Wachtwoorden worden onverwacht aan gebruikersaccounts toegewezen nadat een upgrade naar Windows XP is uitgevoerd

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL318026
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Microsoft Windows XP installeert of een upgrade naar Windows XP uitvoert, worden wachtwoorden toegewezen aan gebruikersaccounts die eerder geen wachtwoord hadden. U kunt zich hierdoor niet aanmelden bij de computer.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als Windows XP Setup niet op de juiste manier is voltooid. Er worden tijdelijke wachtwoorden aan gebruikersaccounts toegewezen tijdens het upgradeproces en deze behoren te worden verwijderd wanneer Setup is voltooid. De tijdelijke wachtwoorden worden geschreven in het bestand Setupact.log dat zich bevindt in de map waarin Windows wordt geïnstalleerd.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door het wachtwoord op te zoeken in het bestand Setupact.log en u daarmee aan te melden bij de computer. U moet in het bestand Setupact.log naar de volgende regel zoeken, waarbij Gebruikersnaam de naam van de gebruikersaccount en xxxxxxxxxxxxx het wachtwoord voor die account is:
Willekeurig paswoord voor Gebruikersnaam is xxxxxxxxxxxxx.
Gebruik hiervoor de methode die op uw situatie van toepassing is.

Windows XP is geïnstalleerd op een FAT32-partitie

Ga als volgt te werk om het wachtwoord op te zoeken in het bestand Setupact.log als Windows XP is geïnstalleerd op een FAT32-partitie:
 1. Plaats een opstartdiskette voor Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows 98 in het diskettestation van de computer en start de computer opnieuw op.

  OPMERKING: als u geen opstartdiskette hebt voor Windows ME of Windows 98, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  186300 How to Create a Windows 98 Startup Disk from MS-DOS
  NL267287 Een opstartdiskette maken in Windows ME
 2. Typ de volgende regel bij de opdrachtprompt en druk op ENTER, waarbij station het station is waarop Windows is geïnstalleerd.
  edit station:\windows\setupact.log
 3. Zoek de volgende regel, waarbij Gebruikersnaam de naam van de gebruikersaccount is en xxxxxxxxxxxxx het wachtwoord voor die account is:
  Willekeurig paswoord voor Gebruikersnaam is xxxxxxxxxxxxx
 4. Noteer het wachtwoord exact zoals het wordt weergegeven in het bestand Setupact.log en sluit de teksteditor af.
 5. Start de computer opnieuw op en meld u bij de computer aan met de gebruikersaccount en het wachtwoord dat u hebt opgezocht.

  Nadat u bij de computer bent aangemeld, herstelt u het wachtwoord voor de gebruikersaccount via Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm.

Windows XP is geïnstalleerd op een NTFS-partitie

Ga als volgt te werk om het wachtwoord op te zoeken in het bestand Setupact.log als Windows XP is geïnstalleerd op een NTFS-partitie:
 1. Configureer de computer zodanig dat deze kan worden opgestart vanaf het cd-rom- of dvd-rom-station. Voor meer informatie over de manier waarop u dat moet doen, raadpleegt u de documentatie bij de computer of neemt u contact op met de fabrikant van de computer.
 2. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom- of dvd-rom-station van de computer en start de computer opnieuw op.
 3. Druk op een toets om de computer opnieuw op te starten vanaf de cd met Windows XP zodra het bericht Druk op een toets als u de computer vanaf cd-rom wilt opstarten wordt weergegeven.
 4. Druk in het scherm Welkom bij Setup op R om de herstelconsole te starten.
 5. Selecteer de installatie waartoe u toegang wilt krijgen vanuit de herstelconsole.
 6. U wordt naar het beheerderswachtwoord gevraagd. Als het beheerderswachtwoord leeg is, drukt u op ENTER.
 7. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER:
  type setupact.log
 8. Zoek de volgende regel, waarbij Gebruikersnaam de naam van de gebruikersaccount is en xxxxxxxxxxxxx het wachtwoord voor die account is:
  Willekeurig paswoord voor Gebruikersnaam is xxxxxxxxxxxxx
 9. Noteer het wachtwoord exact zoals het wordt weergegeven in het bestand Setupact.log.
 10. Typ de opdracht exit bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om de herstelconsole af te sluiten en de computer opnieuw op te starten.
 11. Meld u aan op de computer met de gebruikersaccount en het wachtwoord dat u hebt opgezocht.

  Nadat u bij de computer bent aangemeld, herstelt u het wachtwoord voor de gebruikersaccount via Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm.
Meer informatie
Voor meer informatie over de herstelconsole van Windows XP klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
314058 Beschrijving van de herstelconsole van Windows XP
307654 Procedure: De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
Eigenschappen

Artikel-id: 318026 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:59:23 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB318026
Feedback