Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de statuscodes van Microsoft IIS (Internet Information Services) 5.0 en 6.0

Waarom krijg ik foutmeldingen op een website?

Wanneer u op internet surft, kunt u foutmeldingen krijgen als er een probleem is met de website die u bezoekt. Het probleem kan tijdelijk zijn. Dan kunt u misschien later opnieuw proberen om de website te gebruiken. Als het probleem blijft bestaan, moet u misschien contact opnemen met de beheerders van de website en hun vragen het probleem op te lossen.

Dit artikel is bedoeld om websitebeheerders te helpen begrijpen wat deze foutmeldingen betekenen en informatie te krijgen over het oplossen van problemen.

Thuisgebruikers:Dit artikel is bedoeld voor gebruik door ondersteuningsmedewerkers en IT-professionals. Als u op zoek bent naar meer informatie over foutmeldingen van websites, gaat u naar de volgende Windows-website:

Samenvatting
Wanneer bezoekers van een website proberen inhoud te openen op een Microsoft IIS-server (Internet Information Services) 5.0 of 6.0 via HTTP of FTP (File Transfer Protocol), retourneert IIS een numerieke code die aangeeft of de poging geslaagd is. Deze statuscode wordt vastgelegd in het IIS-logboek en wordt mogelijk ook weergegeven in de webbrowser of op de FTP-client. De statuscode kan ook de exacte reden aangeven waarom een aanvraag is mislukt.

IIS-beheerders kunnen het foutbericht dat bij een mislukte poging in de webbrowser van gebruikers wordt weergegeven, aanpassen. Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van aangepaste HTTP-foutberichten in IIS:
814869 Aangepaste foutberichten in IIS 6.0
302570 Aangepaste foutberichten voor uw website configureren in IIS
Meer informatie

Logboeklocaties

Standaard worden de logboekbestanden door IIS op de volgende locatie geplaatst:
%WINDIR%\system32\LogFiles
Deze map bevat afzonderlijke mappen voor elke WWW- (World Wide Web) en FTP-site. Standaard worden er dagelijks logboeken in de mappen gemaakt en krijgen ze een naam met de datum (bijvoorbeeld exJJMMDD.log). Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het instellen van logboekregistratie:
313437 Het inschakelen van logboekregistratie in IIS (Internet Information Services)

HTTP

1xx - Informatie

Deze statuscodes geven een voorlopig antwoord aan. Dit betekent dat men op de client één of meer 1xx-antwoorden kan ontvangen voordat er een gewoon antwoord komt.
 • 100 - Doorgaan.
 • 101 - Wisseling van protocol.
2xx - Succes

Deze klasse statuscodes geeft aan dat de clientaanvraag op de server is geaccepteerd.
 • 200 - OK. De clientaanvraag is geslaagd.
 • 201 - Gemaakt.
 • 202 - Geaccepteerd.
 • 203 - Niet-gemachtigde informatie.
 • 204 - Geen inhoud.
 • 205 - Inhoud opnieuw instellen.
 • 206 - Gedeeltelijke inhoud.
 • 207 - Multistatus (WebDAV).
3xx - Omleiding

Er moet meer actie worden ondernomen op de clientbrowser voordat aan de aanvraag kan worden voldaan. Er moet bijvoorbeeld een andere serverpagina worden aangevraagd of de aanvraag moet worden herhaald met gebruik van een proxyserver.
 • 301 - Permanent verplaatst.
 • 302 - Object verplaatst.
 • 304 - Niet gewijzigd.
 • 307 - Tijdelijke omleiding.
4xx - Fout bij de client

Er treedt een fout op en deze fout lijkt op de client te zijn veroorzaakt. Er kan bijvoorbeeld een pagina zijn aangevraagd die niet bestaat, of er kunnen ongeldige verificatiegegevens zijn opgegeven.
 • 400 - Onjuiste aanvraag.
 • 401 - Toegang geweigerd. Er worden diverse andere 401-fouten door IIS gegenereerd die een specifiekere oorzaak van de fout aangeven. Deze specifieke foutcodes worden weergegeven in de browser maar niet vastgelegd in het IIS-logboek:
  • 401.1 - Aanmelden is mislukt.
  • 401.2 - Aanmelden is mislukt vanwege serverconfiguratie.
  • 401.3 - Geen toegang vanwege ACL op bron.
  • 401.4 - Autorisatie is mislukt vanwege filter.
  • 401.5 - Autorisatie is mislukt door ISAPI/CGI-toepassing.
  • 401.7 – Toegang geweigerd vanwege URL-autorisatiebeleid op de webserver. Deze foutcode is specifiek voor IIS 6.0.
 • 403 - Verboden. Er worden diverse andere 403-fouten door IIS gegenereerd die een specifiekere oorzaak van de fout aangeven:
  • 403.1 - Uitvoeringstoegang verboden.
  • 403.2 - Leestoegang verboden.
  • 403.3 - Schrijftoegang verboden.
  • 403.4 - SSL vereist.
  • 403.5 - SSL 128 vereist.
  • 403.6 - IP-adres geweigerd.
  • 403.7 - Clientcertificaat vereist.
  • 403.8 - Toegang tot site geweigerd.
  • 403.9 - Te veel gebruikers.
  • 403.10 - Ongeldige configuratie.
  • 403.11 - Wachtwoordwijziging.
  • 403.12 - Toegang geweigerd door toewijzer.
  • 403.13 - Clientcertificaat ingetrokken.
  • 403.14 - Mapweergave geweigerd.
  • 403.15 - Licenties voor clienttoegang overschreden.
  • 403.16 - Clientcertificaat is niet vertrouwd of ongeldig.
  • 403.17 - Clientcertificaat is verlopen of is niet geldig.
  • 403.18 - De aangevraagde URL kan niet worden uitgevoerd in de huidige groep van toepassingen. Deze foutcode is specifiek voor IIS 6.0.
  • 403.19 - Kan geen CGI's uitvoeren voor de client in deze groep van toepassingen. Deze foutcode is specifiek voor IIS 6.0.
  • 403.20 - Aanmelden bij Passport is mislukt. Deze foutcode is specifiek voor IIS 6.0.
 • 404 - Niet gevonden.
  • 404.0 - (Geen) – Bestand of map niet gevonden.
  • 404.1 - Website niet toegankelijk via de aangevraagde poort.
  • 404.2 - Deze aanvraag wordt niet toegestaan door het vergrendelbeleid voor webservice-extensie.
  • 404.3 - Deze aanvraag wordt niet toegestaan door het beleid voor MIME-toewijzing.
 • 405 - HTTP-woord dat wordt gebruikt om deze pagina te openen is niet toegestaan (methode niet toegestaan).
 • 406 - Het MIME-type van de aangevraagde pagina wordt niet geaccepteerd op de clientbrowser.
 • 407 - Proxyverificatie vereist.
 • 412 - Voorwaarde is mislukt.
 • 413 – Aanvraagentiteit te groot.
 • 414 - Aanvraag-URI te lang.
 • 415 – Niet-ondersteund mediatype.
 • 416 – Het aangevraagd bereik is niet geldig.
 • 417 – Uitvoering is mislukt.
 • 423 – Vergrendelfout.
5xx - Serverfout

De aanvraag kan niet worden voltooid omdat er een fout is aangetroffen.
 • 500 - Interne serverfout.
  • 500.12 - Toepassing wordt opnieuw gestart op de webserver.
  • 500.13 - Webserver is overbezet.
  • 500.15 - Rechtstreekse aanvragen voor Global.asa zijn niet toegestaan.
  • 500.16 – UNC-autorisatiereferenties zijn onjuist. Deze foutcode is specifiek voor IIS 6.0.
  • 500.18 – Het URL-autorisatiearchief kan niet worden geopend. Deze foutcode is specifiek voor IIS 6.0.
  • 500.19 - Gegevens voor dit bestand zijn onjuist geconfigureerd in de metabase.
  • 500.100 - Interne ASP-fout.
 • 501 - Met de headerwaarden is een methode opgegeven die niet is geïmplementeerd.
 • 502 - De webserver heeft een ongeldig antwoord ontvangen terwijl deze fungeerde als gateway of proxy.
  • 502.1 - Time-out van CGI-toepassing.
  • 502.2 - Fout in CGI-toepassing.
 • 503 - Service niet beschikbaar. Deze foutcode is specifiek voor IIS 6.0.
 • 504 - Time-out van gateway.
 • 505 - HTTP-versie niet ondersteund.

IIS HTTP-statuscodes en de oorzaken ervan

 • 200 - Geslaagd. Deze statuscode geeft aan dat de aanvraag door IIS is verwerkt.
 • 206 - Gedeeltelijke inhoud. Hiermee wordt aangegeven dat een bestand gedeeltelijk is gedownload. Onderbroken downloads kunnen worden herstart of worden gesplitst in meerdere gelijktijdige stromen.
 • 207 - Multistatus (WebDAV). Deze statuscode komt voor een XML-bericht dat diverse aparte antwoordcodes kan bevatten, afhankelijk van het aantal subaanvragen.
 • 301 - Permanent verplaatst. Deze en alle toekomstige aanvragen moeten worden gericht aan de opgegeven URI.
 • 302 - Gevonden. Deze statuscode wordt vaak weergegeven als 'Object verplaatst' voor op formulieren gebaseerde verificatie. De aangevraagde bron bevindt zich tijdelijk onder een andere URI. Omdat de omleiding van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, moet de aanvraag-URI op de client worden blijven gebruikt voor toekomstige aanvragen. Dit antwoord kan alleen in de cache worden opgeslagen als dit wordt aangegeven via een Cache-Control- of Expires-headerveld.
 • 304 - Niet gewijzigd. Op de client wordt een document aangevraagd dat al in de cache is opgeslagen, en het document is sindsdien niet gewijzigd. De client gebruikt de kopie van het document in de cache, in plaats van het document te downloaden van de server.
 • 401.1 en 401.2 - Aanmelden is mislukt. De poging tot aanmelding is mislukt omdat een gebruikersnaam of wachtwoord niet geldig is, of omdat er een probleem is met de systeemconfiguratie.
 • 401.3 - Geen toegang vanwege ACL op bron. Dit duidt op een probleem met NTFS-machtigingen. Deze fout kan zelfs optreden als de machtigingen kloppen voor het bestand dat u probeert te openen. U ziet deze fout bijvoorbeeld als de IUSR-account geen toegang heeft tot de map C:\Winnt\System32\Inetsrv. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  271071 De vereiste NTFS-machtigingen en gebruikersrechten instellen voor een webserver met IIS 5.0
  812614 Standaardmachtigingen en gebruikersrechten voor IIS 6.0
 • 403 - Verboden. Deze algemene statuscode 403 kan worden weergegeven als er geen standaarddocument voor de website is ingesteld en als het toestaan van bladeren in mappen ook niet is ingesteld voor de site. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  320051 Het standaarddocument in Internet Information Services configureren
 • 403.1 - Uitvoeringstoegang verboden. Twee veel voorkomende oorzaken van dit foutbericht zijn:
  • U hebt niet voldoende Machtigingen tot uitvoeren. Zo kan dit foutbericht worden weergegeven als u probeert toegang te krijgen tot een ASP-pagina in een map waarvan de machtigingen zijn ingesteld op Geen, of als u probeert een CGI-script uit te voeren in een map met Alleen Scripts-machtiging. Klik om de machtigingen te wijzigen met de rechtermuisknop op de map in Microsoft Management Console (MMC), klik op Eigenschappen, klik op het tabblad Mappen tab en controleer of de Uitvoeringsmachtigingen geschikt zijn voor de inhoud die u probeert te openen.
  • De scripttoewijzing voor het bestandstype dat u probeert uit te voeren, is niet ingesteld voor de bewerking die u gebruikt ( bijvoorbeeld GET of POST). Klik om dit controleren met de rechtermuisknop op de map in Microsoft Management Console, klik op Eigenschappen, klik op het tabblad Map, klik op Configuratie en controleer of de scripttoewijzing voor het betreffende bestandstype is ingesteld voor de bewerking die u gebruikt.
 • 403.2 - Leestoegang verboden. Controleer of u IIS hebt ingesteld op Leestoegang tot de map. Als u een standaarddocument gebruikt, controleer dan ook of het document bestaat. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  247677 Foutbericht: 403.2 Verboden: Leestoegang verboden
 • 403.3 - Schrijftoegang verboden. Controleer of de IIS-machtigingen en de NTFS-machtigingen zijn ingesteld op het toestaan van Schrijftoegang tot de map.Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  248072 Foutbericht: 403.3 Verboden: Schrijftoegang verboden
 • 403.4 - SSL vereist. Schakel de optie Beveiligd kanaal vereisen uit of gebruik HTTPS in plaats van HTTP om de pagina te openen.
 • 403.5 - SSL 128 vereist. Schakel de optie 128-bits versleuteling vereisen uit, of gebruik een browser die 128-bits versleuteling ondersteunt om de pagina weer te geven.
 • 403.6 - IP-adres geweigerd. U hebt de server ingesteld op het weigeren van toegang tot uw huidige IP-adres. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  248043 Foutbericht: 403.6 - Verboden: IP-adres geweigerd
 • 403.7 - Clientcertificaat vereist. U hebt de server geconfigureerd om een certificaat te vereisen voor clientverificatie, maar u heeft geen geldig clientcertificaat geïnstalleerd.
  186812 PRB: Foutbericht: 403.7 Verboden: Clientcertificaat vereist
 • 403.8 - Toegang tot site geweigerd. U moet een domeinnaambeperking instellen voor het domein dat u gebruikt voor toegang tot de server.Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  248032 Foutbericht: Verboden: Toegang tot site geweigerd 403.8
 • 403.9 - Te veel gebruikers. Het aantal gebruikers dat met de server is verbonden, overschrijdt de verbindingslimiet die u hebt ingesteld. Klik voor meer informatie over het veranderen van deze limiet op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  248074 Foutbericht: Toegang verboden: Er zijn te veel gebruikers verbonden 403.9
  Opmerking In Microsoft Windows 2000 Professional en in Windows XP Professional wordt automatisch een limiet van 10 verbindingen ingesteld in IIS. U kunt deze limiet niet wijzigen.
 • 403.12 - Toegang geweigerd door toewijzer. Voor de pagina die u wilt openen, is een clientcertificaat vereist. De gebruikers-ID die aan het clientcertificaat is toegewezen, heeft echter geen toegang gekregen tot het bestand. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het betreffende Microsoft Knowledge Base-artikel te gaan:
  248075 Fout: HTTP 403.12 - Toegang verboden: Toegang geweigerd door toewijzer
 • 404 - Niet gevonden. Deze fout kan optreden als het bestand dat u probeert te openen, is gewijzigd of verwijderd. De fout kan ook optreden wanneer u probeert een bestand met een beperkte bestandsextensie te openen nadat u het hulpprogramma URLScan hebt geïnstalleerd. In de w3svc-logboeken wordt 'Geweigerd door URLScan' weergegeven nadat u het hulpprogramma URLScan hebt geïnstalleerd. In dit geval wordt 'Geweigerd door URLScan' weergegeven in de logboekvermelding voor die aanvraag. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het betreffende Microsoft Knowledge Base-artikel te gaan:

  248033 Oplossingen voor systeembeheerders voor het foutbericht 'HTTP 404: Bestand niet gevonden' op een server waarop IIS wordt uitgevoerd
  • 404.1 - Website niet toegankelijk via de aangevraagde poort. Deze fout geeft aan dat de website die u probeert te openen, een IP-adres heeft waarvoor geen aanvragen worden geaccepteerd via de poort waarop deze aanvraag binnenkwam.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het betreffende Microsoft Knowledge Base-artikel te gaan:
   248034 IIS-fout: 404.1 Website niet gevonden
  • 404.2 – Het vergrendelbeleid verhindert deze aanvraag. In IIS 6.0 geeft dit aan dat de aanvraag verboden is in de lijst Webservice-extensies.Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers om naar de betreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen te gaan:
   328419 Webservice-extensiebestanden toevoegen en verwijderen in IIS 6
   328505 Webserver-extensies en Extensiebestanden weergeven in IIS 6.0
   328360 ISAPI-extensies en CGI-toepassingen in- en uitschakelen in IIS 6.0
  • 404.3 - Het MIME-toewijzingsbeleid verhindert deze aanvraag. Dit probleem treedt op als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
   1. De handlertoewijzing voor de aangevraagde bestandsextensie is niet geconfigureerd.
   2. Het betreffende MIME-type is niet geconfigureerd voor de website of voor de toepassing.
 • 405 – Methode niet toegestaan. Deze fout kan optreden wanneer op een client een HTTP-aanvraag wordt verzonden naar een server met IIS en deze aanvraag een HTTP-bewerking bevat die niet door de server wordt herkend. U kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat in de clientaanvraag een HTTP-bewerking wordt gebruikt die voldoet aan de HTTP-rfc. Zie de sectie Verwijzingen voor informatie over de HTTP-rfc.
 • 500 - Interne serverfout. Dit foutbericht wordt voor veel serverfouten weergegeven. Uw logboeken kunnen informatie bevatten over de reden dat deze fout optreedt. Bovendien kunt u gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten uitschakelen om een gedetailleerde beschrijving van de fout te ontvangen. Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het uitschakelen van gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten:
  294807 Procedure: 'Gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten weergeven' uitschakelen op de server in Internet Explorer 5
 • 500.12 - Toepassing wordt opnieuw gestart.Dit geeft aan dat u hebt geprobeerd een ASP-pagina te laden terwijl IIS bezig was de toepassing opnieuw te starten. Dit bericht zou moeten verdwijnen wanneer u de pagina vernieuwt. Als het bericht opnieuw wordt weergegeven nadat u de pagina hebt vernieuwd, kan het worden veroorzaakt door de antivirussoftware waarmee uw bestand Global.asa wordt gescand. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het betreffende Microsoft Knowledge Base-artikel te gaan:
  248013 Foutbericht: HTTP-fout 500-12 Toepassing wordt opnieuw opgestart
 • 500-100.ASP - ASP-fout. U ontvangt dit foutbericht wanneer u probeert een ASP-pagina te laden die fouten in de code bevat. Voor meer specifieke informatie over de fout schakelt u gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten uit. Deze fout is standaard alleen op de standaardwebsite ingeschakeld.Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het weergeven van deze fout op niet-standaard websites:
  261200 HTTP 500-foutbericht wordt weergegeven in plaats van een ASP-foutbericht van 500-100.asp
 • 502 - Ongeldige gateway. Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een CGI-script uit te voeren dat geen geldige set HTTP-headers retourneert. U kunt dit probleem oplossen door fouten in de CGI-toepassing op te sporen waardoor deze ongeldige HTTP-informatie aan IIS doorgeeft.
 • 503 – Service niet beschikbaar. Vanaf IIS 6 produceert het kernelmodusonderdeel Http.sys een HTTP 503-status. Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het identificeren en oplossen HTTP 503-fouten:
  820729 Foutregistratie in HTTP-API
 • 500.19 Deze fout wordt weergegeven wanneer de XML-metabase ongeldige configuratie-informatie bevat voor het type inhoud dat u probeert te openen. U kunt dit probleem oplossen door de ongeldige configuratie te verwijderen of te corrigeren. Dit probleem duidt doorgaans op een probleem in de ScriptMap-metabasesleutel.

FTP

1xx - Positief voorlopig antwoord

Deze statuscodes geven aan dat een actie succesvol is gestart, maar dat de client op een ander antwoord wacht voordat een nieuwe opdracht wordt uitgevoerd.
 • 110 Antwoord met markering voor opnieuw opstarten.
 • 120 Service gereed in nnn minuten.
 • 125 Gegevensverbinding al geopend; overdracht wordt gestart.
 • 150 Bestandsstatus in orde; gegevensverbinding wordt dadelijk geopend.
2xx - Positief voltooiingsantwoord

Een actie is voltooid. Op de client kan een nieuwe opdracht worden uitgevoerd.
 • 200 Opdracht in orde.
 • 202 Opdracht niet geïmplementeerd, overbodig op deze site.
 • 211 Systeemstatus of reactie van Help van systeem.
 • 212 Mapstatus.
 • 213 Bestandsstatus.
 • 214 Help-bericht.
 • 215 Systeemtype NAAM, waarbij NAAM een officiële systeemnaam is uit de lijst in het Assigned Numbers-document.
 • 220 Service klaar voor nieuwe gebruiker.
 • 221 Controleverbinding wordt verbroken. Afgemeld indien van toepassing.
 • 225 Gegevensverbinding open; geen overdracht in uitvoering.
 • 226 Gegevensverbinding wordt verbroken. Aangevraagde bestandsactie is geslaagd (bijvoorbeeld bestandsoverdracht of afbreken van bestand).
 • 227 Activering passieve modus (h1, h2, h3, h4, p1, p2).
 • 230 Gebruiker aangemeld, doorgaan.
 • 250 Aangevraagde bestandsactie in orde, voltooid.
 • 257 'PATHNAME' gemaakt.
3xx - Positief tussentijds antwoord

De opdracht is geslaagd, maar de server heeft extra informatie nodig van de client om de verwerking van de aanvraag te voltooien.
 • 331 Gebruikersnaam in orde, wachtwoord nodig.
 • 332 Account voor aanmelding nodig.
 • 350 Aangevraagde bestandsactie in afwachting van verdere informatie.
4xx - Tijdelijk negatief voltooiingsantwoord

De opdracht is niet geslaagd, maar de fout is tijdelijk. Bij een nieuwe poging kan de opdracht slagen.
 • 421 Service niet beschikbaar, verbinding wordt verbroken. Dit kan een antwoord zijn op elke willekeurige opdracht als bekend is dat de service moet worden afgesloten.
 • 425 De gegevensverbinding kan niet worden geopend.
 • 426 Verbinding verbroken; overdracht afgebroken.
 • 450 Aangevraagde bestandsactie niet uitgevoerd. Bestand is niet beschikbaar (bijvoorbeeld bestand in gebruik).
 • 451 Aangevraagde actie afgebroken: Lokale fout tijdens verwerking.
 • 452 Aangevraagde actie niet uitgevoerd. Onvoldoende opslagruimte in het systeem.
5xx - Permanent negatief voltooiingsantwoord

De opdracht is niet geslaagd en de fout is permanent. Bij een nieuwe poging wordt dezelfde fout weergegeven.
 • 500 Syntaxisfout, opdracht niet herkend. Dit kan ook fouten betreffen zoals opdrachtregel te lang.
 • 501 Syntaxisfout in parameters of argumenten.
 • 502 Opdracht niet geïmplementeerd.
 • 503 Ongeldige reeks opdrachten.
 • 504 Opdracht niet geïmplementeerd voor die parameter.
 • 530 Niet aangemeld.
 • 532 Account nodig voor het opslaan van bestanden.
 • 550 Aangevraagde actie niet uitgevoerd. Bestand is niet beschikbaar (bijvoorbeeld: bestand niet gevonden, geen toegang).
 • 551 Aangevraagde actie afgebroken: Paginatype onbekend.
 • 552 Aangevraagde bestandsactie afgebroken. Opslagtoewijzing overschreden (voor huidige map of gegevensset).
 • 553 Aangevraagde actie niet uitgevoerd. Bestandsnaam niet toegestaan.

Veelvoorkomende FTP-statuscodes en de oorzaken ervan

 • 150 - FTP gebruikt twee poorten: 21 voor het verzenden van opdrachten en 20 voor het verzenden van gegevens. Een statuscode van 150 geeft aan dat de server een nieuwe verbinding op poort 20 gaat openen om gegevens te verzenden.
 • 226 - De opdracht opent een verbinding op poort 20 voor het uitvoeren van een actie, zoals het overbrengen van een bestand. Deze actie wordt met succes voltooid en de verbinding wordt gesloten.
 • 230 - Deze statuscode wordt weergegeven nadat de client het juiste wachtwoord heeft verzonden. De code geeft aan dat de gebruiker zich heeft aangemeld.
 • 331 - Deze statuscode wordt weergegeven nadat de client een gebruikersnaam heeft verzonden. Deze zelfde statuscode verschijnt altijd, ongeacht of de opgegeven gebruikersnaam een geldige gebruikersaccount op het systeem is.
 • 426 - De opdracht opent een gegevensverbinding voor het uitvoeren van een actie, maar die actie wordt geannuleerd en de verbinding wordt verbroken.
 • 530 - Deze statuscode geeft aan dat de gebruiker zich niet kan aanmelden omdat de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord niet geldig is. Als u een gebruikersaccount gebruikt om zich aan te melden, dan hebt u misschien de gebruikersnaam of het wachtwoord verkeerd ingetypt, of u hebt ervoor gekozen alleen anonieme toegang toe te staan. Als u zich aanmeldt met de anonieme account, dan hebt u IIS wellicht geconfigureerd om anonieme toegang te weigeren.
 • 550 - De opdracht is niet uitgevoerd omdat het opgegeven bestand niet beschikbaar is. Deze statuscode treedt bijvoorbeeld op wanneer u probeert GET uit te voeren op een bestand dat niet bestaat, of wanneer u probeert met PUT een bestand te plaatsen in een map waarvoor u geen schrijftoegang hebt.
OpmerkingWij raden alle websitebeheerders dringend aan een upgrade uit te voeren naar IIS (Internet Information Services) versie 7.0 onder Microsoft Windows Server 2008. Met IIS 7.0 wordt de webinfrastructuur aanzienlijk beter beveiligd. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over aan IIS-beveiliging gerelateerde onderwerpen:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over IIS 7,0:
Referenties
Ga naar de volgende W3C-website (World Wide Web Consortium) voor meer informatie over HTTP-statuscodedefinities:

Ga naar de volgende W3C-website en lees sectie 4.2. (FTP Replies) voor meer informatie over FTP-statuscodedefinities:

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van aangepaste HTTP-foutberichten in IIS6:
814869 Aangepaste foutberichten in IIS 6.0
Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van aangepaste HTTP-foutberichten in IIS5:

302570 Aangepaste foutberichten voor uw website configureren in IIS
Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het uitschakelen van gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten in Internet Explorer:

294807 'Gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten weergeven' uitschakelen op de server in Internet Explorer 5.x en 6.x
Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor informatie over HTTP-statuscodes in IIS 7.0:
943891 De HTTP-statuscodes in IIS 7.0
Als de hier vermelde artikelen geen soelaas bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende website van Microsoft: Typ vervolgens de tekst van het weergegeven foutbericht of typ een omschrijving van het probleem in het veld Zoeken op Microsoft Support.
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Eigenschappen

Artikel-id: 318380 - Laatst bijgewerkt: 02/05/2016 14:03:00 - Revisie: 12.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Feedback