Een Windows XP-client kan zich niet aanmelden bij een Windows NT 4.0-domein

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL318266
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Nadat u een Windows XP-client hebt toegevoegd aan een Windows NT 4.0-domein, kan de client zich mogelijk niet bij het domein aanmelden. Het volgende foutbericht kan worden weergegeven:
Windows kan geen verbinding met het domein maken. Ofwel omdat de domeincontroller niet werkt of niet beschikbaar is, of omdat de computeraccount niet is gevonden.
Ook kan gebeurtenis-id 5723 worden vastgelegd voor een domeincontroller in het domein wanneer de client zich probeert aan te melden:
De sessie-installatie van de computerComputernaamkan geen verificatie uitvoeren. De naam van de account waar in de beveiligingsdatabase naar wordt verwezen isComputernaam. De volgende fout is opgetreden: De toegang is geweigerd.
Ook kan het volgende item in Logboekinzage van de client te zien zijn:
Bron: NETLOGON
Gebeurtenis-id: 3227
Beschrijving:
De sessie-instelling voor de Windows NT- of Windows 2000-domeincontroller\\Servervoor het domeinDomeinnaamis mislukt omdat\\Serverhet ondertekenen of verzegelen van de Netlogon-sessie niet ondersteunt. Voer een upgrade uit op de domeincontroller of stel de registervermelding RequireSignOrSeal op deze computer in op 0.
Oorzaak
Dit gedrag doet zich voor omdat de Windows XP-client het veilige kanaal probeert te ondertekenen of te verzegelen. Dit is standaardgedrag van Windows XP Professional. Windows NT 4.0 is echter niet standaard geconfigureerd om dit te doen.
Oplossing
U kunt dit probleem als volgt oplossen:
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Als u Klassieke weergave voor het Configuratiescherm gebruikt, dubbelklikt u op Systeembeheer en vervolgens op Lokaal beveiligingsbeleid.

    Als u Categorieweergave voor het Configuratiescherm gebruikt, klikt u opPrestaties en onderhoud, Systeembeheer en dubbelklikt u vervolgens op Lokaal beveiligingsbeleid.
  3. Onder Lokaal beleid\Beveiligingsopties dubbelklikt u op het beleidLid van domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal coderen of ondertekenen (altijd)om dit te openen.
  4. Klik op Uitgeschakeld en klik vervolgens op OK .
Meer informatie
Als u meer informatie wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
183859 Integrity Checking on Secure Channels with Domain Controllers
Eigenschappen

Artikel-id: 318266 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 09:01:38 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB318266
Feedback