Het wijzigen van de achtergrondkleur voor een bovenliggende MDI-formulier in Visual Basic.NETTO of in Visual Basic 2005

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:319417
Voor een Microsoft Visual c#.NETTO-versie van dit artikel, raadpleegt u319465.

IN DEZE TAAK

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe de achtergrondkleur van een multiple-document interface, (MDI) bovenliggend formulier programmatisch wijzigen met behulp van Visual Basic.NET of Visual Basic 2005.

Wanneer u een Windows-formulier als een bovenliggende MDI-formulier, deToepassings achtergrondkleur instelling in het Configuratiescherm van Windows niet de vorm vanBackgroundColoreigenschap bepaalt de achtergrondkleur van het formulier. De volgende stappen laten zien hoe de achtergrondkleur van het MDI-bovenliggende formulier programmatisch wijzigen naar een andere kleur.

back to the top

Maak een voorbeeld Windows-toepassing met Visual Basic.NET of Visual Basic 2005

 1. Maak een nieuwe Visual Basic.NET of Visual Basic 2005 Windows-toepassing. Form1 wordt standaard gemaakt.

  OpmerkingDe code moet worden gewijzigd in Visual Basic 2005. Als u een nieuw formulier met de naam Form1 in Visual Basic 2005 maakt, hebt u een Form1. vb-bestand voor uw code en een Form1.Designer.vb-bestand waarin het gedeelte dat automatisch wordt gegenereerd. Windows Forms Designer gebruikt het tref woord gedeeltelijke uitvoering van Form1 opsplitsen in twee afzonderlijke bestanden. Dit gedrag voorkomt dat de code designer uitgestoten wordt afgewisseld met uw code.

  Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de nieuwe Visual Basic 2005 taaluitbreidingen:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over gedeeltelijke klassen en de Windows Forms Designer:
 2. Klik op het formulier en klikt u vervolgens op deWeergavein het menu selecterenEigenschappenvensterde eigenschappen voor het formulier weer geven.
 3. Stel deAchtergrond kleurde kleur die u (zoals wilt eigenschapLightBlue).
 4. Stel deIsMDIContainereigenschapTrue. Let op de kleur de achtergrondkleur van het formulier verandert dat deToepassings achtergrondkleur wordt ingesteld op in het Configuratie scherm.
 5. Stel deWin dow StateeigenschapGemaximaliseerd.
 6. Dubbel klik op het formulier weer te geven van het code venster.
 7. Plak de volgende code in het formulierBelastinggebeurtenis-handler:
  Dim ctl As ControlDim ctlMDI As MdiClient' Loop through all of the form's controls looking' for the control of type MdiClient.For Each ctl In Me.Controls  Try    ' Attempt to cast the control to type MdiClient.    ctlMDI = CType(ctl, MdiClient)    ' Set the BackColor of the MdiClient control.    ctlMDI.BackColor = Me.BackColor  Catch exc As InvalidCastException    ' Catch and ignore the error if casting failed.  End TryNext' Display a child form to show this is still an MDI application.Dim frm As New Form2()frm.MdiParent = Mefrm.Show()					
 8. Op deProjectmenu, klikt u opWindows-formulier toevoegen.
 9. Accepteer de standaard naamForm2.VB, en klik vervolgens opOpen.
 10. Druk op F5 om de toepassing te starten.
Opmerking het bovenliggende MDI-formulier is geladen en heeft een blauwe achtergrond.

back to the top

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Rekvizīti

Raksta ID: 319417. Pēdējo reizi pārskatīts: 02/27/2011 22:20:00. Pārskatījums: 2.0

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 2005

 • kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB319417 KbMtnl
Atsauksmes