Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Inhouds opgave zonder paginanummer maken in Microsoft Office Word

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 319821
Samenvatting
In dit stapsgewijze artikel wordt beschreven hoe u tabel maken opgave waarin geen paginanummer zonder de nummering de rest van de inhouds opgave.

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u begrijpen hoe u een inhouds opgave maken in Microsoft Word.Voor meer informatie over het maken van een inhouds opgave, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
212346Word: Het maken van een inhouds opgave en index veld codes in Word 2000 en Word 2002
In dit artikel wordt beschreven hoe u inhouds opgave toevoegen vermeldingen zonder pagina nummers, zoals in het volgende voorbeeld bevat. U kunt Deze methode gebruiken om te voorkomen dat meerdere inhouds opgave van hetzelfde paginanummer weer gegeven.
  Baseball............................................................1   Origins and Early History   Development of Baseball Leagues   Professional Baseball Government  Current Major and Minor Leagues.....................................2   American League..................................................2   National League..................................................3				
OPMERKING: Standaard in Microsoft Word, u houdt u CTRL Ingedrukt en klikt u vervolgens op de inhouds opgave naar die pagina in het document. Deze actie werkt dezelfde manier, ongeacht of het Inhoudsopgave-item een pagina is nummer.

back to the top


Het maakt voor een inhouds opgave geen pagina nummer

 1. Maak uw Word-document en de inhouds opgave van de manier dat u normaal gesproken doen.
 2. Plaats de invoegpositie aan het begin van de tekst die u wilt opnemen in de inhouds opgave zonder paginanummer, en vervolgens Selecteer de tekst.
 3. Klik in Word 2003 en 2002Kopiërenop deBewerkenmenu. Klik in Word 2007Kopiërenop deIntroductiegroep.
 4. Plaats de invoegpositie punt aan het einde van de tekst die u geselecteerde en gekopieerd in stap 2 en 3.
 5. Klik in Word 2003 en 2002Veldop deInvoegenmenu. Klik in Word 2007Snel onderdelenin deInvoegengroep en klik vervolgens opVeld.
 6. In deVeldhet dialoog venster selecterenTCin deVeldnamenvak.
 7. Plaats de invoegpositie deTekst invoerin hetVeld eigenschappen.
 8. De gekopieerde tekst in deTekst postvak, drukt u op SHIFT + INSERT of druk op CTRL + V.
 9. OnderVeld opties, als volgt:
  1. Selecteer deOverzichts niveauselectie vakje vak.
  2. In deOverzichts niveautypt u het inspringniveau voor de tekst in de inhouds opgave. Voor Als u wilt dat de tekst wordt weer gegeven als tekst op tweede niveau, type2.

   OPMERKING: Als u laat deOverzichts niveauleeg tekstvak de tekst wordt weer gegeven in de inhouds opgave links uitgelijnd.
  3. Selecteer deOnderdrukt het paginanummerselectie vakje.
  4. Klik opOKsluiten deVeldhet dialoog venster.
 10. Selecteer de bestaande inhouds opgave.
 11. Wijs in Word 2003 en Word 2002Referentieop deInvoegenin het menu en klik vervolgens opIndex en inhouds opgave. Klik in Word 2007Inhouds opgavein de groep verwijzingen en klik opInhouds opgave invoegen.
 12. Op deInhouds opgaveen klik opOpties.
 13. In deInhouds opgave optiesdialoog venster selecteert deTabel veldenselectie vakje.
 14. Klik opOKsluiten deInhouds opgave optiesdialoog venster vak.
 15. Klik opOKsluiten deIndex en inhouds opgavedialoog venster vak.
 16. Vervang de bestaande inhouds opgave, klikt u opOKin het volgende bericht:
  Wilt u de geselecteerde inhouds opgave vervangen?
back to the top

Hoe kunt u wijzigingen aanbrengen aan een inhouds opgave geen pagina nummer

 • Als u Word 2003 en 2002
  1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties.
  2. Op deWeergavetabblad en selecteer deAlleonder het selectie vakjeOpmaak markeringen.
  3. Klik opOKsluiten deOptieshet dialoog venster.
  4. U ziet nu een TC-veld, zoals in het volgende voorbeeld naast de tekst die wordt weer in de inhouds opgave zonder paginanummer gegeven:
   Oorsprong en vroege geschiedenis{TC "Oorsprong en vroege geschiedenis" \l 2 \ n}
  5. Selecteer het TC-veld, met inbegrip van de opening{beugel en de afsluiting}haak.
  6. Op deInvoegenmenu, klikt u opVeld.
  7. Voor meer informatie over het gebruik van deVelddialoog venster voor een inhouds opgave zonder pagina met nummer, Zie de stappen 5 tot en met 9 van deHoe Maakt voor een inhouds opgave geen pagina nummerDit artikel.
  8. Op deWeergavemenu, klikt u opOpties.
  9. Schakel deAlleselectie vakje, onderOpmaak markeringen.
  10. Klik opOKsluiten deOptieshet dialoog venster.
  11. Selecteer de bestaande inhouds opgave.
  12. Druk op F9 om de inhouds opgave bijwerken.
  13. Als u het volgende bericht wordt weer gegeven, selecteert uUpdate hele tabel, en klik vervolgens opOK.
   De inhouds opgave wordt bijgewerkt. Selecteer een van de volgende opties:
 • Als u Word 2007 gebruikt
  1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens opOpties voor Word.
  2. Op deWeer geventab, selecteer deAlle opmaak markeringen weer gevenhet selectie vakje en klik vervolgens opOK.

   OpmerkingNaast de tekst die wordt weer in de inhouds opgave gegeven, ziet u nu een TC-veld zonder paginanummer. Het TC-veld is vergelijkbaar met het volgende voorbeeld:
   Oorsprong en vroege geschiedenis{TC "Oorsprong en vroege geschiedenis" \l 2 \ n}
  3. Selecteer het TC-veld. Zorg ervoor dat u het haakje openen en het haakje sluiten.
  4. In deInvoegengroeperen, klikt u opSnel onderdelen, en klik vervolgens opVeld.

   OpmerkingVoor meer informatie over het gebruik van deVelddialoog venster voor een inhouds opgave zonder pagina met nummer, Zie de stappen 5 tot en met 9 van deHoe Maakt voor een inhouds opgave geen pagina nummerDit artikel.
  5. Klik op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens opOpties voor Word.
  6. Op deWeer geventabblad, schakel deAlle opmaak markeringen weer gevenhet selectie vakje en klik vervolgens opOK.
  7. Selecteer de bestaande inhouds opgave.
  8. Druk op F9 om de inhouds opgave bijwerken.
  9. Als u het volgende bericht wordt weer gegeven, selecteert uUpdate hele tabel, en klik vervolgens opOK.
   De inhouds opgave wordt bijgewerkt. Selecteer een van de volgende opties:
back to the top
Referenties
Voor meer informatie over het maken van een inhouds opgave zonder de opmaak van uw tekst, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
285050Overzichts niveaus gebruiken voor het maken van een inhouds opgave (TOC) in Word 2003 en Word 2002
Voor meer informatie over het gebruik van de Inleidende nadruk functie voor het maken van een inhouds opgave, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
285059Een inhouds opgave maken door tekst in Word 2003 en Word 2002 te markeren

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 319821 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 04:00:00 - Revisie: 3.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007

 • kbhowtomaster kbmt KB319821 KbMtnl
Feedback