Een hotfixpakket (build 4.3.2266.0) is beschikbaar voor Microsoft Identity Manager 2016

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3171342
Inleiding
Een hotfixpakket (build 4.3.2266.0) is beschikbaar voor Microsoft Identity Manager (MIM) 2016. Dit hotfixcombinatiepakket worden bepaalde problemen opgelost en voegt sommige functies die worden beschreven in de "Meer informatie'sectie.

Update-informatie

Er is een ondersteunde update beschikbaar van Microsoft Support. Het is raadzaam dat alle klanten deze update op hun productiesystemen toepassen.

Ondersteuning van Microsoft

Als u deze update downloaden van Microsoft Support, is er aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload'. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of voor het indienen van een afzonderlijk serviceverzoek, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Bekende problemen in deze update

Tijdsynchronisatie-Service

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, uitbreidingen van de regels en aangepaste management-agents (MAs) die zijn gebaseerd op Extensible MA (ECMA1 of ECMA 2.0) kunnen niet worden uitgevoerd en kunnen leiden tot een uitvoeringsstatus van "gestopt-extensie-dll-load." Dit probleem treedt op wanneer u deze extensies regels of aangepaste MAs uitvoert nadat u het configuratiebestand (.config) van een van de volgende processen wijzigen:
 • MIIServer.exe
 • Mmsscrpt.exe
 • Dllhost.exe
Bijvoorbeeld in het bestand MIIServer.exe.config wijzigt u de standaardgrootte van de partij voor de verwerking van sync posten voor de FIM Service MA.

In dit geval vervangt het installatieprogramma synchronisatie-engine voor deze update het configuratiebestand. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp om te voorkomen dat de wijzigingen verwijderd. Echter omdat het configuratiebestand niet vervangen wordt, posten die voor deze update vereist zijn niet aanwezig zijn in de bestanden en het synchronisatieprogramma eventuele regels extensie DLL's niet geladen wanneer de motor wordt uitgevoerd een volledige Import of Delta Sync profiel uitvoert.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. Maak een reservekopie van het bestand MIIServer.exe.config.
 2. Open het bestand MIIServer.exe.config in een teksteditor of Microsoft Visual Studio.
 3. De <runtime>-sectie vinden in het bestand MIIServer.exe.config en vervangt u de inhoud van de sectie <dependentAssembly>met behulp van de volgende opties:

  </dependentAssembly></runtime>
  <dependentAssembly><assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />    <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0-4.1.3.0" newVersion="4.1.4.0" /></dependentAssembly>
 4. De wijzigingen in het bestand wilt opslaan.
 5. Zoek het bestand Mmsscrpt.exe.config in dezelfde map en de Dllhost.exe.config in de bovenliggende map. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor deze twee bestanden.
 6. Start de synchronisatieservice Forefront identiteitsbeheer (FIMSynchronizationService).
 7. Controleer of de extensies van de regels en aangepaste agenten nu werken zoals verwacht.

Vereisten

Als u deze update toepast, moet u Microsoft Identity Manager 2016 4.3.1935.0 of een latere versie geïnstalleerd hebben.

Voor implementaties van de BHOLD van de BHOLD FIM integratie module of Connector voor toegang, moet u dit hotfix-combinatiepakket (4.3.2266.0) op de MIM-servers zijn geïnstalleerd voordat u een update op de modules BHOLD toepast hebben.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten na het toepassen van de Add-ins en extensies (Fimaddinsextensions_xnnhet pakket _kb3171342.msp). U moet ook de onderdelen van de server opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging

Deze update vervangt update 3134725 (build 4.3.2195.0) voor Microsoft Identity Manager 2016.

Bestandsinformatie

De algemene versie van deze update heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

BestandsnaamBestandsgrootteDatumTijdPad
Accessmanagementconnector.msi598,016Jul-03-201608:48492580_intl_x64_zip
Bholdanalytics 5.0.3468.0_release.msi2,740,224Jul-03-201608:38492580_intl_x64_zip
Bholdattestation 5.0.3468.0_release.msi3,317,760Jul-03-201609:23492580_intl_x64_zip
Bholdcore 5.0.3468.0_release.msi5,058,560Jul-03-201608:27492580_intl_x64_zip
Bholdfimintegration 5.0.3468.0_release.msi3,571,712Jul-03-201609:00492580_intl_x64_zip
Bholdmodelgenerator 5.0.3468.0_release.msi3,289,088Jul-03-201609:35492580_intl_x64_zip
Bholdreporting 5.0.3468.0_release.msi2,031,616Jul-03-201609:11492580_intl_x64_zip
Fimaddinsextensions_x64_kb3171342.msp2,555,90430-Jun-201604:48492580_intl_x64_zip
Fimaddinsextensions_x86_kb3171342.msp2,293,76029-Jun-201621:54492580_intl_x64_zip
Fimcmbulkclient_x86_kb3171342.msp4,722,68829-Jun-201621:54492580_intl_x64_zip
Fimcmclient_x64_kb3171342.msp5,722,11230-Jun-201604:48492580_intl_x64_zip
Fimcmclient_x86_kb3171342.msp5,492,73629-Jun-201621:54492580_intl_x64_zip
Fimcm_x64_kb3171342.msp18,337,79230-Jun-201604:48492580_intl_x64_zip
Fimcm_x86_kb3171342.msp18,173,95229-Jun-201621:54492580_intl_x64_zip
Fimservice_x64_kb3171342.msp19,267,58430-Jun-201604:48492580_intl_x64_zip
Fimsyncservice_x64_kb3171342.msp14,901,24830-Jun-201604:48492580_intl_x64_zip


Meer informatie

Problemen die worden opgelost en functies die in deze update zijn toegevoegd

Deze update corrigeert de volgende issuesand wordt de volgende functies die niet eerder zijn gedocumenteerd in de Microsoft Knowledge Base.

Beheer van bevoorrechte toegang (PAM)

Probleem 1
Als u een gebruiker alleen PAM misbruik maakt, genereert de PAM-module monitor-service de volgende waarschuwing weergegeven wanneer wordt geprobeerd de PAM-module gebruikers e-mail in active directory bijwerken en de waarde al bestaat:

System.Exception: Stel PAM woordenboek al 'E-mail'-kenmerk bevatten.


FIM-ins en extensies

Probleem 1
SSPR windows-clients op systemen met een hoge DPI-instelling hebt een onjuiste schaal van de laatste pagina (de pagina wachtwoord opnieuw lopen) in de keuzerondjes worden overlapt.

Probleem 2
SSPR windows-clients hebben tekstberichten die na een wachtwoord opnieuw instellen als het resulterende bericht (succes of fout) meer dan drie regels bevat overlappen.

FIM Certificaatbeheer

Probleem 1
De werking van de ExecuteOperations.Disable van de Microsoft.Clm.BusinessLayer.Shared.dll openbare bibliotheek niet correct werkt en wordt een fout geretourneerd door de onjuiste object-initialisatie.

Probleem 2
Een smartcard zoeken duurt 3,5 minuten op een niet-actieve server. Bovendien eindigt de zoekopdracht nooit als de server wordt benadrukt.

Probleem 3
Er is een overbodige ruimte in de tekenreeks 'Samenvatting' op de pagina Aanvraag voltooid voor sommige talen.

Probleem 4
Het beleid van Dubbele Intrekkingsinstellingen vervangen omdat sommige gebruikers kunnen niet instellen.

Probleem 5
Een certificaat in de portal voor certificaatbeheer kan de LDAP-CN -naam gebruiken in plaats van DisplayName wanneer REST roept.

Probleem 6
ZH-Hans en sommige andere talen is onderstreepte tekst link in de portal voor certificaatbeheer verkeerd (lijn in plaats van onderstreping) vanwege een probleem met lettertype.

FIM tijdsynchronisatie-Service

Probleem 1
Onder bepaalde omstandigheden kan het dialoogvenster bestand selecteren niet in de wizard voor configuratie van MA.

Probleem 2
Foutberichten worden vastgelegd in het logboek voor systeemgebeurtenissen (zoals gebeurtenis-ID 6313). Bovendien werken prestatiemeteritems niet.

Probleem 3
De Sync-Service loopt vast wanneer u een volledige synchronisatie uitvoert met dezelfde prioriteit instellen voor de kenmerken die in de IAF of EAF bestaan.

Probleem 4
Wanneer een onjuist formaat (minder dan het minimum of meer dan het maximum) wordt gebruikt voor het uitvoeren van ECMA2 management agent-profiel, verandert het paginaformaat stilletjes het minimum of het maximum nadat u op Voltooien.

Probleem 5
Een foutbericht van de Management-Agent kan niet worden geparseerd als het aantal speciale symbolen bevat. Daarom het foutbericht niet wordt weergegeven in de lijst met fouten zoals verwacht en niet-informatieve fout verschijnt.

Probleem 6
Foutbericht 'Niet-gedeclareerde entiteit 'qt' Reference' wanneer u het proces van de geschiedenis en de geschiedenis van tekst bevat het 'groter dan'-teken (&gt;).

Probleem 7
Nieuwe functionaliteit: De mogelijkheid om het Management Agent overslaan tijdens het importeren van een configuratie van de server wordt toegevoegd. Een nieuw -overslaan parameter wordt toegevoegd aan de cmdlet Import-en MIISServerConfig .

De namen van de MAs overslaan moeten worden gescheiden door een puntkomma (;), zoals in het volgende voorbeeld:
Import-MIISServerConfig -Path "C:\exported" -Skip "FIMMA;ADMA"

Opmerking Als u niet met de – overslaan parameter, het standaardgedrag van toepassing.

Probleem 8
Een 'MEMORY_ALLOCATION_FAILURE'-fout treedt op in het hulpprogramma voor het controleren van de prestaties wanneer het proces kan niet worden geopend in het DLL-bestand met de prestaties.

FIM Portal

Probleem 1
Etiketten met meerdere waarden worden onjuist weergegeven op één regel in de gebruikersinterface.

Probleem 2
Wanneer u uploadt Resource Control Display configuraties (RCDC), wordt de xml-indeling wordt niet gecontroleerd.

Probleem 3
U kunt slepen en neerzetten van een gebruiker in het vak verwijderen om de gebruiker te verwijderen of om de gebruiker te verwijderen uit het lidmaatschap van een groep niet.

Probleem 4
Lokale instellingen voor datum en tijd voor de landinstelling Engels (Australië) (nl-AU) worden genegeerd.
Probleem 5
Deze update kunt aanpassingen door de besturingselementen die worden weergegeven of verborgen op basis van de status van het selectievakje e-mail inschakelen.

Een extra kenmerk RCDCs configuratie gegevens is opgenomen in deze update. Het element Nu gebeurtenis kan een Parameters -kenmerk hebben. Voor de RCDC van de groep voor de gebeurtenis OnChangeEmailEnabling , moet het element bevatten een door komma's gescheiden, hoofdlettergevoelige lijst met besturingselementen weergeven of verbergen.

Voorbeeld
<my:Control my:Name="EmailEnabling" my:TypeName="UocCheckBox" my:Caption="%SYMBOL_EmailEnablingCaption_END%" my:Description="%SYMBOL_EmailEnablingDescription_END%" my:AutoPostback="true" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Email}">    <my:Properties>     <my:Property my:Name="Text" my:Value="%SYMBOL_EmailEnablingValue_END%"/>    </my:Properties>    <my:Events>

Opmerking Als het kenmerk niet opgenomen is, wordt het standaardgedrag optreedt.

FIM-Service

Probleem 1
In SharePoint Server 2013 en latere versies als u een werkstroom te bewerken of een e-mailsjabloon bijwerken met behulp van de Portal FIM wordt de versie automatisch bijgewerkt naar 4.0.0.0. Hierdoor wordt een foutbericht van het systeem tijdens de verwerking.

BHOLD

Probleem 1
Wanneer u een gebruiker aan een organisatie-eenheid (OU) die sommige machtigingen niet compatibel met de rol van organisatie-eenheden toevoegt is, zijn de niet-compatibele machtigingen toegewezen.

Probleem 2
Sommige problemen worden opgelost voor autorisatie op basis van een kenmerk (ABA) rollen die zijn toegewezen aan een gebruiker als de rollen beschikken over machtigingen niet compatibel.

Probleem 3
Wanneer u Access Management Connector inrichten van nieuwe organisatie-eenheden aan een bovenliggende organisatie-eenheid, alle rollen van de bovenliggende organisatie-eenheid worden overgenomen, maar ook worden uitgeschakeld.

Probleem 4
Er treedt een fout op in de BHOLD tijdens de installatie in Internet Information Services (IIS) 10.

Probleem 5
Als twee of meer rollen die zijn toegewezen aan een gebruiker met dezelfde machtigingen als de rollen en de rollen die het kenmerkendDate , kunt u een machtiging voor de gebruiker die de meest recente datum heeft kan niet uitpakken.

Probleem 6
Een e-mailalias wordt afgekapt als deze langer dan 30 tekens is.

Referenties
Meer informatie over de terminologie Microsoft gebruikt om softwareupdates te beschrijven.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 3171342 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2016 14:12:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Identity Manager 2016

 • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB3171342 KbMtnl
Feedback