgende processen wijzigen:

 • MIIServer.exe
 • Mmsscrpt.exe
 • Dllhost.exe
Bijvoorbeeld in het bestand MIIServer.exe.config wijzigt u de standaardgrootte van de partij voor de verwerking van sync posten voor de FIM Service MA.

In dit geval vervangt het installatieprogramma synchronisatie-engine voor deze update opzettelijk het configuratiebestand om te voorkomen dat de wijzigingen verwijderd. Omdat het bestand niet vervangen, posten die voor deze update vereist zijn niet aanwezig zijn in de bestanden en het synchronisatieprogramma eventuele regels extensie DLL's niet geladen wanneer de motor wordt uitgevoerd een volledige Import of Delta Sync profiel uitvoert.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Maak een reservekopie van het bestand MIIServer.exe.config.
 2. Open het bestand MIIServer.exe.config in een teksteditor of Microsoft Visual Studio.
 3. De <runtime>-sectie vinden in het bestand MIIServer.exe.config en vervolgens vervangen door de inhoud van de sectie <dependentAssembly>het volgende:

  </dependentAssembly></runtime>
  <dependentAssembly><assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />    <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0-4.1.3.0" newVersion="4.1.4.0" /></dependentAssembly>
 4. De wijzigingen in het bestand wilt opslaan.
 5. Zoek het bestand Mmsscrpt.exe.config in dezelfde map en de Dllhost.exe.config in de bovenliggende map. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor deze twee bestanden.
 6. Start de synchronisatieservice Forefront identiteitsbeheer (FIMSynchronizationService).
 7. Controleer of de extensies van de regels en aangepaste agenten nu werken zoals verwacht.

FIM Reporting

Als u FIM Reporting installeert op een nieuwe server waarop Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1 al is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

 1. Installeer het onderdeel FIM 2010 R2 SP1 FIMService. Hiertoe schakelt u het selectievakje Reporting .
 2. Installeer dit hotfix-combinatiepakket upgrade de FIM-Service voor het opbouwen van 4.1.3766.0.
 3. De installatie modus wijzigen voor de FIM-Service wordt uitgevoerd en vervolgens rapporten.

Als reporting is ingeschakeld en de installatie modus wijzigen voor de Portal- en FIM-Service wordt uitgevoerd, moet u melden opnieuw in te schakelen. Ga als volgt te werk in de FIM Identity Management Portal:

 1. Klik in het menu Administratie op Alle Resources.
 2. Onder Alle Resources, klikt u op Systeem configuratie-instellingen.
 3. Klik op het object System configuratie-instellingen en open vervolgens het dialoogvenster Eigenschappen van dit object.
 4. Uitgebreide kenmerkenop en selecteer vervolgens het selectievakje voor het Melden van de logboekregistratie is ingeschakeld .
 5. Klik op OKen klik vervolgens op verzenden om de wijziging opslaan.

Vereisten

Als u deze update toepast, moet u Forefront Identiteitenbeheer 2010 R2 (build 4.1.3419.0 of een latere versie) geïnstalleerd hebben.

Voor implementaties van BHOLD FIM integratie, Connector voor Access of rapportage modules BHOLD hebt u hotfix-combinatiepakket 2934816 (build 4.3.3510.0) of een latere versie is geïnstalleerd op uw servers FIM voordat u deze update op de BHOLD-modules toepassen.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten na het toepassen van de Add-ins en extensies (Fimaddinsextensions_xnnhet pakket _kb3171318.msp). U moet ook de onderdelen van de server opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging

Deze update vervangt update 2934816 (build 4.1.3510.0) voor Forefront Identiteitenbeheer 2010 R2.

Bestandsinformatie

Hotfix release buildnummers
Forefront Identity Manager 4.1.3766.0
BHOLD 5.0.3468.0
Connector voor Access 5.0.3468.0


Bestandskenmerken
De algemene versie van deze update heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Accessmanagementconnector.msiNiet van toepassing598,016Jul-03-201606:48
Bholdanalytics 5.0.3468.0_release.msiNiet van toepassing2,740,224Jul-03-201606:38
Bholdattestation 5.0.3468.0_release.msiNiet van toepassing3,317,760Jul-03-201607:23
Bholdcore 5.0.3468.0_release.msiNiet van toepassing5,058,560Jul-03-201606:27
Bholdfimintegration 5.0.3468.0_release.msiNiet van toepassing3,571,712Jul-03-201607:00
Bholdmodelgenerator 5.0.3468.0_release.msiNiet van toepassing3,289,088Jul-03-201607:35
Bholdreporting 5.0.3468.0_release.msiNiet van toepassing2,031,616Jul-03-201607:11
Fimaddinsextensionslp_x64_kb3171318.mspNiet van toepassing3,937,28029-Jun-201615:27
Fimaddinsextensionslp_x86_kb3171318.mspNiet van toepassing1,606,65629-Jun-201615:16
Fimaddinsextensions_x64_kb3171318.mspNiet van toepassing5,212,67229-Jun-201615:27
Fimaddinsextensions_x86_kb3171318.mspNiet van toepassing4,661,24829-Jun-201615:17
Fimcmbulkclient_x86_kb3171318.mspNiet van toepassing9,130,49629-Jun-201615:17
Fimcmclient_x64_kb3171318.mspNiet van toepassing5,575,16829-Jun-201615:27
Fimcmclient_x86_kb3171318.mspNiet van toepassing5,201,92029-Jun-201615:17
Fimcm_x64_kb3171318.mspNiet van toepassing33,662,46429-Jun-201615:28
Fimcm_x86_kb3171318.mspNiet van toepassing33,250,30429-Jun-201615:17
Fimservicelp_x64_kb3171318.mspNiet van toepassing12,224,51229-Jun-201615:27
Fimservice_x64_kb3171318.mspNiet van toepassing31,534,08029-Jun-201615:28
Fimsyncservice_x64_kb3171318.mspNiet van toepassing36,344,83229-Jun-201615:28

Meer informatie

Problemen die worden opgelost en functies die in deze update zijn toegevoegd

Deze update corrigeert de volgende problemen en voegt de volgende functies die niet eerder zijn gedocumenteerd in de Microsoft Knowledge Base.

FIM Certificaatbeheer

Probleem 1
Een smartcard zoeken duurt 3,5 minuten op een niet-actieve server. Bovendien eindigt de zoekopdracht nooit als de server wordt benadrukt.

Probleem 2
Het beleid van Dubbele Intrekkingsinstellingen vervangen omdat sommige gebruikers kunnen niet instellen.

Probleem 3
Er is een overbodige ruimte in de tekenreeks 'Samenvatting' op de pagina Aanvraag voltooid voor sommige talen.

FIM tijdsynchronisatie-Service

Probleem 1
In een zoekopdracht metaverse en wanneer u het object wilt weergeven, is er een veld voor het Laatst is gewijzigd . Maar als u een veld sorteert, worden gesorteerd als een algemene tekstveld in plaats van als een datumveld.

Probleem 2
Foutberichten worden weergegeven (bijvoorbeeld de gebeurtenis-ID 6313) worden vastgelegd in het gebeurtenislogboek. Bovendien werken prestatiemeteritems niet.

Probleem 3
De Sync-Service loopt vast wanneer u een volledige synchronisatie uitvoert met dezelfde prioriteit instellen voor de kenmerken die in de IAF of EAF bestaan.

Probleem 4
Wanneer een onjuist formaat (minder dan het minimum of meer dan het maximum) wordt gebruikt voor het uitvoeren van ECMA2 management agent-profiel, verandert de waarde voor de stille modus het minimum of het maximum nadat u op Voltooien.

Probleem 5
Een foutbericht van de Management-Agent kan niet worden geparseerd als het aantal speciale symbolen bevat. Daarom het foutbericht niet wordt weergegeven in de lijst met fouten zoals verwacht en niet-informatieve fout verschijnt.

Probleem 6
U ontvangt een foutbericht 'Niet-gedeclareerde entiteit 'qt' Reference' wanneer u het proces van de geschiedenis en de geschiedenis van het 'groter dan'-teken (&gt;) bevat.

Probleem 7
Onder bepaalde omstandigheden kan het dialoogvenster bestand selecteren niet in de wizard voor configuratie van MA.

Probleem 8
Een 'MEMORY_ALLOCATION_FAILURE'-fout treedt op in het hulpprogramma voor het controleren van de prestaties wanneer het proces kan niet worden geopend in het DLL-bestand met de prestaties.

FIM Portal

Probleem 1
Etiketten met meerdere waarden worden onjuist weergegeven op één regel in de gebruikersinterface.

FIM-Service

Probleem 1
Tijdens een exporteren tussen de synchronisatie en FIM-Service, worden de aanvraag van msidmCompositeType kan mislukken als bepaalde waarde van het kenmerk met meerdere waarden string wordt gewijzigd in het bereik van de sessie exporteren. Dit probleem is van invloed op de prestaties.

Probleem 2
In SharePoint Server 2013 en latere versies als u een werkstroom wilt wijzigen of een e-mailsjabloon bijwerken met behulp van de Portal FIM wordt de versie automatisch bijgewerkt naar 4.0.0.0. Hierdoor wordt een foutbericht van het systeem tijdens de verwerking.

BHOLD

Probleem 1
Wanneer u een gebruiker aan een organisatie-eenheid (OU) die sommige machtigingen niet compatibel met de rol van organisatie-eenheden toevoegt is, zijn de niet-compatibele machtigingen toegewezen.

Probleem 2
Sommige problemen worden opgelost voor autorisatie op basis van een kenmerk (ABA) rollen die zijn toegewezen aan een gebruiker als de rollen beschikken over machtigingen niet compatibel.

Probleem 3
Wanneer u Access Connector voor het inrichten van nieuwe organisatie-eenheden aan een bovenliggende organisatie-eenheid, alle rollen van de bovenliggende organisatie-eenheid worden overgenomen, maar ook worden uitgeschakeld.

Probleem 4
Er treedt een fout op in de BHOLD tijdens de installatie in Internet Information Services (IIS) 10.

Probleem 5
Als twee of meer rollen toegewezen aan een gebruiker met dezelfde machtigingen als de rollen en de rollen die het kenmerk endDate , kunt u een machtiging voor de gebruiker die de meest recente datum heeft kan niet uitpakken.

Probleem 6
Een e-mailalias wordt afgekapt als deze langer dan 30 tekens is.

Referenties
Meer informatie over de terminologie die door Microsoft wordt gebruikt om software-updates te beschrijven.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 3171318 - Laatst bijgewerkt: 07/23/2016 03:53:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2

 • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB3171318 KbMtnl
Feedback